Preloader logo
Preloader logo
Zakres:
100%
+
Reset
- Aby pomniejszyć/powiększyć, można też użyć klawisza Ctrl i rolki myszy
-BP5 -CM1 -FL2 P -EB101-QM40 -EB101-FL10 -EB101-QM1 -EB101-RM1 -EB101-QZ2 -EB101 - AA35 -GP12 -EB101 - AA35- B T1 XL1 XL2 - AA35- B T25 -RN1 -EB1 -EB1 - AA35 - B T63 -EB1 -EB1 -CP10.1 - AA35- B T25 -RM1 - AA35 -QN10 -CP1 - AA35- B T7 -CP1 - AA35- B T7 -CP1 - AA35 - B T7 - AA35 -QN10 -CP4 -EB3 -QA1 -EB3 -QZ1-GP11 -QZ1-RM1 -QZ1-RN1 -QZ1 -FQ3 -QZ1 - AA35- B T6 - AA35 -QN43 -RN1 - AA35-QN43 - AA35-GP10 - AA35 -CP10.2 -EP45 -EQ1- B T64 -EQ1-QN12 -CP1-FL6 -CP1 - WM3.2 -CP1 - WM3.1 -CP1-CM4 -CP1 -QN17 -CP1 -RM1 -CP1-FL1 -CP1-FL5 -CP1-FL6 -CP1 - WM3.2 -CP1 - WM3.1 -CP1-CM4 -CP1 -QN17 -CP1 -RM1 -CP1-FL1 -CP1-FL5
Sprzęt ochronny i zabezpieczający, a także elementy ułatwiające serwisowanie (np. zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, zawory nadmiarowo-upustowe, zawory odcinające) należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami i normami. Instalację należy tak wykonać, aby zapewniła niezbędny przepływ potrzebny do odszraniania przy 100% pracy pompy ładującej.

Ważna informacja dotycząca komponentów

Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe informacje dotyczące następujących komponentów:

Działanie

Pompa ciepła

Sprężarka w urządzeniu S2125/F2120/F2040 jest sterowana inwerterowo. Moc sprężarki dostosowuje się do zapotrzebowania i jest wykorzystywana na potrzeby ogrzewania, produkcji ciepłej wody lub chłodzenia.

Tryby pracy

Ogrzewanie

Urządzenie SMO 20 jest wyposażone w układ sterowania ogrzewaniem, co oznacza, że ogrzewanie budynku przebiega zgodnie z wybranymi ustawieniami. Podczas podłączania do instalacji, w której wszystkie grzejniki (lub pętle ogrzewania podłogowego) wyposażono w zawory termostatyczne, należy zainstalować zawór nadmiarowo-upustowy lub usunąć kilka termostatów, aby zapewnić odpowiedni przepływ. Dodatkowe informacje na temat realizacji ogrzewania zawiera Instrukcja instalatora.

Produkcja c.w.u.

Jeśli jest wymagane podgrzewanie c.w.u., zostaje podłączony zewnętrzny ogrzewacz c.w.u./zasobnik c.w.u.

Kiedy wystąpi zapotrzebowanie na ciepłą wodę, SMO 20 traktuje je priorytetowo i przełącza się w tryb c.w.u. W tym trybie nie działa ogrzewanie.

Jeśli temperatura c.w.u. przekracza 60°C, instalację należy wyposażyć w zawór antyoparzeniowy.

Dodatkowe informacje na temat produkcji ciepłej wody zawiera instrukcja obsługi SMO 20 i/lub ogrzewacza c.w.u./wymiennika c.w.u.

Funkcje/akcesoria

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

Zewnętrzną pompę czynnika grzewczego można podłączyć do SMO 20 przez wyjście AUX.

Zewnętrzna pompa obiegu dolnego źródła

Jeśli po stronie czynnika obiegu dolnego źródła występuje duży spadek ciśnienia, może być wymagana zewnętrzna pompa obiegu dolnego źródła.

Dodatkowe zasobniki c.w.u.

Jeśli zainstalowano dużą wannę lub inny duży odbiornik ciepłej wody użytkowej, system należy wyposażyć w dodatkowy ogrzewacz c.w.u.

Chłodzenie (w systemie 2-rurowym)

Chłodzenie i grzanie są rozprowadzane przez ten sam system grzewczy.

Kiedy występuje ryzyko kondensacji, obiegi grzewcze i zainstalowane komponenty należy zaizolować w celu ochrony przed kondensacją zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Chłodzenie (w systemie 4-rurowym)

Wejście AUX umożliwia podłączenie oddzielnych systemów chłodzenia i ogrzewania przez zawór przełączający. System chłodzenia podłącza się za pompą ciepła. Kiedy jest wymagane chłodzenie (aktywowane odpowiednio przez czujnik temperatury zewnętrznej AA35-BT1 i dowolny czujnik pokojowy AA35-BT50), zawór trójdrogowy EQ1-QN12 i pompa obiegowa AA35-GP12 zostają uruchomione.

Kiedy występuje ryzyko kondensacji, obiegi grzewcze i zainstalowane komponenty należy zaizolować w celu ochrony przed kondensacją zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

W jednym systemie nie można przyłączyć jednocześnie chłodzenia w systemie 4-rurowym oraz cyrkulacji c.w.u., ponieważ SMO 20 ma tylko jedno wyjście AUX.

Podgrzewacz pomocniczy sterowany krokowo

Podgrzewacz pomocniczy podłączany bezpośrednio do modułu SMO 20. Podgrzewacz pomocniczy służy do produkcji ogrzewania.

Dodatkowe informacje na temat podgrzewacza pomocniczego sterowanego krokowo zawiera Instrukcja instalatora.

Podgrzewacz pomocniczy sterowany krokowo przed QN10

Ta funkcja umożliwia wspomaganie ogrzewania/produkcji ciepłej wody przez sterowany krokowo podgrzewacz pomocniczy.

Stosując SMO 20, można podłączyć trzy przekaźniki jako sterowanie podgrzewaczem pomocniczym, co daje maks. 3 stopnie liniowe lub 7 stopni binarnych.

Przepływ przez podgrzewacz pomocniczy jest zapewniany przez pompę ładującą (GP12).

Dodatkowe informacje na temat podgrzewacza pomocniczego sterowanego krokowo zawiera Instrukcja instalatora.

Grzałka zanurzeniowa w zbiorniku

Służy do produkcji ciepłej wody w czasie, gdy pompa ciepła nadaje priorytet innym zapotrzebowaniom.

Grzałkę zanurzeniową w zasobniku można także zastosować do podgrzewu c.w.u., jeśli jest wymagana wyższa temperatura ciepłej wody, niż może zapewnić pompa ciepła.

Ogrzewanie z węzła cieplnego

Ta funkcja umożliwia wspomaganie ogrzewania przez węzeł cieplny.

Zbiornik buforowy (UKV)

Podłączony 3-rurowy zbiornik buforowy jest używany, kiedy objętość systemu grzewczego jest niższa od minimalnej zalecanej objętości dla pompy ciepła i/lub brak regulacji ogranicza przepływ w systemie grzewczym.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Obieg c.w.u.

Za pomocą SMO 20 można sterować pompą obiegową przez wyjście AUX w zakresie cyrkulacji ciepłej wody. Krążąca woda musi mieć temperaturę, która zapobiega rozwojowi bakterii i oparzeniom, spełniając krajowe normy. Dodatkowe informacje zawiera odpowiednia Instrukcja instalatora. Nie można przyłączyć cyrkulacji c.w.u. w systemie z chłodzeniem 4-rurowym, ponieważ SMO 20 ma tylko jedno wyjście AUX.

Lista elementów

Oznaczenie

Nazwa

Specyfikacja

Nr części

Uwagi

-AA35

Moduł sterowania

SMO 20

067 224

-AA35-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w SMO 20

-AA35-BT6

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w SMO 20

-AA35-BT7

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w SMO 20

-AA35-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w SMO 20

-AA35-BT63

Zewnętrzny czujnik temperatury zasilania przed QN10

Zawarty w SMO 20

-AA35-BT71

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

Zawarty w SMO 20

-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-AA35-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

-AA35-GP12

Pompa zasilająca do EB101

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.1

Pompa zasilająca do EB101

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.2

Pompa zasilająca do EB102

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.3

Pompa zasilająca do EB103

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.4

Pompa zasilająca do EB104

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.5

Pompa zasilająca do EB105

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-QN10

Zawór przełączający, ogrzewanie/ciepła woda

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-AA35-QN43

Zawór nadmiarowo-upustowy, chłodzenie

-EB100

System pompy ciepła

NIBE SMO 20

-EB100F1355

System pompy ciepła

?

-EB100F1330

System pompy ciepła

S2125/F2120/F2040

-EB100F1360

System pompy ciepła

S2125/F2120/F2040

-EP14

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-EP15

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-EB100-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w SMO 20

-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w SMO 20

-BT6

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w SMO 20

-EB100-BT6

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w SMO 20

-EB100-BT7

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w SMO 20

-BT7

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w SMO 20

-EB100-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

-EB100-BT71

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

-BT71

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

-EB100-CM4

Naczynie przeponowe, ciepła woda

Zawarty w SMO 20

-EB100-FL1

Zawór bezpieczeństwa, c.w.u.

Zawarty w SMO 20

-EB100-FL5

Zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Zawarty w SMO 20

-EB100-FL6

Zawór podciśnienia

Zawarty w SMO 20

-EB100-FQ1

Zawór mieszający

Zawarty w SMO 20

-EB100-QN17

Zawór redukcyjny

Zawarty w SMO 20

-EB100-QM30

Zawór odcinający

-EB100-RM1

Zawór zwrotny

-EB100-WM3.1

Tundish, zimna woda

Zawarty w SMO 20

-EB100-WM3.2

Tundish, zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Zawarty w SMO 20

-EB100-GP7

Zewnętrzna pompa obiegu dolnego źródła

-EB100-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

-EB100-QN10

Zawór przełączający, ogrzewanie/ciepła woda

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-QN10

Zawór przełączający, ogrzewanie/ciepła woda

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EP4

Wymiennik ciepła, wody gruntowe

-FL3

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

Zawarty w SMO 20

-FL3

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

Zawarty w SMO 20

-FL311xx

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

Zawarty w ?/S2125/F2120/F2040/SMO 20

-FL10-0

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL11-0

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL12-0

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL13-0

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-HQ1-F1360

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ1-F1330

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ2-F1360

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ2-F1330

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ3-F1360

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ3-F1330

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ4-F1360

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ4-F1330

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-GP16-0

Pompa obiegowa, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S2125/F2120/F2040 40/60

-QN11

Zawór trójdrogowy

-QM12

Zawór do napełniania, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM21

Zawór odpowietrzający, obieg dolnego źródła

-QM31

Zawór odcinający, rurociąg zasilający czynnika grzewczego

-QM32

Zawór odcinający, rurociąg powrotny czynnika grzewczego

-QM33

Zawór odcinający, wejście obiegu dolnego źródła

-QM34

Zawór odcinający, wyjście obiegu dolnego źródła

-QM40

Zawór odcinający

-QM42

Zawór odcinający, wejście obiegu dolnego źródła

-QM50-0

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM51-0

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM52-0

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM53-0

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM54-0

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM55-0

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM56-0

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM57-0

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QZ2

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w ?

Urządzenie S2125/F2120/F2040 zawiera filtr zanieczyszczeń, który należy zainstalować z zaworem odcinającym.

-QZ2.1-0

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w ?

-QZ2.2-0

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w ?

-QZ2.3-0

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w ?

-QZ2.4-0

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w ?

-QZ3

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w ?

Urządzenie S2125/F2120/F2040 zawiera filtr zanieczyszczeń, który należy zainstalować z zaworem odcinającym.

-QZ4

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w ?

Urządzenie S2125/F2120/F2040 zawiera filtr zanieczyszczeń, który należy zainstalować z zaworem odcinającym.

-QZ5

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w ?

Urządzenie S2125/F2120/F2040 zawiera filtr zanieczyszczeń, który należy zainstalować z zaworem odcinającym.

-RM10-F1360

Zawór zwrotny

-RM10-F1330

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM10-F1355

Zawór zwrotny

Zawarty w ?

-RM11-F1360

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM11-F1330

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM11-F1355

Zawór zwrotny

Zawarty w ?

-RM12-F1360

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM12-F1330

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM12-F1355

Zawór zwrotny

Zawarty w ?

-RM13-F1360

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM13-F1330

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM13-F1355

Zawór zwrotny

Zawarty w ?

-RN20

Zawór równoważący

-RN21

Zawór równoważący

-EB10011xx

System pompy ciepła (urządzenie główne)

?

-EB10012xx

System pompy ciepła (urządzenie główne)

S2125/F2120/F2040

-EB10013xx

System pompy ciepła (urządzenie główne)

S2125/F2120/F2040

-BT111xx

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w ?

-BT112xx

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-BT113xx

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-QZ311xx

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w ?

-QZ312xx

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-EB100-BT2511xx

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w ?/SMO 20

-EB100-BT7111xx

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

Zawarty w ?/SMO 20

-EB100-QZ211xx

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w ?

-EB100-QZ212xx

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-EB101

Pompa ciepła

S2125/F2120/F2050/F2040

-GP16-1

Pompa obiegowa, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S2125/F2120/F2040 40/60

-EB101-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL10-1

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL11-1

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL12-1

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL13-1

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-HQ1-1361

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ1-F1330-1

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ2-1362

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ2-F1330-1

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ3-1362

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ3-F1330-1

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ4-1362

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ4-F1330-1

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-EB101-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-EB101-QM40

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM50-1

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM51-1

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM52-1

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM53-1

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM54-1

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM55-1

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM56-1

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM57-1

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-EB101-QZ2

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w S2125/F2120/F2050/F2040

-QZ2.1-1

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w ?

-QZ2.2-1

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w ?

-QZ2.3-1

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w ?

-QZ2.4-1

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w ?

-EB101-RM1

Zawór zwrotny, czynnik grzewczy

-RM10-F1361

Zawór zwrotny

-RM10-F1330-1

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM10-F1355-1

Zawór zwrotny

Zawarty w ?

-RM11-F1361

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM11-F1330-1

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM11-F1355-1

Zawór zwrotny

Zawarty w ?

-RM12-F1361

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM12-F1330-1

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM12-F1355-1

Zawór zwrotny

Zawarty w ?

-RM13-F1361

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM13-F1330-1

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM13-F1355-1

Zawór zwrotny

Zawarty w ?

-EB102

Pompa ciepła 2

S2125/F2120/F2040

-GP16-2

Pompa obiegowa, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S2125/F2120/F2040 40/60

-EB102-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL10-2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL11-2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL12-2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL13-2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-HQ1-F1362

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ1-F1330-2

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ2-F1362

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ2-F1330-2

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ3-F1362

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ3-F1330-2

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ4-F1362

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-HQ4-F1330-2

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-EB102-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-EB102-QM40

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM50-2

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM51-2

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM52-2

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM53-2

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM54-2

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM55-2

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM56-2

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM57-2

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QZ2.1-2

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w ?

-QZ2.2-2

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w ?

-QZ2.3-2

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w ?

-QZ2.4-2

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w ?

-RM10-F1362

Zawór zwrotny

-RM10-F1330-2

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM10-F1355-2

Zawór zwrotny

Zawarty w ?

-RM11-F1362

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM11-F1330-2

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM11-F1355-2

Zawór zwrotny

Zawarty w ?

-RM12-F1362

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM12-F1330-2

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM12-F1355-2

Zawór zwrotny

Zawarty w ?

-RM13-F1362

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM13-F1330-2

Zawór zwrotny

Zawarty w S2125/F2120/F2040

-RM13-F1355-2

Zawór zwrotny

Zawarty w ?

-EB103

Pompa ciepła 3

S2125/F2120/F2040

-EB103-AA25

Moduł AXC

Zawarty w NIBE AXC 30

067 304

-EB103-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EB103-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-EB103-QM40

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-EB104

Pompa ciepła 4

S2125/F2120/F2040

-EB104-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EB104-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-EB104-QM40

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-EB105

Pompa ciepła 5

S2125/F2120/F2040

-EB105-AA25

Moduł AXC

Zawarty w NIBE AXC 30

067 304

-EB105-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EB105-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-EB105-QM40

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

XL1

Przyłącze czynnika grzewczego, zasilanie

XL2

Przyłącze czynnika grzewczego, powrót

0.1

Urządzenie wentylacyjne 1

-RN1

Zawór równoważący

-AZ11

Moduł wentylacyjny

0

Moduł wentylacyjny

NIBE F135

067 075

0

Moduł wentylacyjny

NIBE S135

067 075

-AZ30

Urządzenie wentylacyjne

NIBE ERS

-CL11

Obieg basenu

-CL11-AA25

Moduł AXC, basen

-CL11-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

-CL11-BT51

Czujnik basenowy

-CL11-EP5

Wymiennik, basen

-CL11-GP9

Pompa obiegowa, basen

-CL11-HQ4

Filtr cząstek stałych, basen

-CL11-QN19

Zawór trójdrogowy, basen

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-CL11-RM1

Zawór zwrotny, basen

-CL12

Obieg basenu 2

-CL12-AA25

Moduł AXC, basen

-CL12-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

-CL12-BT51

Czujnik basenowy

-CL12-EP5

Wymiennik, basen

-CL12-GP9

Pompa obiegowa, basen

-CL12-GP12

Pompa ładująca, basen

Zawarty w POOL 310

-CL12-HQ4

Filtr cząstek stałych, basen

-CL12-QN19

Zawór trójdrogowy, basen

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-CP1

Zasobnik c.w.u.

-CP1.1

Zasobnik c.w.u.

-CP1.1-CM4

Naczynie przeponowe, ciepła woda

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1-CM4

Naczynie przeponowe, ciepła woda

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.1-FL1

Zawór bezpieczeństwa, c.w.u.

-CP1-FL1

Zawór bezpieczeństwa, c.w.u.

-CP1.1-FL5

Zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.2-FL5

Zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1-FL5

Zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.1-FL6

Zawór podciśnienia

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.2-FL6

Zawór podciśnienia

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1-FL6

Zawór podciśnienia

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.1-FQ1

Termiczny zawór mieszający

-CP1-FQ1

Termiczny zawór mieszający

-CP1.1-QN17

Zawór redukcyjny

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1-QN17

Zawór redukcyjny

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.1-QM30

Zawór odcinający

-CP1-QM30

Zawór odcinający

-CP1.1-QM40

Zawór odcinający

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.2-QM40

Zawór odcinający

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.1-RM1

Zawór zwrotny

-CP1-RM1

Zawór zwrotny

-CP1.1-WM3.1

Tundish, zimna woda

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1-WM3.1

Tundish, zimna woda

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.1-WM3.2

Tundish, zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.2-WM3.2

Tundish, zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1-WM3.2

Tundish, zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Znajduje się w zasobniku c.w.u.

-CP1.1-RN1.1

Zawór równoważący

-CP1-RN1.1

Zawór równoważący

-CP1-RN1

Zawór równoważący

-CP1.1-RN1.2

Zawór równoważący

-CP1-RN1.2

Zawór równoważący

-CP1.2

Zasobnik c.w.u.

-CP1.2-RN1.1

Zawór równoważący

-CP1.2-RN1.2

Zawór równoważący

-RN60

Zawór równoważący

-RN61

Zawór równoważący

-CP2

Zasobnik c.w.u.

-CP2-FQ1

Termiczny zawór mieszający

Nr części 624 922

-CP4

Dodatkowy ogrzewacz c.w.u.

-CP10.4

Zbiorniki

-CP10.4

Zasobnik c.w.u.

UKV 20-750 / UKV 20-1000

Wielkość zależy od wymiarowania ciepłej wody

-CP10.5

Zasobnik c.w.u.

UKV 20-750 / UKV 20-1000

Wielkość zależy od wymiarowania ciepłej wody

-CP10.6

Zasobnik c.w.u.

UKV 20-750 / UKV 20-1000

Wielkość zależy od wymiarowania ciepłej wody

-CP10.7

Zasobnik c.w.u.

UKV 20-750 / UKV 20-1000

Wielkość zależy od wymiarowania ciepłej wody

-EB1

Podgrzewacz pomocniczy sterowany krokowo/kocioł elektryczny

-EB1-BT25

Czujnik temperatury zasilania, czynnik grzewczy, zewnętrzny

Zawarty w NIBE AXC 30

-EB1-BT52

Czujnik temperatury, kocioł

Zawarty w NIBE AXC 30

-EB1-CM5

Zamknięte naczynie przeponowe, czynnik grzewczy

-EB1-EP7

Wymiennik węzła cieplnego

-EB1-FL2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EB1-GP10

Pompa obiegowa, zewnętrzny czynnik grzewczy

-EB1-QM40

Zawór odcinający

-EB1-QM41

Zawór odcinający

-EB1-QN11

Zawór trójdrogowy

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EB1-RM5

Zawór zwrotny

-RN1

Zawór równoważący

-EB2

Zewnętrzne elektryczne rezerwowe źródło ciepła

-EB3

Grzałka zanurzeniowa w zbiorniku

ze skrzynką przyłączeniową K11

IU 3 kW: 218 009

IU 6 kW: 218 011

IU 9 kW: 218 003

018 893

-EB3-QA1

Stycznik pomocniczy

HR 10

067 309

-EB15

Moduł wewnętrzny

SMO 20

-EB15-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w SMO 20

-EB15-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w NIBE AXC 30

-EB15-BT25_extcp

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

-EB15-CM4

Naczynie przeponowe, ciepła woda

-EB15-GP10

Pompa obiegowa, zewnętrzny czynnik grzewczy

-EB15-FL1

Zawór bezpieczeństwa, c.w.u.

-EB15-RM2

Zawór zwrotny

-EB15-QM30

Zawór odcinający, c.w.u.

-EB15-WM4

Tundish, zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Zawarty w SMO 20

XL

Przyłącza XL

1

Przyłącze czynnika grzewczego, zasilanie

2

Przyłącze czynnika grzewczego, powrót

3

Przyłącze zimnej wody

4

Przyłącze ciepłej wody

5

Przyłącze cyrkulacji c.w.u.

6

Przyłącze czynnika obiegu dolnego źródła, zasilanie

7

Przyłącze czynnika obiegu dolnego źródła, powrót

8

Przyłącze, zasilanie czynnika grzewczego (od pompy ciepła)

9

Przyłącze, powrót czynnika grzewczego (do pompy ciepła)

13

Przyłącze ogrzewania solarnego, zasilanie

14

Przyłącze ogrzewania solarnego, powrót

18

Przyłącze, zasilanie (wysoka temp.)

19

Przyłącze, powrót (wysoka temp.)

29

zawór T&P

30

Przyłącze naczynia przeponowego

36

Przyłącze czynnika grzewczego, zasilanie

37

Przyłącze czynnika grzewczego, powrót

39

Przyłącze, basen

-EM1

Podgrzewacz pomocniczy sterowany przez zawór trójdrogowy

-EM1-QN11

Zawór trójdrogowy podgrzewacza pomocniczego

-EM1-BT52

Czujnik temperatury, kocioł

Zawarty w NIBE AXC 30

-EM1-BT25

Czujnik temperatury zasilania, czynnik grzewczy, zewnętrzny

Zawarty w NIBE AXC 30

-EM1-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

-EM1/EB1

Kocioł elektryczny, kocioł na drewno, kocioł na pelety, kocioł olejowy lub węzeł cieplny

-EM1/EB1-GP10

Pompa obiegowa

-EP1

Węzeł cieplny

-EP1-AA25

Moduł AXC

Zawarty w NIBE AXC 30

067 060

-EP1-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w NIBE AXC 30

-EP1-BT52

Czujnik temperatury, kocioł

Zawarty w SMO 20

-EP1-CM5

Zamknięte naczynie przeponowe, czynnik grzewczy

-EP1-EP3

Wymiennik węzła cieplnego, ciepła woda

-EP1-EP7

Wymiennik węzła cieplnego

-EP1-FL2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EP1-QN11

Zawór mieszający, podgrzewacz pomocniczy

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EP1-RM1

Zawór zwrotny

-EP1-CT1

Węzeł cieplny

Cetetherm Mini Plus VP / Midi Wall VP / Maxi VP

Cetetherm AB
Tel.: +46 457-755 92
E-mail: info.nordic@cetetherm.com

-EP1-CT2

Węzeł cieplny

Cetetherm Mini Plus VP / Midi Wall VP / Maxi VP

Cetetherm AB
Tel.: +46 457-755 92
E-mail: info.nordic@cetetherm.com

-EP1-CT3

Węzeł cieplny

Cetetherm Mini Plus VP / Midi Wall VP / Maxi VP

Cetetherm AB
Tel.: +46 457-755 92
E-mail: info.nordic@cetetherm.com

-EP1-QM40

Zawór odcinający

-EP10

Czynnik chł. ster. zaw. trójd.

-EP10-AA25

Moduł AXC

Zawarty w NIBE AXC 30

067 060

-EP10-BT26

Czujnik temperatury, wejście obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE AXC 30

-EP10-QN41

Zawór trójdrogowy, czynnik obiegu dolnego źródła

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EP10-EP10

Wymiennik ciepła

-EP12

System wykorzystujący wodę gruntową

-EP12-AA25

Moduł AXC, woda gruntowa

Zawarty w NIBE AXC 30

067 060

-EP12-EP4

Wymiennik wód gruntowych

-EP12-GP3

Pompa obiegowa, wody gruntowe

-EP12-HQ40

Filtr zanieczyszczeń, woda gruntowa

-EP21-RM1

Zawór zwrotny

-EP22

System grzewczy 3

NIBE AXC 30

067 287 / 067 288

K

System grzewczy 3

NIBE AXC 30

067 304

-EP22-AA25

Moduł AXC, system grzewczy 3

Zawarty w NIBE AXC 30

-EP22-BT2

Czujnik temperatury zasilania, system grzewczy 3

Zawarty w NIBE AXC 30

-EP22-BT3

Czujnik temperatury powrotu, system grzewczy 3

Zawarty w NIBE AXC 30

-EP22-GP10

Pompa obiegowa, system grzewczy 3

Zawarty w NIBE AXC 30

-EP22-QN25

Zawór trójdrogowy, system grzewczy 3

Zawarty w NIBE AXC 30

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EP22-RM1

Zawór zwrotny

-EP26

Rekuperator

ERS

-EP30

Solarny system grzewczy

SCA 35

067 245

-EP30-AA25

Moduł AXC

Zawarty w SCA

-EP8

Kolektory słoneczne

-EP30-EP9

Wymiennik, zestaw solarny

-EP30-GP10

Pompa obiegowa

-EP44-AA25

Moduł AXC, system chłodzenia 1

Zawarty w Passiv

-EP44-BT2

Czujnik temperatury zasilania, system chłodzenia 1

-EP44-BT3

Czujnik temperatury powrotu, system chłodzenia 1

-EP44-BT64

Czujnik temperatury na zasilaniu, chłodzenie

Zawarty w Passiv

-EP44-BT65

Czujnik powrotu, chłodzenie

Zawarty w Passiv

-EP45

System chłodzenia 1

-EP45-AA25

Moduł AXC, system chłodzenia 1

Zawarty w NIBE AXC 30

067 060

-EP45-GP10

Pompa obiegowa, system chłodzenia 1

-EP25

System chłodzenia pasywnego

Passiv

067 296

-EP25-AA25

Moduł AXC, chłodzenie

Zawarty w Passiv

-EP25-BT64

Czujnik temperatury, zasilanie chłodzenia

Zawarty w Passiv

-EP25-BT65

Czujnik temperatury, rurociąg powrotny chłodzenia

Zawarty w Passiv

-EP25-EP13

Wężownica powietrza nawiewanego/klimakonwektor

-EP25-GP13

Pompa obiegowa, chłodzenie

Zawarty w Passiv

-EP25-QN18

Zawór mieszający, chłodzenie

Zawarty w Passiv

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EP25-RM1

Zawór zwrotny

-EQ1-AA25

Moduł AXC, chłodzenie

Zawarty w NIBE AXC 30

-EQ1-BP6

Manometr, czynnik obiegu dolnego źródła

-EQ1-BT57

Czujnik temperatury, kolektor

Zawarty w NIBE AXC 30

-EQ1-BT64

Czujnik temperatury na zasilaniu, chłodzenie

-EQ1-BT75

Czujnik temperatury, rurociąg zasilający za zrzutem ciepła

Zawarty w NIBE AXC 30

-EQ1-CM3

Naczynie przeponowe, czynnik obiegu dolnego źródła

-EQ1-EP6

Wymiennik ciepła

-EQ1-EP18

Chłodnica

-EQ1-FL3

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-EQ1-GP10

Pompa obiegowa

-EQ1-GP12

Pompa obiegowa

Zawarty w NIBE AXC 30

-EQ1-GP14

Pompa obiegowa do zrzutu ciepła

-EQ1-GP20

Pompa obiegowa, zrzut ciepła

-EQ1-QM40.1

Zawór odcinający

-EQ1-QM40.2

Zawór odcinający

-EQ1-QN12

Zawór przełączający, chłodzenie

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EQ1-QN18

Zawór trójdrogowy, zawór trójdrogowy chłodzenia

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EQ1-QN36

Zawór trójdrogowy, zawór trójdrogowy ogrzewania

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EQ1-RM1

Zawór zwrotny, zrzut ciepła

-EQ1-RM2

Zawór zwrotny, zrzut ciepła

-EQ1-RM3

Zawór zwrotny, zrzut ciepła

-GC1

Panele słoneczne

NIBE PV

-QZ1

Cyrkulacja c.w.u. (HWC)

-QZ1-BT70

Czujnik temperatury zasilania, HWC

Zawarty w NIBE AXC 30

-QZ1-BT82

Czujnik temperatury powrotu, HWC

Zawarty w NIBE AXC 30

-QZ1-FQ3

Zawór antyoparzeniowy, HWC

-QZ1-GP11

Pompa obiegowa, HWC

-QZ1-QN2

Zawór 4-drogowy, HWC

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-QZ1-RM1

Zawór zwrotny, HWC

-QZ1-RN1

Zawór równoważący, HWC

-QZ1-RN4

Zawór równoważący, HWC

-QZ20

Zestaw do napełniania

KB 25/ KB 32

KB 25 (maks. 12 kW), KB 32 (maks. 30 kW)

-QM33

Zawór odcinający, zasilanie czynnikiem obiegu dolnego źródła

-XL27

Uzupełnianie czynnika obiegu dolnego źródła

-XL28

Uzupełnianie czynnika obiegu dolnego źródła

-FL2

Różne

-BP5

Manometr, czynnik grzewczy

-BP6

Manometr, czynnik obiegu dolnego źródła

-CM1

Naczynie przeponowe, czynnik grzewczy

-CM2

Naczynie wzbiorcze, czynnik obiegu dolnego źródła

-CM3

Naczynie przeponowe, czynnik obiegu dolnego źródła

Naczynie przeponowe w systemie zamkniętym

-CM4

Naczynie przeponowe, ciepła woda

Zawarty w SMO 20

-CP10

Zbiornik buforowy

UKV

Wielkość zależy od wymiarowania ciepłej wody

-CP10.1

Zbiornik buforowy

UKV

Wielkość różni się w zależności od pompy ciepła i objętości systemu

-CP10.2

Zbiornik buforowy, chłodzenie

UKV

Zbiorniki na potrzeby chłodzenia izolowane przeciw kondensacji

Wielkość różni się w zależności od pompy ciepła i objętości systemu

-CP10.3

Zbiornik buforowy

UKV

Wielkość zależy od wymiarowania ciepłej wody

-FL1

Zawór bezpieczeństwa, c.w.u.

-FL2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FQ1

Zawór mieszający

Termiczny

-RM1

Zawór zwrotny

-RM1.1

Zawór zwrotny

-RM1.2

Zawór zwrotny

-RM1.3

Zawór zwrotny

-RM2

Zawór zwrotny

-RM3

Zawór zwrotny

-RN1.1

Zawór równoważący

-RN1.2

Zawór równoważący

-RN1.3

Zawór równoważący

-RN2.1

Zawór równoważący

-RN2.2

Zawór równoważący

-RN3.1

Zawór równoważący

-RN3.2

Zawór równoważący

-RN4.1

Zawór równoważący

-RN4.2

Zawór równoważący

-RN5.1

Zawór równoważący

-RN5.2

Zawór równoważący

-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-QM30

Zawór odcinający, c.w.u.

-QN17

Zawór redukcyjny

-QN44

Zawór odcinający