Preloader logo
Preloader logo
Zakres:
100%
+
Reset
- Aby pomniejszyć/powiększyć, można też użyć klawisza Ctrl i rolki myszy
-BP5 -CM1 -FL2 -EB100- B T25 P - XL27 - XL28 -QM33 -EB100- B T71 -RN1 -EB1 -RN1 -EB1 - AA25 -EB100-GP10 -RM1 -CL11 -QN19 -EB100-QN10 -CP1.1 -CL11 -QN19 -CL12 -QN19 -CL12-HQ4 -CL12- B T51 -CL12-GP9 -CL12-EP5 -CL12 - AA25 -CL12 -EB100-QN10 -CL11 -QN19 -CL11-HQ4 -CL11- B T51 -C L11 -GP 9 -CL11-EP5 -CL11 - AA25 -CL11 -CL11-HQ4 -CL11- B T51 -C L11 -GP 9 -CL11-EP5 -CL11 - AA25 -CL11 -EB100- B T6 -EB100- B T7 -EB100 F1355 -EB100 F1355 - B T1 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -QZ2.2 -0 -QZ2.1 -0 -RM11 -F1355 -FL11 -0 -QM52 -0 -FL10 -0 -QM50 -0 -RM10 -F1355 -RM13 -F1355 -QM57 -0 -FL13 -0 -QZ2.4 -0 -RM12 -F1355 -QM55 -0 -FL12 -0 -QZ2.3 -0 -EP15 -EP14 -FL3 P -BP6 -CM3 -FL11 -0 -EB100 F1330 -EB100 F1330 - B T1 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -HQ2 -F1330 -RM11 -F1330 -QM53 -0 -QM52 -0 -QM51 -0 -HQ1 -F1330 -FL10 -0 -QM50 -0 -RM10 -F1330 -RM13 -F1330 -QM57 -0 -FL13 -0 -HQ4 -F1330 -QM56 -0 -RM12 -F1330 -QM55 -0 -FL12 -0 -HQ3 -F1330 -QM54 -0 -EP15 -EP14 -FL3 P -BP6 -CM3 -EB100 F1360 -EB100 F1360 - B T1 -GP16 -0 -HQ1 -F1360 -QM53 -0 -RM10 -F1360 -QM50 -0 -FL10 -0 -RM13 -F1360 -QM57 -0 -FL13 -0 -HQ3 -F1360 -QM56 -0 -RM12 -F1360 -QM55 -0 -FL12 -0 -HQ2 -F1360 -QM54 -0 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -EP15 -EP14 -FL3 P -BP6 -CM3 -EB100 _F1145 -EB100 _F1145 -QM31 -QZ2 _F1145 - B T1 _F1145 -QZ3 _F1145 -QM34 XL 1 6 9 7 2 -QM42 -QM12 -CM2 _F1145 -FL3 _F1145 -QM31 -QZ2 _F1245 - B T1 _F1245 XL 1 6 3 7 2 4 -QZ3 _F1245 -QM34 -EB100 _F1245 -EB100 _F1245 -CM2 _F1245 -QM42 -QM12 -FL3 _F1245

Sprzęt ochronny i zabezpieczający, a także elementy ułatwiające serwisowanie (np. zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, zawory przelewowe, zawory odcinające) należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami i normami.

Docking-ComponentNotesTitle

[Docking-ComponentNotesParagraph]

Działanie

Pompa ciepła

Sprężarka w urządzeniu S1155/S1255/F1155/F1255 jest sterowana inwerterowo. Moc sprężarki dostosowuje się do zapotrzebowania i jest wykorzystywana na potrzeby ogrzewania, produkcji ciepłej wody lub ogrzewania basenu. Jeśli moc jest niewystarczająca do zapotrzebowania na ogrzewanie, automatycznie włącza się podgrzewacz pomocniczy.

W pompie ciepła F1145/F1245 znajduje się sprężarka typu ON/OFF. Pełna moc sprężarki jest wykorzystywana na potrzeby ogrzewania, produkcji ciepłej wody lub ogrzewania basenu. Jeśli moc jest niewystarczająca do zapotrzebowania na ogrzewanie, automatycznie włącza się podgrzewacz pomocniczy.

W pompie ciepła F1345 znajdują się sprężarki typu ON/OFF. Pełna moc sprężarki jest wykorzystywana na potrzeby ogrzewania, produkcji ciepłej wody lub ogrzewania basenu. Jeśli moc jest niewystarczająca do zapotrzebowania na ogrzewanie, automatycznie włącza się podgrzewacz pomocniczy.

W pompie ciepła F1355 znajduje się jedna sprężarka typu ON/OFF i jedna sprężarka inwerterowa. Moc sprężarki dostosowuje się do zapotrzebowania i jest wykorzystywana na potrzeby ogrzewania, produkcji ciepłej wody lub ogrzewania basenu. Jeśli moc jest niewystarczająca do zapotrzebowania na ogrzewanie, automatycznie włącza się podgrzewacz pomocniczy.

Ogrzewanie

Pompa ciepła jest wyposażona w układ sterowania ogrzewaniem, co oznacza, że ogrzewanie budynku przebiega zgodnie z wybranymi ustawieniami. Dodatkowe informacje na temat realizacji ogrzewania zawiera Instrukcja instalatora.

Ogrzewanie

Pompa ciepła jest wyposażona w układ sterowania ogrzewaniem, co oznacza, że ogrzewanie budynku przebiega zgodnie z wybranymi ustawieniami. Podczas podłączania do instalacji, w której wszystkie grzejniki (lub pętle ogrzewania podłogowego) wyposażono w zawory termostatyczne, należy zainstalować zawór nadmiarowo-upustowy lub usunąć kilka termostatów, aby zapewnić odpowiedni przepływ. Dodatkowe informacje na temat realizacji ogrzewania zawiera Instrukcja instalatora.

Kaskada pomp ciepła

Przy instalacji kaskady pomp ciepła należy wybrać jedną z nich jako urządzenie główne, a pozostałe jako urządzenia podrzędne. Pompa ciepła jest zawsze skonfigurowana fabrycznie jako urządzenie główne i można do niej podłączyć maks. 8 podrzędnych pomp ciepła, które dostarczą maks. 540 kW (z 9 x F1345-60 kW) w tym samym systemie. W systemach kaskadowych każdej pompie ciepła należy nadać niepowtarzalną nazwę. Zewnętrzne czujniki temperatury i sygnały sterowania należy podłączyć tylko do głównej pompy ciepła z wyjątkiem zewnętrznego sterowania modułu sprężarki i zaworów przełączających (QN10), które można podłączyć po jednym do każdej pompy ciepła.

Produkcja c.w.u.

Produkcja c.w.u. odbywa się przy użyciu sprężarek skonfigurowanych do produkcji ciepłej wody.

Produkcja c.w.u.

Kiedy wystąpi zapotrzebowanie na ciepłą wodę, pompa ciepła traktuje je priorytetowo i przełącza się w tryb c.w.u. W tym trybie nie działa ogrzewanie.

Funkcje/akcesoria

Basen

Z wyposażeniem dodatkowym AXC 50 pompa ciepła F1345/F1355 może służyć do ogrzewania jednego lub większej liczby basenów.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Basen

POOL 40 to wyposażenie dodatkowe, które umożliwia podgrzewanie basenu za pomocą sprężarki w instalacji

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Wybór sprężarki

Podczas podgrzewania basenu i produkcji ciepłej wody można wybrać, które sprężarki będą realizować to zapotrzebowanie. Można zaznaczyć więcej sprężarek.

Podgrzewacz pomocniczy sterowany krokowo

Podgrzewacz pomocniczy wymaga wyposażenia dodatkowego AXC 40. AXC 40 może sterować podgrzewaczem pomocniczym sterowanym krokowo za pomocą sygnału sterowania. Podgrzewacz pomocniczy służy do produkcji ogrzewania.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Podgrzewacz pomocniczy sterowany krokowo

Zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy sterowany krokowo może być kontrolowany przez trzy przekaźniki bezpotencjałowe w pompie ciepła F1345/F1355 (3 stopnie liniowe lub 7 stopni binarnych).

Stosując wyposażenie dodatkowe AXC 50, można podłączyć kolejne trzy przekaźniki bezpotencjałowe do sterowania podgrzewaczem pomocniczym, co daje maks. 3+3 stopnie liniowe lub 7+7 stopni binarnych.

Lista elementów

Oznaczenie

Nazwa

Specyfikacja

Nr RSK / Nr kat.

Uwagi

-AA35-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w F1345/F1355

-AA35-BT6

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w F1345/F1355

-AA35-BT7

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w F1345/F1355

-AA35-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w F1345/F1355

-AA35-BT63

Zewnętrzny czujnik temperatury zasilania przed QN10

Zawarty w F1345/F1355

-AA35-BT71

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

Zawarty w F1345/F1355

-AA35-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

-AA35-GP12.1

Pompa zasilająca do EB101

NIBE CPD 11

621 23 47 / 621 23 46

-AA35-GP12.2

Pompa zasilająca do EB102

NIBE CPD 11

621 23 47 / 621 23 46

-AA35-GP12.3

Pompa zasilająca do EB103

NIBE CPD 11

621 23 47 / 621 23 46

-AA35-GP12.4

Pompa zasilająca do EB104

NIBE CPD 11

621 23 47 / 621 23 46

-AA35-QN10

Zawór przełączający, ogrzewanie/ciepła woda

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-AA35-QN43

Zawór nadmiarowo-upustowy, chłodzenie

-EB100

System pompy ciepła

NIBE F1345/F1355

-EB100_F1145

System pompy ciepła (urządzenie główne)

S1156/S1155/F1155/F1145

-EB100_F1245

System pompy ciepła (urządzenie główne)

S1256/S1255/F1255/F1245

-EB100F1355

System pompy ciepła

F1355

-EB100F1330

System pompy ciepła

F1345-24/30

-EB100F1360

System pompy ciepła

F1345-40/60

-EP14

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-EP15

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-EB100-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w F1345/F1355

-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w F1345/F1355

-BT1_F1145

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w S1156/S1155/F1155/F1145

-BT1_F1245

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w S1256/S1255/F1255/F1245

-BT6

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w F1345/F1355

-EB100-BT6

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w F1345/F1355

-EB100-BT7

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w F1345/F1355

-BT7

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w F1345/F1355

-EB100-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w F1345/F1355

-EB100-BT25_F1145

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w S1155/F1145/F1155

-EB100-BT25_F1245

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w S1255/F1245/F1255

-EB100-BT25_F1345

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w F1345/F1355

-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

-EB100-BT71

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

-BT71

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

-EB100-CM4

Naczynie przeponowe, ciepła woda

Zawarty w F1345/F1355

-EB100-FL1

Zawór bezpieczeństwa, c.w.u.

Zawarty w F1345/F1355

-EB100-FL5

Zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Zawarty w F1345/F1355

-EB100-FL6

Zawór podciśnienia

Zawarty w F1345/F1355

-EB100-FQ1

Zawór mieszający

Zawarty w F1345/F1355

-EB100-QN17

Zawór redukcyjny

Zawarty w F1345/F1355

-EB100-QM30

Zawór odcinający

-EB100-RM1

Zawór zwrotny

-EB100-WM3.1

Tundish, zimna woda

Zawarty w F1345/F1355

-EB100-WM3.2

Tundish, zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Zawarty w F1345/F1355

-EB100-GP7

Zewnętrzna pompa obiegu dolnego źródła

-EB100-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

-EB100-QN10

Zawór przełączający, ogrzewanie/ciepła woda

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-QN10

Zawór przełączający, ogrzewanie/ciepła woda

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EP4

Wymiennik ciepła, wody gruntowe

-FL3_F1145

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

Zawarty w S1156/S1155/F1155/F1145

-FL3_F1245

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

Zawarty w S1256/S1255/F1255/F1245

-FL3

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

Zawarty w F1345/F1355

-FL311xx

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

Zawarty w F1355/F1345-24/30/F1345/F1355

-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL10-0

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL11-0

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL12-0

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL13-0

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-HQ1-F1360

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1345-40/60

-HQ1-F1330

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1345-24/30

-HQ2-F1360

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1345-40/60

-HQ2-F1330

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1345-24/30

-HQ3-F1360

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F1345-40/60

-HQ3-F1330

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F1345-24/30

-HQ4-F1360