Preloader logo
Preloader logo
Zakres:
100%
+
Reset
- Aby pomniejszyć/powiększyć, można też użyć klawisza Ctrl i rolki myszy
-QM31 -EB100-QZ2 -FL2 -CM1 -EB100 - B T1 XL 1 6 3 7 2 4 -QZ3 -BP5 P -QM34 -EB100 -QM42 -QM12 -EB100-CM2 -EB100-FL3 XL 1 6 3 7 4 2 -EB100- B T25 -CP4 -EB100-GP10 -EP44 - AA25 -EP44-QN18 -EP 44 - B T6 4 -EP44-GP10 -EP 44 - B T6 5 -EP 44 - R M 1 -EP44 -EQ1- B T57 -EQ1-QN18 -EQ1-QN12 -EQ1 - AA25 -EQ1 -EP45 -EQ 1 - B T6 4 -CP10.2 -EP 12 -GP 3 -EP12-HQ40 -EP12-EP4 -EP12 - AA25 -EP12 -CP10.1 -EB100- B T25 -EP21-GP10 -EP21- B T2 -EP 21 - AA2 5 -EP21- B T3 -EP21-QN25 -EP21 -EP21-QN25 -EP21- B T3 -EP21-GP10 -EP21- B T2 -EP21 - AA25 -EP21 -CL11-HQ4 -CL11- B T51 -C L11 -GP 9 -CL11-EP5 -CL11-QN19 -CL11 - AA25 -CL11 -CM3 -BP6 -EB100 -FL3 P - AZ10 -RM1 - AZ10 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 5 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 -EM1 - AA25 -EM1- B T52 -EM1-QN11 -EM 1 -EM1 -EB1 - AA25 -EB1 -EQ1 _PCM -RM1 -QZ20 -EB100 -GP7 -RM2 -EB100-QM31 -EQ1-RM1 -EQ1-GP14 -EQ1-EP6 -EQ1-QN36 -EQ1-GP10 -EQ1 -EQ1-RM1 -EQ1-RM1 -EQ1-EP6 -EQ1-QN36 -EQ1-GP10 -EQ1 -EQ1-GP14 -EQ1-CM3 -EQ1-BP6 -EQ1-FL3 P -EQ1-RM2 -EQ1- B T75 -EB100 - WM3.2 -GC1 - AZ30

Sprzęt ochronny i zabezpieczający, a także elementy ułatwiające serwisowanie (np. zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, zawory przelewowe, zawory odcinające) należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami i normami.

Ważna informacja dotycząca komponentów

Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe informacje dotyczące następujących komponentów:

Działanie

Pompa ciepła

Sprężarka w urządzeniu S1256 jest sterowana inwerterowo. Moc sprężarki dostosowuje się do zapotrzebowania i jest wykorzystywana na potrzeby ogrzewania, produkcji ciepłej wody, chłodzenia lub ogrzewania basenu. Jeśli moc jest niewystarczająca do zapotrzebowania na ogrzewanie, automatycznie włącza się podgrzewacz pomocniczy.

Tryby pracy

Ogrzewanie

Urządzenie S1256 jest wyposażone w układ sterowania ogrzewaniem, co oznacza, że ogrzewanie budynku przebiega zgodnie z wybranymi ustawieniami. W przypadku podłączania do instalacji, w której wszystkie grzejniki (lub pętle ogrzewania podłogowego) wyposażono w zawory termostatyczne, należy zainstalować zawór nadmiarowo-upustowy lub usunąć kilka termostatów, aby zapewnić odpowiedni przepływ. Dodatkowe informacje na temat realizacji ogrzewania zawiera Instrukcja instalatora.

Realizacja ogrzewania i chłodzenia

Urządzenie S1256 jest wyposażone w układ sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem, co oznacza, że ogrzewanie i chłodzenie budynku przebiegają zgodnie z wybranymi ustawieniami. W przypadku podłączania do instalacji wyposażonej w zawory termostatyczne należy zainstalować zawór nadmiarowo-upustowy lub usunąć kilka termostatów, aby zapewnić odpowiedni przepływ. Dodatkowe informacje na temat realizacji ogrzewania i chłodzenia zawiera Instrukcja instalatora.

Produkcja c.w.u.

Kiedy wystąpi zapotrzebowanie na ciepłą wodę, S1256 traktuje je priorytetowo i przełącza się w tryb c.w.u. W tym trybie nie działa ogrzewanie.

Jeśli temperatura c.w.u. przekracza 60°C, instalację należy wyposażyć w zawór antyoparzeniowy.

Dodatkowe informacje na temat produkcji ciepłej wody zawiera instrukcja S1256.

Chłodzenie

Chłodzenie pasywne, funkcja chłodzenia bez działania sprężarki, uzyskuje się, podłączając system chłodzenia do obiegu czynnika dolnego źródła pompy ciepła. Niską temperaturę kolektora można wykorzystać do komfortowego chłodzenia.

Kiedy jest wymagane chłodzenie (aktywowane przez czujnik temperatury zewnętrznej i dowolny czujnik pokojowy), zostaje uruchomiona pompa obiegowa i zawór trójdrogowy zapewnia prawidłową temperaturę zasilania.

Funkcje/akcesoria

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

Zewnętrzną pompę czynnika grzewczego można podłączyć przez wyjście AUX w S1256. Jeśli wyjście AUX jest używane przez inną funkcję, pompę czynnika grzewczego można podłączyć przez moduł AXC. Pompę czynnika grzewczego można podłączyć wykorzystując następujące funkcje:

  • podgrzewacz pomocniczy (wyposażenie dodatkowe AXC 40)

  • podgrzewacz pomocniczy sterowany zaworem trójdrogowym (wyposażenie dodatkowe AXC 40)

  • basen (wyposażenie dodatkowe POOL 40)

System grzewczy 2

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego ECS 40/ECS 41. Zawór trójdrogowy, czujniki temperatury zasilania i powrotu, a także pompa obiegowa są podłączone do kolejnych obiegów grzewczych o niższej wymaganej temperaturze (np. systemu ogrzewania podłogowego). Temperatura w dodatkowym systemie grzewczym jest zgodna z wybranym ustawieniem nachylenia i przesunięcia krzywej grzewczej. Do instalacji można podłączyć maks. 8 dodatkowych obiegów grzewczych.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

System grzewczy 2

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego ECS 40/ECS 41. Zawór trójdrogowy, czujniki temperatury zasilania i powrotu, a także pompa obiegowa są podłączone do dodatkowego systemu grzewczego o niższej wymaganej temperaturze. Temperatura w dodatkowym systemie grzewczym jest zgodna z wybranym ustawieniem nachylenia i przesunięcia krzywej grzewczej.

Do instalacji można podłączyć maks. 8 dodatkowych systemów grzewczych.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

Dodatkowe zasobniki c.w.u.

Jeśli zainstalowano dużą wannę lub inny duży odbiornik ciepłej wody użytkowej, system należy wyposażyć w dodatkowy ogrzewacz c.w.u.

Zewnętrzna pompa obiegu dolnego źródła

Zewnętrzną pompę obiegu czynnika dolnego źródła można podłączyć przez wyjście AUX w S1256. Jeśli wyjście AUX jest używane przez inną funkcję, pompę obiegu czynnika dolnego źródła można podłączyć przez moduł AXC. Pompę obiegu czynnika dolnego źródła można podłączyć wykorzystując następujące funkcje:

  • pompa wód gruntowych (wyposażenie dodatkowe AXC 40)

Rekuperator

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego ERS, które jest sterowane przez S1256. ERS odzyskuje energię z powietrza wentylacyjnego i przekazuje ją do budynku.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego FLM S45. FLM S45 to moduł wentylacyjny, który jest sterowany przez S1256. FLM S45 odzyskuje energię z powietrza wywiewanego i przekazuje ją czynnikowi obiegu dolnego źródła.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Wentylacja

„Tylko wentylacja” oznacza, że pompa ciepła odzyskuje ciepło z wentylacji, nie korzystając z odwiertów ani kolektorów gruntowych i dostarcza je do systemu grzewczego.

Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji wentylacji.

System wykorzystujący wodę gruntową

Takie podłączenie umożliwia wykorzystanie wód gruntowych jako źródła ciepła. Wody gruntowe są tłoczone do pośredniego wymiennika ciepła. Pośredni wymiennik ciepła służy do ochrony wymiennika pompy ciepła przed zanieczyszczeniami i zamarzaniem. Woda jest odprowadzana do zasypanego modułu filtrującego lub wywierconej studni.

Pompa wód gruntowych działa równolegle z pompą obiegu czynnika dolnego źródła.

Chłodzenie aktywne (chłodzenie w systemie 4-rurowym)

Wyposażenie dodatkowe ACS 45 umożliwia podłączenie oddzielnego systemu chłodzenia przez zawór przełączający. ACS 45 umożliwia niezależne od siebie ogrzewanie i chłodzenie.

Chłodzenie pasywne odbywa się przy wyłączonej, a chłodzenie aktywne przy włączonej sprężarce. System chłodzenia jest podłączony do obiegu czynnika dolnego źródła pompy ciepła.

Kiedy jest wymagane chłodzenie (aktywowane odpowiednio przez czujnik temperatury zewnętrznej (EB100-BT1) i dowolny czujnik pokojowy (EB100-BT50)), zawór trójdrogowy (EQ1-QN18) i pompa obiegowa (EQ1-GP10) zostają uruchomione.

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

Zrzut ciepła

W razie nadmiaru ciepła, zostaje ono skierowane do chłodnicy lub do kolektora.

Oddzielne systemy dla ogrzewania i chłodzenia (w systemie 2-rurowym)

W instalacjach, gdzie system grzewczy nie jest zaizolowany przed kondensacją, przepływ do tego systemu można odcinać za pomocą zaworu odcinającego podczas chłodzenia.

Chłodzenie pasywne (chłodzenie w systemie 2-rurowym)

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego PCM S40/PCM S42. System chłodzenia jest podłączony do obiegu czynnika dolnego źródła pompy ciepła, wskutek czego chłodzenie jest dostarczane z kolektora przez pompę obiegową, zawór trójdrogowy i zawór przełączający.

Kiedy jest wymagane chłodzenie (aktywowane odpowiednio przez czujnik temperatury zewnętrznej (EB100-BT1) i czujnik pokojowy (EB100-BT50)), zawór przełączający, zawór trójdrogowy i pompa obiegowa zostają uruchomione.

Zawór trójdrogowy tak wyreguluje temperaturę czynnika, że czujnik wskaże bieżącą wartość wymaganą, którą obliczono na podstawie temperatury zewnętrznej, ale nie przekroczy wartości min. dla temperatury chłodzenia.

Kiedy występuje ryzyko kondensacji, systemy grzewcze i zainstalowane komponenty należy zaizolować w celu ochrony przed kondensacją, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, lub ograniczyć min. temperaturę zasilania.

Chłodzenie pasywne (chłodzenie w systemie 4-rurowym)

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego PCS 44. System chłodzenia jest podłączony do obiegu czynnika dolnego źródła pompy ciepła, który dostarcza chłodzenie z kolektora przez pompę obiegową i zawór trójdrogowy.

Kiedy jest wymagane chłodzenie (aktywowane odpowiednio przez czujnik temperatury zewnętrznej (EB100-BT1) i czujnik pokojowy (EB100-BT50)), zawór trójdrogowy (EP44-QN18) i pompa obiegowa (EP44-GP10) zostają uruchomione.

Zawór trójdrogowy tak wyreguluje temperaturę czynnika, że czujnik chłodzenia wskaże wartość zadaną obliczoną na podstawie temperatury zewnętrznej, ale nie przekroczy wartości min. dla chłodzenia (aby zapobiec kondensacji).

Jeśli wyposażenie dodatkowe FLM S45 zostanie zainstalowane z PCS 44, moc chłodzenia będzie ograniczona.

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

Basen

Z wyposażeniem dodatkowym POOL 40 pompa ciepła może służyć do ogrzewania basenu.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Zestaw do napełniania

Do łatwego napełniania systemu czynnikiem obiegu dolnego źródła służy wyposażenie dodatkowe KB 25/KB 32. W jego skład wchodzi filtrozawór, zawór przełączający i zawory odcinające/do napełniania. Zestaw jest dostępny w dwóch rozmiarach.

KB 25 do pomp ciepła o mocy do 13 kW i KB 32 do pomp ciepła o mocy do 30 kW.

Panele słoneczne

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego NIBE PV. NIBE PV to kompletny system modułowy obejmujący panele słoneczne o kilku podstawowych mocach. NIBE PV podłącza się do urządzenia S1256, które dostosowuje generowaną elektryczność solarną.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Podgrzewacz pomocniczy

Podgrzewacz pomocniczy, który wymaga wyposażenia dodatkowego AXC 40. AXC 40 za pomocą sygnału sterującego może sterować podgrzewaczem pomocniczym sterowanym krokowo.

Podgrzewacz pomocniczy służy do produkcji ogrzewania.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Podgrzewacz pomocniczy sterowany przez zawór trójdrogowy

Podgrzewacz pomocniczy, który wymaga wyposażenia dodatkowego AXC 40. AXC 40 za pomocą sygnału sterującego może sterować podgrzewaczem pomocniczym, który może być traktowany priorytetowo.

Podgrzewacz pomocniczy służy do produkcji ogrzewania.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Sterowanie pokojowe

Urządzenie S1256 jest dostarczane z czujnikiem pokojowym (BT50). Czujnik pokojowy spełnia szereg funkcji:

  1. Pokazuje bieżącą temperaturę pomieszczenia na wyświetlaczu S1256.

  2. Umożliwia zmianę temperatury pomieszczenia w °C.

  3. Umożliwia precyzyjną regulację temperatury pomieszczenia.

Dodatkowe informacje na temat czujnika pokojowego zawiera Instrukcja instalatora do S1256.

Zbiornik buforowy (UKV)

Podłączony 3-rurowy zbiornik buforowy jest używany, kiedy objętość systemu grzewczego jest niższa od minimalnej zalecanej objętości dla pompy ciepła i/lub przepływ w systemie grzewczym jest ograniczany bez kontroli.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Obieg c.w.u.

Za pomocą S1256 można sterować pompą obiegową w zakresie cyrkulacji ciepłej wody. Krążąca woda musi mieć temperaturę, która zapobiega rozwojowi bakterii i oparzeniom, spełniając krajowe normy. Dodatkowe informacje zawiera odpowiednia Instrukcja instalatora.

Pompę cyrkulacyjną c.w.u. można podłączyć przez wyjście AUX w S1256. Jeśli wyjście AUX jest używane przez inną funkcję, pompę cyrkulacyjną c.w.u. można podłączyć przez wyposażenie dodatkowe AXC 40. Pompę cyrkulacyjną c.w.u. można podłączyć wykorzystując następujące funkcje:

  • ogrzewacz c.w.u. (wyposażenie dodatkowe AXC 40)

Lista elementów

Oznaczenie

Nazwa

Specyfikacja

Nr części

Uwagi

-EB100

System pompy ciepła

NIBE S1256

-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w S1256

-EB100-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

-EB100-CM2

Naczynie wzbiorcze, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S1256

-EB100-FL1

Zawór bezpieczeństwa, c.w.u.

Zawarty w S1256

-EB100-FL3

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

Zawarty w S1256

-EB100-GP7

Zewnętrzna pompa obiegu dolnego źródła

-EB100-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

-EB100-CM4

Naczynie przeponowe, ciepła woda

Zawarty w S1256

-EB100-WM3.1

Tundish, zimna woda

Zawarty w S1256

-EB100-WM3.2

Tundish, zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Zawarty w S1256

-EB100-FQ1

Zawór mieszający

Zawarty w S1256

-EB100-QN17

Reduktor ciśnienia

Zawarty w S1256

-EB100-RM1

Zawór zwrotny

-QM12

Zawór do napełniania, czynnik obiegu dolnego źródła

-EB100-QM30

Zawór odcinający

-QM31

Zawór odcinający, rurociąg zasilający czynnika grzewczego

-QM34

Zawór odcinający, wyjście obiegu dolnego źródła

-QM42

Zawór odcinający, wejście obiegu dolnego źródła

-EB100-QZ2

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w S1256

-QZ3

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S1256

XL

Przyłącza XL

1

Przyłącze czynnika grzewczego, zasilanie

2

Przyłącze czynnika grzewczego, powrót

3

Przyłącze zimnej wody

4

Przyłącze ciepłej wody

5

Przyłącze cyrkulacji c.w.u.

6

Przyłącze czynnika obiegu dolnego źródła, wlot

7

Przyłącze czynnika obiegu dolnego źródła, wylot

-AZ10

Moduł wentylacyjny

NIBE FLM S45

067 011

-AZ10-RM1

Zawór zwrotny

Zawarty w NIBE FLM S45

-AZ10-GP12

Pompa obiegowa

Zawarty w NIBE FLM S45

-AZ10-HQ1

Filtr cząstek stałych

-AZ30

Rekuperator

NIBE ERS

-CL11

Obieg basenu

POOL 40

067 062

-CL11-AA25

Moduł AXC

Zawarty w POOL 40

-CL11-BT51

Czujnik basenowy

Zawarty w POOL 40

-CL11-EP5

Wymiennik, basen

-CL11-GP9

Pompa obiegowa, basen

-CL11-HQ4

Filtr cząstek stałych, basen

-CL11-QN19

Zawór trójdrogowy, basen

Zawarty w POOL 40

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

Max.18 kW

-CP4

Dodatkowy ogrzewacz c.w.u.

-CP1

Zasobnik c.w.u.

-CP10.1

Zbiornik buforowy

UKV

Wielkość różni się w zależności od pompy ciepła i objętości systemu.

-CP10.2

Zbiornik buforowy, chłodzenie

UKV

Zbiorniki na potrzeby chłodzenia izolowane przeciw kondensacji.

Wielkość różni się w zależności od pompy ciepła i objętości systemu.

-EB1

Podgrzewacz pomocniczy sterowany krokowo/kocioł elektryczny

-EB1-AA25

Moduł AXC

Zawarty w AXC 40

067 060

-EB2

Zewnętrzne elektryczne rezerwowe źródło ciepła

-EM1

Podgrzewacz pomocniczy sterowany przez zawór trójdrogowy

-EM1-AA25

Moduł AXC

Zawarty w AXC 40

067 060

-EM1-BT52

Czujnik temperatury, kocioł

Zawarty w AXC 40

-EM1-QN11

Zawór trójdrogowy podgrzewacza pomocniczego

-EP12

System wykorzystujący wodę gruntową