Preloader logo
Preloader logo
Priartinti:
100%
+
Atstata
- Galite priartinti spausdami „Ctrl“ ir slinkdami
-EP21-GP10 -EP21- B T2 -EP 21 - AA2 5 -EP21- B T3 -EP21-QN25 -EP21 -EB101-QM1 XL1 XL2 -EB 101 -QM 4 0 -EB101-QZ2 -EB101-FL10 -EB101-RM1 -EB15 P -BP5 -FL2 -CM1 -EB15- B T1 -EB101 -EB101 XL 9 8 3 1 2 30 18 19 4 -EB2 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 -CP4 -CP10.2 -EQ1-QN12 -EQ1 - AA25 -EQ1-GP12 -EQ1 -EP45 -EQ 1 - B T6 4 -RM1 - AZ10-GP12 - AZ10-HQ1 - AZ10 -QN44 -EM1 - AA25 -EM1- B T52 -EM1-QN11 -EM1 -EM 1 -EB15- B T25 -EP30 -EP9 -EP30 - AA25 -EP30 -GP10 -EP30 -EM1/EB1-GP10 -EM1/EB1 - AA25 -EM1/EB1 -CL11-QN19 -CL11-GP12 - C L 11 -GP 9 -CL11- B T51 -CL11-HQ4 -CL11-EP5 -CL11 - AA25 -CL11 -GC1 - AZ30

Laikantis nacionalinių teisės aktų ir standartų, turi būti įrengta apsaugos įranga ir komponentai, padedantys atlikti techninę priežiūrą (t. y. atbuliniai, apsauginiai, aplankos ir uždaromieji vožtuvai). Šildymo sistema turi būti sumontuota tokio tūrio, kad užtikrintų atitirpdant reikalingą srautą esant 100 % tiekimo siurblio srauto.

Svarbi komponento informacija

Atkreipkite dėmesį į papildomą informaciją apie toliau nurodytus komponentus:

Veikimas

Šilumos siurblys

S2125/F2120/F2050/F2040 kompresorius valdomas inverteriu. Kompresoriaus galia nustatoma pagal poreikį ir skiriama šildyti, karštam vandeniui ruošti, vėsinti arba baseinui šildyti.

Eksploatavimo režimai

Šilumos gamyba

Prie VVM 310 pridedama šildymo kontrolės sistema, todėl pastatas šildomas pagal pasirinktas nuostatas. Jungiant prie sistemos, prie kurios visų radiatorių (ar grindų šildymo ) įrengti termostatai, būtina sumontuoti apėjimo vožtuvą arba išmontuoti kai kuriuos termostatus, kad būtų užtikrintas pakankamas srautas. Daugiau informacijos apie šildymą žr. montuotojo vadove.

Karšto vandens ruošimas

VVM 310 sudaro vandens šildytuvas su karšto vandens ruošimo gyvatuku.

Kai reikia karšto vandens, VVM 310 teikia jam pirmenybę ir įsijungia karšto vandens režimas. Šiuo režimu nešildoma.

Jei karšto vandens temperatūra viršija 60  °C, įrenginyje būtina sumontuoti pamaišymo vožtuvą.

Daugiau informacijos, kaip paruošti karštą vandenį, žr. VVM 310 vadove.

Funkcijos / priedai

2 šildymo sistema

Šiai funkcijai reikalingas priedas NIBE ECS 40/41. Aplankos vožtuvas, tiekimo ir grįžimo linijos jutikliai, taip pat cirkuliacinis siurblys prijungiami prie kitų šildymo sistemų, kurioms reikia žemesnės temperatūros, pvz., grindinio šildymo sistemos. Papildomos šildymo sistemos temperatūra atitinka pasirinkto kreivės nuolydžio ir nuokrypio nuostatas. Prie sistemos galima prijungti tiek papildomų šildymo sistemų: 8. Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą. Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

Itin karšto vandens šildytuvai

Sistemai reikalingas papildomas vandens šildytuvas, jei sumontuota didelė vonia ar kitas įrenginys, kuriam naudojama daug karšto vandens.

HRV įr.

Šiai funkcijai reikalingas priedas ERS, kurį valdo VVM 310. ERS atgauna energiją iš vėdinimo oro ir tiekia ją į pastatą

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Karšto vandens cirkuliacija

Karštam vandeniui cirkuliuoti galima valdyti cirkuliacinį siurblį naudojant VVM 310. Cirkuliuojantis vanduo turi būti tinkamos temperatūros, kad apsaugotų nuo bakterijų augimo, bet nenudegintų ir atitiktų nacionalinius standartus. Jei reikia daugiau informacijos, žr. atitinkamą montuotojo vadovą.

Išmetamo oro šilumos energijos grąžinimas

Šiai funkcijai reikalingas priedas F135. F135 yra ištraukiamojo oro modulis, kurį valdo VVM 310. F135 atgauna energiją iš vėdinimo oro ir tiekia ją pastatui.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Vėsinimas (4 vamzdžių sistemoje)

Naudojant priedą ACS 310, per reversinį vožtuvą galima prijungti atskiras vėsinimo ir šildymo sistemas. Aušinimo sistema jungiama tarp šilumos siurblio ir vidaus modulio.

Kai atsiranda vėsinimo poreikis (jį sužadina lauko temperatūros jutiklis EB15-BT1 ir kambario temperatūros jutiklis EB15-BT50, jei taikytina), įsijungia aplankos vožtuvas EQ1-QN12 ir cirkuliacinis siurblys EQ1-GP12.

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

Baseinas

Naudojant POOL 310 priedą, šilumos siurbliu galima šildyti baseiną.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Papildoma aukštos temperatūros šiluma

Papildomas šildymas, kuriam reikia priedo DEH 310. Naudojant DEH 310, per valdymo signalą galima valdyti pakopomis arba aplankos vožtuvu valdomą papildomą šilumą. Papildomas šildytuvas gali būti naudojamas patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Aplankos vožtuvo valdoma papildomos šilumos sistema

Papildomas šildymas, kuriam reikia priedo AXC 40. Naudojant AXC 40, per valdymo signalą galima valdyti papildomą šilumą, kuriai gali būti teikiama pirmenybė. Papildomas šildytuvas naudojamas šilumai generuoti.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Saulės kolektoriai

Šiai funkcijai reikalingas priedas NIBE PV. NIBE PV yra modulinė sistema su saulės kolektoriais keliuose pagrindiniuose išėjimuose. NIBE PV yra prijungtas prie VVM 310, kuris prisitaiko prie gaminamos saulės elektros energijos.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Papildoma saulės šiluma

Papildoma šiluma, kuriai reikalingas priedas SCA 30, taip pat siurblinė ir kuri tinka įrenginiams su iki 6 m² saulės kolektorių. Saulės kolektoriai užtikrina šildymo ir karšto vandens ruošimą įrenginyje.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Atsarginis elektros prietaisas

Jei kompresorius sustabdomas dėl žemos lauko temperatūros, naudojant AUX išvadą galima suaktyvinti elektrinį šildytuvą. Maks. rekomenduojama galia yra 4,5 kW.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Komponentų sąrašas

Paskirtis

Pavadinimas

Specifikacija

Dalies Nr.

Komentarai

-AA35-BT1

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie VVM 310

-AA35-BT6

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie VVM 310

-AA35-BT7

Karšto vandens jutiklis parodantis temperatūrą.

Pridedama prie VVM 310

-AA35-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

Pridedama prie VVM 310

-AA35-BT63

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis iki QN10

Pridedama prie VVM 310

-AA35-BT71

Išorinis grąžinimo linijos jutiklis

Pridedama prie VVM 310

-AA35-GP10

Išorinės šildymo terpės siurblys

-AA35-GP12

EB101 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.1

EB101 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.2

EB102 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.3

EB103 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.4

EB104 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.5

EB105 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-QN10

Perjungimo vožtuvas, šildymo sistema / karštas vanduo

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-AA35-QN43

Aplankos vožtuvas, vėsinimas

-EB100

Šilumos siurblio sistema

NIBE VVM 310

-EB100F1355

Šilumos siurblio sistema

F2120

-EB100F1330

Šilumos siurblio sistema

F2040

-EB100F1360

Šilumos siurblio sistema

F2120/F2050/F2040

-EP14

Šaldymo modulis

Daugiau informacijos apie atitinkamą vėsinimo modulį žr. montuotojo vadove.

-EP15

Šaldymo modulis

Daugiau informacijos apie atitinkamą vėsinimo modulį žr. montuotojo vadove.

-EB100-BT1

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie VVM 310

-BT1

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie VVM 310

-BT6

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie VVM 310

-EB100-BT6

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie VVM 310

-EB100-BT7

Karšto vandens jutiklis parodantis temperatūrą.

Pridedama prie VVM 310

-BT7

Karšto vandens jutiklis parodantis temperatūrą.

Pridedama prie VVM 310

-EB100-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

-EB100-BT71

Išorinis grąžinimo linijos jutiklis

-BT71

Išorinis grąžinimo linijos jutiklis

-EB100-CM4

Išsiplėtimo indas, karštas vanduo

Pridedama prie VVM 310

-EB100-FL1

Karšto vandens apsauginis vožtuvas

Pridedama prie VVM 310

-EB100-FL5

T&P vožtuvas

Pridedama prie VVM 310

-EB100-FL6

Vakuuminis vožtuvas

Pridedama prie VVM 310

-EB100-FQ1

Sumaišymo vožtuvas

Pridedama prie VVM 310

-EB100-QN17

Slėgio sumažinimo vožtuvas

Pridedama prie VVM 310

-EB100-QM30

Uždaromasis vožtuvas

-EB100-RM1

Atbulinis vožtuvas

-EB100-WM3.1

Tundish, šaltas vanduo

Pridedama prie VVM 310

-EB100-WM3.2

Tundish, T&P vožtuvas

Pridedama prie VVM 310

-EB100-GP7

Išorinis sūrymo siurblys

-EB100-GP10

Išorinės šildymo terpės siurblys

-GP10

Išorinės šildymo terpės siurblys

-EB100-QN10

Perjungimo vožtuvas, šildymo sistema / karštas vanduo

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-QN10

Perjungimo vožtuvas, šildymo sistema / karštas vanduo

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP4

Šilumokaitis, gruntinis vanduo

-FL3

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie VVM 310

-FL3

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie VVM 310

-FL311xx

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F2120/F2040/VVM 310

-FL10

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL10-0

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL11-0

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL12-0

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-FL13-0

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-HQ1-F1360

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-HQ1-F1330

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F2040

-HQ2-F1360

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-HQ2-F1330

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F2040

-HQ3-F1360

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-HQ3-F1330

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F2040

-HQ4-F1360

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-HQ4-F1330

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F2040

-GP16-0

Cirkuliacinis siurblys, sūrymas

Pridedama prie F2040 40/60

-QN11

Trieigis vožtuvas

-QM12

Pildymo vožtuvas, sūrymas

-QM21

Nuorintojas, sūrymas

-QM31

Uždaromasis vožtuvas, šildymo terpės tiekimo linija

-QM32

Uždaromasis vožtuvas, šildymo terpės grįžtamoji linija

-QM33

Sūrimo įvado uždaromasis vožtuvas

-QM34

Sūrimo išvado uždaromasis vožtuvas

-QM40

Uždaromasis vožtuvas

-QM42

Sūrimo įvado uždaromasis vožtuvas

-QM50-0

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM51-0

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM52-0

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM53-0

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM54-0

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM55-0

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM56-0

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM57-0

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QZ2

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F2120

Prie F2040 pridedamas dalelių filtras, kurį reikėtų naudoti su uždaromuoju vožtuvu.

-QZ2.1-0

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F2120

-QZ2.2-0

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F2120

-QZ2.3-0

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F2120

-QZ2.4-0

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F2120

-QZ3

Rutulinis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F2120

Prie F2040 pridedamas dalelių filtras, kurį reikėtų naudoti su uždaromuoju vožtuvu.

-QZ4

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F2120

Prie F2040 pridedamas dalelių filtras, kurį reikėtų naudoti su uždaromuoju vožtuvu.

-QZ5

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F2120

Prie F2040 pridedamas dalelių filtras, kurį reikėtų naudoti su uždaromuoju vožtuvu.

-RM10-F1360

Atbulinis vožtuvas

-RM10-F1330

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2040

-RM10-F1355

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120

-RM11-F1360

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-RM11-F1330

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2040

-RM11-F1355

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120

-RM12-F1360

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-RM12-F1330

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2040

-RM12-F1355

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120

-RM13-F1360

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-RM13-F1330

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2040

-RM13-F1355

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120

-RN20

Balansinis vožtuvas

-RN21

Balansinis vožtuvas

-EB10011xx

Šilumos siurblio sistema (pagrindinis modulis)

F2120

-EB10012xx

Šilumos siurblio sistema (pagrindinis modulis)

F2040

-EB10013xx

Šilumos siurblio sistema (pagrindinis modulis)

F2120/F2050/F2040

-BT111xx

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie F2120

-BT112xx

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie F2040

-BT113xx

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-QZ311xx

Rutulinis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F2120

-QZ312xx

Rutulinis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F2040

-EB100-BT2511xx

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

Pridedama prie F2120/VVM 310

-EB100-BT7111xx

Išorinis grąžinimo linijos jutiklis

Pridedama prie F2120/VVM 310

-EB100-QZ211xx

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F2120

-EB100-QZ212xx

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F2040

-EB101

Šilumos siurblys

S2125/F2120/F2050/F2040

-GP16-1

Cirkuliacinis siurblys, sūrymas

Pridedama prie F2040 40/60

-EB101-FL10

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-FL10-1

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL11-1

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL12-1

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-FL13-1

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-HQ1-1361

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-HQ1-F1330-1

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F2040

-HQ2-1362

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-HQ2-F1330-1

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F2040

-HQ3-1362

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-HQ3-F1330-1

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F2040

-HQ4-1362

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-HQ4-F1330-1

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F2040

-EB101-QM1

Išleidimo vožtuvas, šildymo terpė

-EB101-QM40

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM50-1

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM51-1

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM52-1

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM53-1

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM54-1

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM55-1

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM56-1

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM57-1

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-EB101-QZ2

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie S2125/F2120/F2050/F2040

-QZ2.1-1

Rutulinis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F2120

-QZ2.2-1

Rutulinis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F2120

-QZ2.3-1

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F2120

-QZ2.4-1

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F2120

-EB101-RM1

Atbulinis vožtuvas, šildymo terpė

-RM10-F1361

Atbulinis vožtuvas

-RM10-F1330-1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2040

-RM10-F1355-1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120

-RM11-F1361

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-RM11-F1330-1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2040

-RM11-F1355-1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120

-RM12-F1361

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-RM12-F1330-1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2040

-RM12-F1355-1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120

-RM13-F1361

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-RM13-F1330-1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2040

-RM13-F1355-1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120

-EB102

Šilumos siurblys 2

S2125/F2120/F2050/F2040

-GP16-2

Cirkuliacinis siurblys, sūrymas

Pridedama prie F2040 40/60

-EB102-FL10

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-FL10-2

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL11-2

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL12-2

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-FL13-2

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-HQ1-F1362

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-HQ1-F1330-2

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F2040

-HQ2-F1362

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-HQ2-F1330-2

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F2040

-HQ3-F1362

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-HQ3-F1330-2

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F2040

-HQ4-F1362

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-HQ4-F1330-2

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F2040

-EB102-QM1

Išleidimo vožtuvas, šildymo terpė

-EB102-QM40

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM50-2

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM51-2

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM52-2

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM53-2

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM54-2

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM55-2

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM56-2

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM57-2

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QZ2.1-2

Rutulinis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F2120

-QZ2.2-2

Rutulinis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F2120

-QZ2.3-2

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F2120

-QZ2.4-2

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F2120

-RM10-F1362

Atbulinis vožtuvas

-RM10-F1330-2

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2040

-RM10-F1355-2

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120

-RM11-F1362

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-RM11-F1330-2

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2040

-RM11-F1355-2

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120

-RM12-F1362

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-RM12-F1330-2

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2040

-RM12-F1355-2

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120

-RM13-F1362

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120/F2050/F2040

-RM13-F1330-2

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2040

-RM13-F1355-2

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F2120

-EB103

Šilumos siurblys 3

S2125/F2120/F2050/F2040

-EB103-AA25

AXC modulis

Pridedama prie AXC 40

067 304

-EB103-FL10

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-EB103-QM1

Išleidimo vožtuvas, šildymo terpė

-EB103-QM40

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-EB104

Šilumos siurblys 4

S2125/F2120/F2050/F2040

-EB104-FL10

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-EB104-QM1

Išleidimo vožtuvas, šildymo terpė

-EB104-QM40

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-EB105

Šilumos siurblys 5

S2125/F2120/F2050/F2040

-EB105-AA25

AXC modulis

Pridedama prie AXC 40

067 304

-EB105-FL10

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-EB105-QM1

Išleidimo vožtuvas, šildymo terpė

-EB105-QM40

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

XL1

Šildymo terpės jungtis, tiekimas

XL2

Šildymo terpės jungtis, grįžtamas

0.1

Vėdinimo įrenginys 1

-RN1

Balansinis vožtuvas

-AZ11

Vėdinimo modulis

-AZ10

Išmetamo oro modulis

NIBE F135

067 075

-AZ10-GP12

Cirkuliacinis siurblys

Pridedama prie F135

-AZ10-HQ1

Dalelių filtras

-AZ10-QM1

Uždaromasis vožtuvas

-AZ10-QM2

Uždaromasis vožtuvas

0

Išmetamo oro modulis

NIBE S135

067 075

-AZ30

Vėdinimo įrenginys

NIBE ERS

-CL11

Baseino sistema

POOL 310

067 247

-CL11-AA25

AXC modulis, baseinas

Pridedama prie POOL 310

-CL11-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

Pridedama prie POOL 310

-CL11-BT51

Baseino jutiklis

Pridedama prie POOL 310

-CL11-EP5

Šilumokaitis baseino

-CL11-GP9

Cirkuliacinis siurblys baseinui

-CL11-GP12

Tiekimo siurblys, baseinas

Pridedama prie POOL 310

-CL11-HQ4

Dalelių filtras baseinui

-CL11-QN19

Trieigis perjungimo vožtuvas baseinui

Pridedama prie POOL 310

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-CL11-RM1

Atbulinis vožtuvas, baseinas

-CL12

Baseino sistema 2

POOL 310

067 247

-CL12-AA25

AXC modulis, baseinas

Pridedama prie POOL 310

-CL12-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

Pridedama prie POOL 310

-CL12-BT51

Baseino jutiklis

Pridedama prie POOL 310

-CL12-EP5

Šilumokaitis baseino

-CL12-GP9

Cirkuliacinis siurblys baseinui

-CL12-GP12

Tiekimo siurblys, baseinas

Pridedama prie POOL 310

-CL12-HQ4

Dalelių filtras baseinui

-CL12-QN19

Trieigis perjungimo vožtuvas baseinui

Pridedama prie POOL 310

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-CL12-RM1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie POOL 310

-CP1

Akumuliacinė talpykla

-CP1.1

Akumuliacinė talpykla

-CP1.1-CM4

Išsiplėtimo indas, karštas vanduo

Yra akumuliacinėje talpykloje

-CP1-CM4

Išsiplėtimo indas, karštas vanduo

Yra akumuliacinėje talpykloje

-CP1.1-FL1

Karšto vandens apsauginis vožtuvas

-CP1-FL1

Karšto vandens apsauginis vožtuvas

-CP1.1-FL5

T&P vožtuvas

Yra akumuliacinėje talpykloje

-CP1.2-FL5

T&P vožtuvas

Yra akumuliacinėje talpykloje

-CP1-FL5

T&P vožtuvas

Yra akumuliacinėje talpykloje

-CP1.1-FL6

Vakuuminis vožtuvas

Yra akumuliacinėje talpykloje

-CP1.2-FL6

Vakuuminis vožtuvas

Yra akumuliacinėje talpykloje

-CP1-FL6

Vakuuminis vožtuvas

Yra akumuliacinėje talpykloje

-CP1.1-FQ1

Terminis maišymo vožtuvas

-CP1-FQ1

Terminis maišymo vožtuvas

-CP1.1-QN17

Slėgio sumažinimo vožtuvas

Yra akumuliacinėje talpykloje

-CP1-QN17

Slėgio sumažinimo vožtuvas

Yra akumuliacinėje talpykloje

-CP1.1-QM30

Uždaromasis vožtuvas

-CP1-QM30

Uždaromasis vožtuvas

-CP1.1-QM40

Uždaromasis vožtuvas

Yra akumuliacinėje talpykloje

-CP1.2-QM40

Uždaromasis vožtuvas

Yra akumuliacinėje talpykloje

-CP1.1-RM1

Atbulinis vožtuvas

-CP1-RM1

Atbulinis vožtuvas

-CP1.1-WM3.1

Tundish, šaltas vanduo

Yra akumuliacinėje talpykloje

-CP1-WM3.1

Tundish, šaltas vanduo

Yra akumuliacinėje talpykloje

-CP1.1-WM3.2

Tundish, T&P vožtuvas

Yra akumuliacinėje talpykloje

-CP1.2-WM3.2

Tundish, T&P vožtuvas

Yra akumuliacinėje talpykloje

-CP1-WM3.2

Tundish, T&P vožtuvas

Yra akumuliacinėje talpykloje

-CP1.1-RN1.1

Balansinis vožtuvas

-CP1-RN1.1

Balansinis vožtuvas

-CP1-RN1

Balansinis vožtuvas

-CP1.1-RN1.2

Balansinis vožtuvas

-CP1-RN1.2

Balansinis vožtuvas

-CP1.2

Akumuliacinė talpykla

-CP1.2-RN1.1

Balansinis vožtuvas

-CP1.2-RN1.2

Balansinis vožtuvas

-RN60

Balansinis vožtuvas

-RN61

Balansinis vožtuvas

-CP2

Vandens šildytuvas

-CP2-FQ1

Terminis maišymo vožtuvas

Dalies Nr. 624 922

-CP4

Papildomas karšto vandens šildytuvas

-CP10.4

Indai

-CP10.4

Akumuliacinė talpykla

UKV 20-750 / UKV 20-1000

Dydis priklauso nuo karšto vandens poreikio

-CP10.5

Akumuliacinė talpykla

UKV 20-750 / UKV 20-1000

Dydis priklauso nuo karšto vandens poreikio

-CP10.6

Akumuliacinė talpykla

UKV 20-750 / UKV 20-1000

Dydis priklauso nuo karšto vandens poreikio

-CP10.7

Akumuliacinė talpykla

UKV 20-750 / UKV 20-1000

Dydis priklauso nuo karšto vandens poreikio

-EB1

Papildomas pakopomis valdomas šildytuvas / elektrinis katilas

-EB1-AA25

AXC modulis

Pridedama prie AXC 40

067 060

-EB1-BT25

Tiekimo temperatūros jutiklis, šildymo terpė, išorinis

Pridedama prie AXC 40

-EB1-BT52

Katilo jutiklis

Pridedama prie AXC 40

-EB1-CM5

Uždaras išsiplėtimo indas, šildymo terpė

-EB1-EP7

Centralizuoto šildymo šilumokaitis

-EB1-FL2

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-EB1-GP10

Cirkuliacinis siurblys, šildymo terpės, išorinis

-EB1-QM40

Uždaromasis vožtuvas

-EB1-QM41

Uždaromasis vožtuvas

-EB1-QN11

Trieigis vožtuvas

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EB1-RM5

Atbulinis vožtuvas

-RN1

Balansinis vožtuvas

-EB2

Išorinis atsarginis elektros prietaisas

-EB3

Panardinamasis šildytuvas inde

su jungiamąja dėžute K11

IU 3 kW: 218 009

IU 6 kW: 218 011

IU 9 kW: 218 003

018 893

-EB3-QA1

Pagalbinė relė

HR 10

067 309

-EB15

Vidinis modulis

VVM 310

-EB15-BT1

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie VVM 310

-EB15-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

Pridedama prie AXC 40

-EB15-BT25_extcp

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

-EB15-CM4

Išsiplėtimo indas, karštas vanduo

-EB15-GP10

Cirkuliacinis siurblys, šildymo terpės, išorinis

-EB15-FL1

Karšto vandens apsauginis vožtuvas

-EB15-RM2

Atbulinis vožtuvas

-EB15-QM30

Karšto vandens uždaromasis vožtuvas

-EB15-WM4

Tundish, T&P vožtuvas

Pridedama prie VVM 310

XL

XL jungtys

1

Šildymo terpės jungtis, tiekimas

2

Šildymo terpės jungtis, grįžtamas

3

Šalto vandens jungtis

4

Karšto vandens jungtis

5

Karšto vandens cirkuliacijos prijungimas

6

Sūrymo prijungimas, tiekimas

7

Sūrymo prijungimas, grįžimas

8

Sujungimo sistema, tiekimas (iš šilumos siurblio)

9

Sujungimo sistema, grįžtamasis srautas (į šilumos siurblį)

13

Saulės šilumos prijungimas, tiekimas

14

Saulės šilumos prijungimas, grįžimas

18

Jungčių sistema, tiekimas (aukšta temperatūra)

19

Jungčių sistema, grįžimas (aukšta temperatūra)

29

T&P vožtuvas

30

Išsiplėtimo indo prijungimas

36

Šildymo terpės jungtis, tiekimas

37

Šildymo terpės jungtis, grįžtamas

39

Jungčių sistema, baseinas

-EM1

Aplankos vožtuvo valdoma papildomos šilumos sistema

-EM1-AA25

AXC modulis

Pridedama prie AXC 40

067 060

-EM1-QN11

Aplankos vožtuvas papildomam šildytuvui

-EM1-BT52

Katilo jutiklis

Pridedama prie AXC 40

-EM1-BT25

Tiekimo temperatūros jutiklis, šildymo terpė, išorinis

Pridedama prie AXC 40

-EM1-GP10

Išorinės šildymo terpės siurblys

-EM1/EB1

Elektrinis katilas, medienos katilas, granulių katilas, skystojo kuro katilas arba centralizuotas šildymas

-EM1/EB1-AA25

DEH modulis

Pridedama prie priedo DEH 310

067 249

-EM1/EB1-GP10

Cirkuliacinis siurblys

-EP1

Centralizuotas šildymas

-EP1-AA25

AXC modulis

Pridedama prie AXC 40

067 060

-EP1-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

Pridedama prie AXC 40

-EP1-BT52

Katilo jutiklis

Pridedama prie AXC 40

-EP1-CM5

Uždaras išsiplėtimo indas, šildymo terpė

-EP1-EP3

Centralizuoto šildymo šilumokaitis, karštas vanduo

-EP1-EP7

Centralizuoto šildymo šilumokaitis

-EP1-FL2

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-EP1-QN11

Maišymo vožtuvas, papildomas

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP1-RM1

Atbulinis vožtuvas

-EP1-CT1

Centralizuotas šildymas

Cetetherm Mini Plus VP / Midi Wall VP / Maxi VP

Cetetherm AB
Tel. +46 457-755 92
El. paštas: info.nordic@cetetherm.com

-EP1-CT2

Centralizuotas šildymas

Cetetherm Mini Plus VP / Midi Wall VP / Maxi VP

Cetetherm AB
Tel. +46 457-755 92
El. paštas: info.nordic@cetetherm.com

-EP1-CT3

Centralizuotas šildymas

Cetetherm Mini Plus VP / Midi Wall VP / Maxi VP

Cetetherm AB
Tel. +46 457-755 92
El. paštas: info.nordic@cetetherm.com

-EP1-QM40

Uždaromasis vožtuvas

-EP10

Aplankos vožtuvu valdomas sūrymas

-EP10-AA25

AXC modulis

Pridedama prie AXC 40

067 060

-EP10-BT26

Sūrymo įvado temperatūros jutiklis

Pridedama prie AXC 40

-EP10-QN41

Aplankos vožtuvas, sūrymas

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP10-EP10

Šilumokaitis

-EP12

Gruntinio vandens sistema

-EP12-AA25

AXC modulis, gruntinis vanduo

Pridedama prie AXC 40

067 060

-EP12-EP4

Gruntinio vandens šilumokaitis

-EP12-GP3

Cirkuliacinis siurblys, gruntinis vanduo

-EP12-HQ40

Dalelių filtras, gruntinis vanduo

-EP21

Šildymo sistema 2

NIBE ECS 40/41

067 287 / 067 288

-EP21-AA25

AXC modulis, šildymo sistema 2

Pridedama prie NIBE ECS 40/41

-EP21-BT2

Tiekimo temperatūros jutiklis, šildymo sistema 2

Pridedama prie NIBE ECS 40/41

-EP21-BT3

Grįžimo linijos jutiklis, šildymo sistema 2

Pridedama prie NIBE ECS 40/41

-EP21-GP10

Cirkuliacinis siurblys, šildymo sistema 2

Pridedama prie NIBE ECS 40/41

-EP21-QN25

Aplankos vožtuvas, šildymo sistema 2

Pridedama prie NIBE ECS 40/41

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP21-RM1

Atbulinis vožtuvas

-EP22

Šildymo sistema 3

NIBE ECS 40/41

067 287 / 067 288

K

Klimato sistema 3

AXC 40

067 304

-EP22-AA25

AXC modulis, šildymo sistema 3

Pridedama prie NIBE ECS 40/41

-EP22-BT2

Tiekimo temperatūros jutiklis, šildymo sistema 3

Pridedama prie NIBE ECS 40/41

-EP22-BT3

Grįžimo linijos jutiklis, šildymo sistema 3

Pridedama prie NIBE ECS 40/41

-EP22-GP10

Cirkuliacinis siurblys, šildymo sistema 3

Pridedama prie NIBE ECS 40/41

-EP22-QN25

Aplankos vožtuvas, šildymo sistema 3

Pridedama prie NIBE ECS 40/41

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP22-RM1

Atbulinis vožtuvas

-EP26

HRV įr.

ERS

-EP30

Šildymo saulės energija sistema

SCA 35

067 245

-EP30-AA25

AXC modulis

Pridedama prie SCA

-EP8

Saulės kolektoriai

-EP30-EP9

Šilumokaitis, saulės energija

-EP30-GP10

Cirkuliacinis siurblys

-EP44-AA25

AXC modulis, vėsinimo sistema 1

Pridedama prie

-EP44-BT2

Tiekiamo srauto temperatūros jutiklis, vėsinimo sistema 1

-EP44-BT3

Grįžtamojo srauto linijos jutiklis, vėsinimo sistema 1

-EP44-BT64

Srauto temperatūros jutiklis, vėsinimas

Pridedama prie

-EP44-BT65

Grįžtamojo srauto linijos jutiklis, vėsinimas

Pridedama prie

-EP44-GP10

Cirkuliacinis siurblys, vėsinimo sistema 1

-EP44-QN18

Aplankos vožtuvas, vėsinimo sistema 1

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP44-RM1

Atbulinis vožtuvas

-EP45

Vėsinimo sistema 1

-EP45-AA25

AXC modulis, vėsinimo sistema 1

Pridedama prie AXC 40

067 060

-EP45-GP10

Cirkuliacinis siurblys, vėsinimo sistema 1

-EP45-QN12

Perjungimo vožtuvas, vėsinimas

Pridedama prie NIBE ACS 310

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP45-QN12

Perjungimo vožtuvas, vėsinimas

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP25

Pasyviojo vėsinimo sistema

067 296

-EP25-AA25

AXC modulis, vėsinimas

Pridedama prie

-EP25-BT64

Temperatūros jutiklis, vėsinimo srauto linija

Pridedama prie

-EP25-BT65

Temperatūros jutiklis, vėsinimo grįžtamoji linija

Pridedama prie

-EP25-EP13

Tiekiamo oro gyvatukas / ventiliatorinis konvektorius

-EP25-GP13

Vėsinimo linijos cirkuliacinis siurblys

Pridedama prie

-EP25-QN18

Sumaišymo vožtuvas, vėsinimas

Pridedama prie

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP25-RM1

Atbulinis vožtuvas

-EQ1

Vėsinimas

NIBE ACS 310

067 248

-EQ1-AA25

AXC modulis, vėsinimas

Pridedama prie NIBE ACS 310

-EQ1-BP6

Manometras, sūrymas

-EQ1-BT57

Temperatūros jutiklis, kolektorius

Pridedama prie NIBE ACS 310

-EQ1-BT64

Srauto temperatūros jutiklis, vėsinimas

Pridedama prie NIBE ACS 310

-EQ1-BT75

Temperatūros jutiklis, srauto linijos vėsinimas po šilumos šalinimo

Pridedama prie NIBE ACS 310

-EQ1-CM3

Išsiplėtimo indas, sūrymas

-EQ1-EP6

Šilumokaitis

-EQ1-EP18

Radiatoriaus aušinimo skystis

-EQ1-FL3

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-EQ1-GP10

Cirkuliacinis siurblys