Preloader logo
Preloader logo
Priartinti:
100%
+
Atstata
- Galite priartinti spausdami „Ctrl“ ir slinkdami
-EP21-GP10 -EP21- B T2 -EP 21 - AA2 5 -EP21- B T3 -EP21-QN25 -EP21 -EB101-QM1 XL1 XL2 -EB 101 -QM 4 0 -EB101-QZ2 -EB101-FL10 -EB101-RM1 -EB15 -EB15- B T1 -EB101 -EB101 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 P XL 8 9 4 3 2 1 P XL 8 4 3 2 1 9 5 5 P XL 8 4 3 2 1 9 5 -EB15 -CM4 -EB15 - WM4 P XL 8 9 4 2 1 3 5 5 -CP4 -CP10.2 -EP45 -EQ 1 - B T6 4 -EQ1-QN12 -EQ1 - AA25 -EQ1-GP12 -EQ1 -EQ1-QNxx -RM1 - AZ10-GP12 - AZ10-HQ1 - AZ10 -QN44 -EB1 - AA25 -EB1 -RM2 -EB15-GP10 -EB15- B T25 -EM1 - AA25 -EM1- B T52 -EM1-QN11 -EM1 -EM 1 -RM2 -EB15-GP10 -EB15- B T25 -EB15-GP10 -EB15- B T25 -RM2 -CP10.1 -RM1.2 -RM1.1 -EB15-GP10 -EB15 - B T25 -CL11-GP12 -C L11 -GP 9 -CL11- B T51 -CL11-EP5 -CL11 - AA25 -CL11 -CL11-HQ4 -CL11-QN19 -EB2 - AZ30 -GC1

Laikantis nacionalinių teisės aktų ir standartų, turi būti įrengta apsaugos įranga ir komponentai, padedantys atlikti techninę priežiūrą (t. y. atbuliniai, apsauginiai, aplankos ir uždaromieji vožtuvai). Šildymo sistema turi būti sumontuota tokio tūrio, kad užtikrintų atitirpdant reikalingą srautą esant 100 % tiekimo siurblio srauto.

Svarbi komponento informacija

Atkreipkite dėmesį į papildomą informaciją apie toliau nurodytus komponentus:

Veikimas

Šilumos siurblys

S2125/F2120/F2050/F2040 kompresorius valdomas inverteriu. Kompresoriaus galia nustatoma pagal poreikį ir skiriama šildyti, karštam vandeniui ruošti, vėsinti arba baseinui šildyti.

Eksploatavimo režimai

Šilumos gamyba

Prie VVM 225 pridedama šildymo kontrolės sistema, todėl pastatas šildomas pagal pasirinktas nuostatas. Jungiant prie sistemos, prie kurios visų radiatorių (ar grindų šildymo ) įrengti termostatai, būtina sumontuoti apėjimo vožtuvą arba išmontuoti kai kuriuos termostatus, kad būtų užtikrintas pakankamas srautas. Daugiau informacijos apie šildymą žr. montuotojo vadove.

Karšto vandens ruošimas

VVM 225 sudaro vandens šildytuvas su karšto vandens ruošimo gyvatuku.

Kai reikia karšto vandens, VVM 225 teikia jam pirmenybę ir įsijungia karšto vandens režimas. Šiuo režimu nešildoma.

Jei karšto vandens temperatūra viršija 60  °C, įrenginyje būtina sumontuoti pamaišymo vožtuvą.

Daugiau informacijos, kaip paruošti karštą vandenį, žr. VVM 225 vadove.

Funkcijos / priedai

2 šildymo sistema

Šiai funkcijai reikalingas priedas NIBE ECS 40/41. Aplankos vožtuvas, tiekimo ir grįžimo linijos jutikliai, taip pat cirkuliacinis siurblys prijungiami prie kitų šildymo sistemų, kurioms reikia žemesnės temperatūros, pvz., grindinio šildymo sistemos. Papildomos šildymo sistemos temperatūra atitinka pasirinkto kreivės nuolydžio ir nuokrypio nuostatas. Prie sistemos galima prijungti tiek papildomų šildymo sistemų: 8.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

Itin karšto vandens šildytuvai

Sistemai reikalingas papildomas vandens šildytuvas, jei sumontuota didelė vonia ar kitas įrenginys, kuriam naudojama daug karšto vandens.

Išorinės šildymo terpės siurblys

Naudojant priedą AXC 40 (kiekvienai funkcijai reikia vieno priedo), prie VVM 225 galima prijungti išorinį šildymo terpės siurblį, jei dėl kitos funkcijos suaktyvinta įspėjamojo signalo relė (AUX išvadas). Jei negalima naudoti AUX išvesties išoriniam šildymo terpės siurbliui, funkciją galima rasti:

  • baseinas

HRV įr.

Šiai funkcijai reikalingas priedas ERS, kurį valdo VVM 225. ERS atgauna energiją iš vėdinimo oro ir tiekia ją į pastatą

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Išmetamo oro šilumos energijos grąžinimas

Šiai funkcijai reikalingas priedas F135. F135 yra ištraukiamojo oro modulis, kurį valdo VVM 225. F135 atgauna energiją iš vėdinimo oro ir tiekia ją pastatui.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Karšto vandens cirkuliacija

Karštam vandeniui cirkuliuoti galima valdyti cirkuliacinį siurblį naudojant VVM 225. Cirkuliuojantis vanduo turi būti tinkamos temperatūros, kad apsaugotų nuo bakterijų augimo, bet nenudegintų ir atitiktų nacionalinius standartus. Jei reikia daugiau informacijos, žr. atitinkamą montuotojo vadovą.

Vėsinimas (4 vamzdžių sistemoje)

Naudojant priedą ACS 310, per reversinį vožtuvą galima prijungti atskiras vėsinimo ir šildymo sistemas. Aušinimo sistema jungiama tarp šilumos siurblio ir vidaus modulio.

Kai atsiranda vėsinimo poreikis (jį sužadina lauko temperatūros jutiklis EB15-BT1 ir kambario temperatūros jutiklis EB15-BT50, jei taikytina), įsijungia aplankos vožtuvas EQ1-QN12 ir cirkuliacinis siurblys EQ1-GP12.

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

Baseinas

Naudojant POOL 310 priedą, šilumos siurbliu galima šildyti baseiną.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Buferinio rezervuaro tūris

Dviem vamzdžiais sujungtas buferinis rezervuaras naudojamas, kai sistemos tūris klimato sistemoje yra mažesnis už minimalų rekomenduojamą šilumos siurbliui.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Buferinio rezervuaro srauto suvienodinimas

Dviem vamzdžiais sujungtas buferinis rezervuaras su atbuliniais vožtuvais, išorinės šildymo terpės siurbliu ir išoriniu tiekiamo srauto linijos temperatūros jutikliu naudojamas, kai sistemos tūris klimato sistemoje yra mažesnis už minimalų rekomenduojamą šilumos siurbliui ir yra būtina sukurti pusiausvyrą tarp naudojamosios galios ir tiekiamos galios.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Buferinis rezervuaras (UKV)

Trimis vamzdžiais sujungtas buferinis rezervuaras naudojamas, kai sistemos tūris klimato sistemoje yra mažesnis už minimalų rekomenduojamą ir (arba) srautas šildymo sistemoje ribojamas nekontroliuojant.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Saulės kolektoriai

Šiai funkcijai reikalingas priedas NIBE PV. NIBE PV yra modulinė sistema su saulės kolektoriais keliuose pagrindiniuose išėjimuose. NIBE PV yra prijungtas prie VVM 225, kuris prisitaiko prie gaminamos saulės elektros energijos.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Papildomas įrenginys

Papildomas šildymas, kuriam reikia priedo AXC 40. Naudojant AXC 40, per valdymo signalą galima valdyti pakopomis valdomą papildomą šilumą.

Papildomas šildytuvas naudojamas šilumai generuoti.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Aplankos vožtuvo valdoma papildomos šilumos sistema

Papildomas šildymas, kuriam reikia priedo AXC 40. Naudojant AXC 40, per valdymo signalą galima valdyti papildomą šilumą, kuriai gali būti teikiama pirmenybė.

Papildomas šildytuvas naudojamas šilumai generuoti.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Atsarginis elektros prietaisas

Jei kompresorius sustabdomas dėl žemos lauko temperatūros, naudojant AUX išvadą galima suaktyvinti elektrinį šildytuvą. Maks. rekomenduojama galia yra 4,5 kW.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Komponentų sąrašas

Paskirtis

Pavadinimas

Specifikacija

Dalies Nr.

Komentarai

-EB15

Vidinis modulis

NIBE VVM 225

-EB15-BT1

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie VVM 225

-EB15-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

-EB15-CM4

Išsiplėtimo indas, karštas vanduo

-EB15-FL1

Buitinio vandens apsauginis vožtuvas

-EB15-GP10

Išorinės šildymo terpės siurblys

-EB15-RM2

Atbulinis vožtuvas

-EB15-QM30

Karšto vandens uždaromasis vožtuvas

-EB15-WM4

Išpylimo įrenginys

Pridedama prie VVM 225

XL

XL jungtys

1

Šildymo terpės jungtis, tiekimas

2

Šildymo terpės jungtis, grįžtamas

3

Šalto vandens jungtis

4

Karšto vandens jungtis

5

Karšto vandens cirkuliacijos prijungimas

8

Sujungimo sistema, tiekimas (iš šilumos siurblio)

9

Sujungimo sistema, grįžtamasis srautas (į šilumos siurblį)

-EB101

Šilumos siurblys

NIBE S2125/F2120/F2050/F2040

-EB101-FL10

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-EB101-QM1

Išleidimo vožtuvas, šildymo terpė

-EB101-QM40

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-EB101-QZ2

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie S2125/F2120/F2050/F2040

-EB101-RM1

Atbulinis vožtuvas, šildymo terpė

XL1

Šildymo terpės jungtis, tiekimas

XL2

Šildymo terpės jungtis, grįžtamas

-AZ10

Išmetamo oro modulis

NIBE F135

067 075

-AZ10-GP12

Cirkuliacinis siurblys

Pridedama prie NIBE F135

-AZ10-HQ1

Dalelių filtras

-AZ30

HRV įr.

NIBE ERS

-CL11

Baseino sistema

POOL 310

067 247

-CL11-AA25

AXC modulis

Pridedama prie POOL 310

-CL11-BT51

Baseino jutiklis

Pridedama prie POOL 310

-CL11-EP5

Šilumokaitis baseino

-CL11-GP9

Cirkuliacinis siurblys baseinui

-CL11-GP12

Tiekimo siurblys, baseinas

Pridedama prie POOL 310

-CL11-HQ4

Dalelių filtras baseinui

-CL11-QN19

Trieigis perjungimo vožtuvas baseinui

Pridedama prie POOL 310

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-CP4

Papildomas karšto vandens šildytuvas

-CP10.1

Buferinis rezervuaras

UKV

Dydis priklauso nuo šilumos siurblio ir sistemos tūrio.

-CP10.2

Buferinis rezervuaras, vėsinimas

UKV

Nuo kondensacijos izoliuoti indai vėsinti.

Dydis priklauso nuo šilumos siurblio ir sistemos tūrio.

-EB1

Papildomas pakopomis valdomas šildytuvas / elektrinis katilas

-EB1-AA25

AXC modulis

Pridedama prie AXC 40

067 060

-EB2

Išorinis atsarginis elektros prietaisas

-EM1

Aplankos vožtuvo valdoma papildomos šilumos sistema

-EM1-AA25

AXC modulis

Pridedama prie AXC 40

067 060

-EM1-BT52

Katilo jutiklis

Pridedama prie AXC 40

-EM1-QN11

Aplankos vožtuvas papildomam šildytuvui

-EP21

Šildymo sistema 2

NIBE ECS 40/41

067 287 / 067 288

-EP21-AA25

AXC modulis

Pridedama prie NIBE ECS 40/41

-EP21-BT2

Tiekimo temperatūros jutiklis, šildymo sistema 2

Pridedama prie NIBE ECS 40/41

-EP21-BT3

Grįžimo linijos jutiklis, šildymo sistema 2

Pridedama prie NIBE ECS 40/41

-EP21-GP10

Cirkuliacinis siurblys, šildymo sistema 2

Pridedama prie NIBE ECS 40/41

-EP21-QN25

Aplankos vožtuvas, šildymo sistema 2

Pridedama prie NIBE ECS 40/41

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP21-RM1

Atbulinis vožtuvas

-EP45

Vėsinimo sistema 1

-EQ1

Vėsinimas

NIBE ACS 310

067 248

-EQ1-AA25

AXC modulis

Pridedama prie NIBE ACS 310

-EQ1-BT64

Srauto temperatūros jutiklis, vėsinimas

Pridedama prie NIBE ACS 310

-EQ1-GP12

Cirkuliacinis siurblys

Pridedama prie NIBE ACS 310

-EQ1-QN12

Reversinis vožtuvas, vėsinimas

Pridedama prie NIBE ACS 310

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-GC1

Saulės kolektoriai

NIBE PV

-QZ1

Karšto vandens cirkuliacija (VVC)

-QZ1-FQ3

Sumaišymo vožtuvas, HWC

-QZ1-GP11

Cirkuliacinis siurblys, HWC

-QZ1-RM1

Atbulinis vožtuvas, HWC

-QZ1-RN1

Balansinis vožtuvas, HWC

XL

Kita

-QN44

Uždaromasis vožtuvas

-RM1

Atbulinis vožtuvas

-RM1.1

Atbulinis vožtuvas

-RM1.2

Atbulinis vožtuvas

-RM2

Atbulinis vožtuvas

Pavadinimai pagal standartą EN 81346-2.

X

All checkbox configurations

IDs in red do not exist in the HTML and can either be removed from the recipe or should be added to the content.
The configurations are sorted in the order the checkboxes appear in the master file (and hence in the HTML). The configurations with missing IDs are listed first.
X
Back to Top