Zakres:
100%
+
Reset
- Aby pomniejszyć/powiększyć, można też użyć klawisza Ctrl i rolki myszy
- XL27 - XL28 -QM33 P -BP6 -CM3 -EB100- B T25 -11xx -EB100- B T71 -11xx -FL3 -11xx -EB100-GP10 -RM1.1 -QM33 -BP5 -CM1 -FL2 -EB100-QZ2 -11xx -QM31 P -RM1.3 -EB100 -11x x -0 -QZ3 -11xx -EB100 -11xx XL 1 6 9 7 2 - B T1 -11xx -RM1.4 -QM33 -EB100-QZ2 -12xx -QM31 -BP5 -CM1 -FL2 P -RM1.3 -EB100 -12x x -0 -QZ3 -12xx -EB100 -12xx XL 1 6 3 7 2 4 - B T1 -12xx -RM1.4 -EQ1 - B T75 -EQ1 -RM1 -EQ1- B T57 -EQ1-QN18 -EQ1-QN12 -EQ1 - AA25 -EQ1 -EP45 -EQ 1 - B T6 4 -CP10.2 -EQ1-EP6 -EQ1-QN36 -EQ1-GP10 -EQ1 -EQ1-GP14 -EQ1-CM3 -EQ1-BP6 -EQ1-FL3 P -EQ1-RM2 -EB100 -13xx -BP5 -CM1 -FL2 P -EB100 -13x x -0 - B T1 -13xx -QZ2.2 -QZ2.1 -QZ2.3 -QZ2.4 -RM12 -RM13 -FL13 -FL12 -RM11 -RM10 -FL11 -QM50 -EP15 -EP14 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -QM52 -FL10 -QM55 -QM57 -BP6 -CM3 -EB101 P -FL3 -11xx -FL11 -1 -QM53 -1 -HQ2 -1 -QM52 -1 -RM11 -1 -QM51 -1 -HQ1 -1 -FL10 -1 -QM50 -1 -RM10 -1 -RM13 -1 -QM57 -1 -FL13 -1 -HQ3 -1 -QM56 -1 -RM12 -1 -QM55 -1 -FL12 -1 -HQ4 -1 -QM54 -1 -EB101 -13x x -1 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -EP15 -1 -EP14 -1 -EB103 -2120-1 -EB103-FL10 -EB103-QM1 -EB103-QM40 -EB103-RM1 -EB103-QZ2 -EB103 -EB103 - AA25-GP12.3 XL1 XL2 -EB101-GP7 -RM1.2 -BP6 -CM3 P -FL3 -11xx -EB102 -13x x -2 -EB102 -FL11 -2 -QM53 -2 -HQ2 -2 -QM52 -2 -RM11 -2 -QM51 -2 -HQ1 -2 -FL10 -2 -QM50 -2 -RM10 -2 -RM13 -2 -QM57 -2 -FL13 -2 -HQ3 -2 -QM56 -2 -RM12 -2 -QM55 -2 -FL12 -2 -HQ4 -2 -QM54 -2 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -EP15 -2 -EP14 -2 -EB104-FL10 -EB104-QM1 -EB104-QM40 -EB104-RM1 -EB104 -2120-2 -EB104 - AA25 -EB104-QZ2 -EB104 -EB104 - AA25-GP12.4 XL1 XL2 -RM1.2 -EB100 -QN10 -CP1 -EB100- B T7 -13xx -EB100- B T6 -13xx -CP1 -EB100- B T7 -11xx -EB100- B T6 -11xx -CP10.1

Sprzęt ochronny i zabezpieczający, a także elementy ułatwiające serwisowanie (np. zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, zawory przelewowe, zawory odcinające) należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami i normami.

Docking-ComponentNotesTitle

[Docking-ComponentNotesParagraph]

Działanie

Kaskada PC

Można połączyć kilka pomp ciepła, wybierając jedną z nich jako urządzenie główne, a pozostałe jako podrzędne pompy ciepła. Aby zapewnić optymalne działanie, jako urządzenie główne należy wybrać pompę ciepła ze sprężarką sterowaną inwerterowo. Pompa ciepła jest zawsze skonfigurowana fabrycznie jako urządzenie główne i można do niej podłączyć maks. 8 podrzędnych pomp ciepła, które zapewnią maks. 540 kW (z 9 x F1345-60 kW) w tym systemie. W systemach kaskadowych każdej pompie ciepła należy nadać niepowtarzalną nazwę. Zewnętrzne czujniki temperatury i sygnały sterowania należy podłączyć tylko do urządzenia głównego z wyjątkiem zewnętrznego sterowania modułu sprężarki i zaworów przełączających (QN10), które można podłączyć po jednym do właściwej pompy ciepła.

Zewnętrzna pompa obiegu dolnego źródła (EB10X-GP7)

Aby zapewnić prawidłowy przepływ czynnika obiegu dolnego źródła, pompy obiegu dolnego źródła w różnych gruntowych pompach ciepła muszą być tej samej wielkości. W przeciwnym razie należy zainstalować zewnętrzną pompę obiegu dolnego źródła (EB10X-GP7) i bajpas przez zawór zwrotny (RM1.2). Schemat pompy można znaleźć w instrukcji instalatora do odpowiedniej gruntowej pompy ciepła.

Zewnętrzną pompę obiegu dolnego źródła podłącza się do wyjścia AUX w urządzeniu głównym lub w jednej z podrzędnych gruntowych pomp ciepła.

Pompa ładująca (AA25-GP12)

Podłączając pompę ciepła powietrze/woda, należy podłączyć pompę ładującą (AA25-GP12) w AXC 40.

Produkcja c.w.u.

Jeśli jest wymagane podgrzewanie c.w.u., zostaje podłączony jeden lub kilka zewnętrznych ogrzewaczy c.w.u./zbiorników c.w.u.

Produkcja c.w.u. odbywa się przy użyciu sprężarek skonfigurowanych do produkcji ciepłej wody.

Jeśli temperatura c.w.u. przekracza 60°C, instalację należy wyposażyć w zawór antyoparzeniowy.

Dodatkowe informacje na temat produkcji ciepłej wody zawiera instrukcja F1345 / F1355.

Dodatkowe informacje na temat produkcji ciepłej wody zawiera instrukcja obsługi F1345 / F1355 i/lub ogrzewacza c.w.u./wymiennika c.w.u.

Chłodzenie

Wyposażenie dodatkowe ACS 45 umożliwia podłączenie oddzielnego systemu chłodzenia przez zawór przełączający. ACS 45 umożliwia niezależne od siebie ogrzewanie i chłodzenie.

Chłodzenie pasywne odbywa się przy wyłączonej, a chłodzenie aktywne przy włączonej sprężarce. System chłodzenia jest podłączony do obiegu czynnika dolnego źródła pompy ciepła.

Kiedy jest wymagane chłodzenie (aktywowane odpowiednio przez czujnik temperatury zewnętrznej EB100-BT1 i dowolny czujnik pokojowy EB100-BT50), zawór trójdrogowy EQ1-QN18 i pompa obiegowa EQ1-GP10 zostają uruchomione.

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

Zbiornik buforowy (UKV)

2-rurowy, połączony równolegle zbiornik buforowy jest używany w systemach wysokotemperaturowych i/lub o niskim przepływie. Ta zasada podłączania pełni funkcję buforu dla pompy ciepła (naczynie przeponowe) oraz buforu dla systemu grzewczego (w przypadku dużego chwilowego zapotrzebowania na moc, na przykład podczas odszraniania, pracy klimakonwektora itp.).

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Lista elementów

Oznaczenie

Nazwa

Specyfikacja

Nr RSK / Nr kat.

Uwagi

-EB100-11xx-0

System pompy ciepła (urządzenie główne)

-EB100-11xx

NIBE S1155

-EB100-12xx-0

System pompy ciepła (urządzenie główne)

-EB100-12xx

NIBE S1255

-EB100-13xx-0

System pompy ciepła (urządzenie główne)

-EB100-13xx

NIBE F1355

-BT1-11xx

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w S1155

Modbus: 1 (input)

-BT1-12xx

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w S1255

Modbus: 1 (input)

-BT1-13xx

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w F1355

Modbus: 40004

-EB100-BT6_11xx

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w S1155

Modbus: 9 (input)

-EB100-BT6

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w S1155

Modbus: 9 (input)

-EB100-BT7

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w S1155

Modbus: 8 (input)

-EB100-BT6-13xx

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w F1355

Modbus: 40014

-EB100-BT6-11xx

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w S1155

Modbus: 9 (input)

-EB100-BT7-11xx

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w S1155

Modbus: 8 (input)

-EB100-BT7-13xx

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w F1355

Modbus: 40013

-EB100-BT25-11xx

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w S1155 / F1345 / F1355

S1155 / S1255:  Modbus: 39 (input)

F1355:  Modbus: 40071

-EB100-BT71-11xx

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

Zawarty w S1155 / F1345 / F1355

S1155 / S1255:  Modbus: 88 (input)

F1355:  Modbus: 40152

-EP14

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-EP15

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL11

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL12

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL13

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EB100-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

S1155 / S1255:  Modbus: 1825

F1355:  Modbus: 43189

-QM33

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM50

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM51

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM52

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM53

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM54

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM55

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM56

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM57

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-EB100-QN10

Zawór przełączający, ogrzewanie/ciepła woda

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EB100-QZ2-11xx

Filtrozawór, czynnik grzewczy