Zakres:
100%
+
Reset
- Aby pomniejszyć/powiększyć, można też użyć klawisza Ctrl i rolki myszy
-QM42 -QM12 -CM2 -FL3 -QM31 -QZ2 -FL2 -CM1 -EB100 - B T1 -BP5 -QZ3 -EB100 P -QM34 XL 1 6 9 7 2 XL 1 6 9 7 2 -CP1 -EB100 - B T6 -EB100 - B T7 -CP4 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 -EB100-GP10 -CM3 -BP6 -FL3 -EP44 - AA25 -EP44-QN18 -EP 44 - B T6 4 -EP44-GP10 -EP 44 - B T6 5 -EP 44 - R M 1 -EP44 P -CM3 -BP6 -FL3 P -EQ1- B T57 -EQ1-QN18 -EQ1-QN12 -EQ1 - AA25 -EQ1 -CP10.2 -EP45 -EQ 1 - B T6 4 -EP 12 -GP 3 -EP12-HQ40 -EP12-EP4 -EP12 - AA25 -EP12 -CP3 -CP10.1 -EB100- B T25 -EP21-GP10 -EP21- B T2 -EP 21 - AA2 5 -EP21- B T3 -EP21-QN25 -EP21 -CL11-HQ4 -CL11- B T51 -C L11 -GP 9 -CL11-EP5 -CL11-QN19 -CL11 - AA25 -CL11 - AZ10 -RM1 -CM3 -BP6 -FL3 P - AZ10 - AZ30 -GC1 - AZ11 -CM3 -BP6 -FL3 P -EM1 - AA25 -EM1- B T52 -EM1-QN11 -EM 1 -EM1 -EB1 - AA25 -EB1 -RM1 -QZ20 -EB100 -GP7 -RM2 -EQ1-RM1 -EQ1-GP14 -EQ1-EP6 -EQ1-QN36 -EQ1-GP10 -EQ1 -EQ1-RM2 -EQ1- B T75 -EQ1-RM1 -EQ1-EP6 -EQ1-QN36 -EQ1-GP10 -EQ1 -EQ1-GP14 -EQ1-CM3 -EQ1-BP6 -EQ1-FL3 P -EQ1-RM2 -EP1 -C T 1 -EP1-CT2 -EP1-CT3 -EP1-EP7 -EP 1 - Q N 1 1 -EP1 -EP1- B T52 -EQ1-QN12 -EB100 - B T25 -EB100- B T71 -CP1-FL6 -CP1 - WM3.2 -CP1 - WM3.1 -CP1-CM4 -CP1 -QN17 -CP1 -RM1 -CP1 -QM30 -CP1-FL1 -CP1-FL5

Sprzęt ochronny i zabezpieczający, a także elementy ułatwiające serwisowanie (np. zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, zawory przelewowe, zawory odcinające) należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami i normami.

Docking-ComponentNotesTitle

[Docking-ComponentNotesParagraph]

Działanie

Pompa ciepła

Sprężarka w urządzeniu S1155PC jest sterowana inwerterowo. Moc sprężarki dostosowuje się do zapotrzebowania i jest wykorzystywana na potrzeby ogrzewania, produkcji ciepłej wody, chłodzenia lub ogrzewania basenu. Jeśli moc jest niewystarczająca do zapotrzebowania na ogrzewanie, automatycznie włącza się podgrzewacz pomocniczy.

Tryby pracy

Ogrzewanie

Urządzenie S1155PC jest wyposażone w układ sterowania ogrzewaniem, co oznacza, że ogrzewanie budynku przebiega zgodnie z wybranymi ustawieniami. Podczas podłączania do instalacji, w której wszystkie grzejniki (lub pętle ogrzewania podłogowego) wyposażono w zawory termostatyczne, należy zainstalować zawór nadmiarowo-upustowy lub usunąć kilka termostatów, aby zapewnić odpowiedni przepływ. Dodatkowe informacje na temat realizacji ogrzewania zawiera Instrukcja instalatora.

Produkcja c.w.u.

Jeśli jest wymagane podgrzewanie c.w.u., zostaje podłączony jeden lub kilka zewnętrznych ogrzewaczy c.w.u./zbiorników c.w.u.

Kiedy wystąpi zapotrzebowanie na ciepłą wodę, S1155PC traktuje je priorytetowo i przełącza się w tryb c.w.u. W tym trybie nie działa ogrzewanie.

Jeśli temperatura c.w.u. przekracza 60°C, instalację należy wyposażyć w zawór antyoparzeniowy.

Dodatkowe informacje na temat produkcji ciepłej wody zawiera instrukcja obsługi S1155PC i/lub ogrzewacza c.w.u./wymiennika c.w.u.

Chłodzenie

Chłodzenie pasywne, funkcja chłodzenia bez działania sprężarki, uzyskuje się, podłączając system chłodzenia do obiegu czynnika dolnego źródła pompy ciepła. Niską temperaturę kolektora można wykorzystać do komfortowego chłodzenia.

Kiedy jest wymagane chłodzenie (aktywowane przez czujnik temperatury zewnętrznej i dowolny czujnik pokojowy), zostaje uruchomiona pompa obiegowa i zawór trójdrogowy zapewnia prawidłową temperaturę zasilania.

Funkcje/akcesoria

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

Wyposażenie dodatkowe AXC 40 (po jednym dla każdej planowanej funkcji dodatkowej) umożliwia podłączenie zewnętrznej pompy czynnika grzewczego do S1155PC, jeśli przekaźnik alarmowy (wyjście AUX) zostanie przypisany dla innej funkcji. Jeśli nie można użyć wyjścia AUX dla zewnętrznej pompy czynnika grzewczego, funkcja jest dostępna w:

  • podgrzewacz pomocniczy

  • podgrzewacz pomocniczy sterowany przez zawór trójdrogowy

  • basen

Dodatkowy system grzewczy

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego ECS 40/41. Zawór trójdrogowy, czujniki temperatury zasilania i powrotu, a także pompa obiegowa są podłączone do kolejnych obiegów grzewczych o niższej wymaganej temperaturze (np. systemu ogrzewania podłogowego). Temperatura w dodatkowym systemie grzewczym jest zgodna z wybranym ustawieniem nachylenia i przesunięcia krzywej grzewczej. Do instalacji można podłączyć maks. 8 dodatkowych obiegów grzewczych. Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego. Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

Dodatkowe zasobniki c.w.u.

Jeśli zainstalowano dużą wannę lub inny duży odbiornik ciepłej wody użytkowej, system należy wyposażyć w dodatkowy ogrzewacz c.w.u.

Cyrkulacja c.w.u. z ogrzewaczem c.w.u

Za pomocą S1155PC można sterować pompą obiegową w zakresie cyrkulacji ciepłej wody. Krążąca woda musi mieć temperaturę, która zapobiega rozwojowi bakterii i oparzeniom, spełniając krajowe normy. Dodatkowe informacje zawiera odpowiednia Instrukcja instalatora.