Priartinti:
100%
+
Atstata
- Galite priartinti spausdami „Ctrl“ ir slinkdami
- XL27 - XL28 -QM33 P -BP6 -CM3 -EB100- B T25 -11xx -EB100- B T71 -11xx -FL3 -11xx -EB100-GP10 -RM1.1 -QM33 -BP5 -CM1 -FL2 -EB100-QZ2 -11xx -QM31 P -RM1.3 -EB100 -11x x -0 -QZ3 -11xx -EB100 -11xx XL 1 6 9 7 2 - B T1 -11xx -RM1.4 -QM33 -EB100-QZ2 -12xx -QM31 -BP5 -CM1 -FL2 P -RM1.3 -EB100 -12x x -0 -QZ3 -12xx -EB100 -12xx XL 1 6 3 7 2 4 - B T1 -12xx -RM1.4 -EQ1 - B T75 -EQ1 -RM1 -EQ1- B T57 -EQ1-QN18 -EQ1-QN12 -EQ1 - AA25 -EQ1 -EP45 -EQ 1 - B T6 4 -CP10.2 -EQ1-EP6 -EQ1-QN36 -EQ1-GP10 -EQ1 -EQ1-GP14 -EQ1-CM3 -EQ1-BP6 -EQ1-FL3 P -EQ1-RM2 -EB100 -13xx -BP5 -CM1 -FL2 P -EB100 -13x x -0 - B T1 -13xx -QZ2.2 -QZ2.1 -QZ2.3 -QZ2.4 -RM12 -RM13 -FL13 -FL12 -RM11 -RM10 -FL11 -QM50 -EP15 -EP14 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -QM52 -FL10 -QM55 -QM57 -BP6 -CM3 -EB101 P -FL3 -11xx -FL11 -1 -QM53 -1 -HQ2 -1 -QM52 -1 -RM11 -1 -QM51 -1 -HQ1 -1 -FL10 -1 -QM50 -1 -RM10 -1 -RM13 -1 -QM57 -1 -FL13 -1 -HQ3 -1 -QM56 -1 -RM12 -1 -QM55 -1 -FL12 -1 -HQ4 -1 -QM54 -1 -EB101 -13x x -1 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -EP15 -1 -EP14 -1 -EB103 -2120-1 -EB103-FL10 -EB103-QM1 -EB103-QM40 -EB103-RM1 -EB103-QZ2 -EB103 -EB103 - AA25-GP12.3 XL1 XL2 -EB101-GP7 -RM1.2 -BP6 -CM3 P -FL3 -11xx -EB102 -13x x -2 -EB102 -FL11 -2 -QM53 -2 -HQ2 -2 -QM52 -2 -RM11 -2 -QM51 -2 -HQ1 -2 -FL10 -2 -QM50 -2 -RM10 -2 -RM13 -2 -QM57 -2 -FL13 -2 -HQ3 -2 -QM56 -2 -RM12 -2 -QM55 -2 -FL12 -2 -HQ4 -2 -QM54 -2 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -EP15 -2 -EP14 -2 -EB104-FL10 -EB104-QM1 -EB104-QM40 -EB104-RM1 -EB104 -2120-2 -EB104 - AA25 -EB104-QZ2 -EB104 -EB104 - AA25-GP12.4 XL1 XL2 -RM1.2 -EB100 -QN10 -CP1 -EB100- B T7 -13xx -EB100- B T6 -13xx -CP1 -EB100- B T7 -11xx -EB100- B T6 -11xx -CP10.1

Laikantis nacionalinių teisės aktų ir standartų, turi būti įrengta apsaugos įranga ir komponentai, padedantys atlikti techninę priežiūrą (t. y. atbuliniai, apsauginiai, viršslėgio ir uždaromieji vožtuvai).

Docking-ComponentNotesTitle

[Docking-ComponentNotesParagraph]

Veikimas

Kelių komponentų įrenginys

Galima tarpusavyje sujungti kelis šilumos siurblius, vieną iš jų pasirenkant kaip pagrindinį, o kitus – kaip pagalbinius. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, kaip pagrindinį įrenginį pasirinkite šilumos siurblį su inverteriu valdomu kompresoriumi. Šilumos siurblys visada tiekiamas kaip pagrindinis įrenginys ir prie jo galima prijungti iki 8 pagalbinių šilumos siurblių ir tiekti iki 540 kW (su 9 x F1345-60 kW) toje pačioje sistemoje. Sistemose su keliais šilumos siurbliais kiekvienam siurbliui suteikiamas unikalus pavadinimas. Išoriniai temperatūros jutikliai ir valdymo signalai jungiami tik prie pagrindinio įrenginio, išskyrus išorinį kompresoriaus modulio ir perjungimo vožtuvo (-ų) (QN10), kurie gali būti jungiami prie kiekvieno pastate naudojamo šilumos siurblio, valdymą.

Išorinis sūrymo siurblys (EB10X-GP7)

Siekiant užtikrinti tinkamą sūrymo srautą, įvairių geoterminių šilumos siurblių sūrymo siurbliai turi būti vienodo dydžio. Kitu atveju sumontuokite išorinį sūrymo siurblį (EB10X-GP7) ir apėjimą per atbulinį vožtuvą (RM1.2). Siurblio schemą rasite atitinkamo geoterminio šilumos siurblio montavimo vadove.

Išorinis mišinio siurblys yra prijungtas prie AUX išvado pagrindiniame įrenginyje arba viename iš valdomų geoterminių šilumos siurblių.

Tiekimo siurblys (AA25-GP12)

Jungdami su oro / vandens šilumos siurbliu, prijunkite įkrovimo siurblį (AA25-GP12), esantį AXC 40.

Karšto vandens ruošimas

Jei reikalingas karšto vandens šildymas, prijungiamas bent vienas išorinis vandens šildytuvas / akumuliacinė talpykla.

Karšto vandens ruošimą atlieka kompresorius (-iai), nustatytas ruošti karštą vandenį.

Jei karšto vandens temperatūra viršija 60  °C, įrenginyje būtina sumontuoti pamaišymo vožtuvą.

Daugiau informacijos, kaip paruošti karštą vandenį, žr. F1345 / F1355 vadove.

Daugiau informacijos apie karšto vandens ruošimą žr. F1345 / F1355 vadove ir (arba) vandens šildytuvo / akumuliacinės talpyklos vadove.

Vėsinimas

Naudojant priedą ACS 45, per reversinį vožtuvą galima prijungti atskirą aušinimo sistemą. Naudojant ACS 45, galima gaminti šilumą ir vėsinti atskiriant šias funkcijas.

Pasyvusis vėsinimas atliekamas be kompresoriaus, aktyvusis vėsinimas – kompresoriui veikiant. Vėsinimo sistema prijungta prie šilumos siurblio sūrymo kontūro.

Kai atsiranda vėsinimo poreikis (jį sužadina lauko temperatūros jutiklis EB100-BT1 ir kambario temperatūros jutiklis EB100-BT50, jei taikytina), įsijungia aplankos vožtuvas EQ1-QN18 ir cirkuliacinis siurblys EQ1-GP10.

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

Buferinis rezervuaras (UKV)

Dviejų vamzdžių lygiagrečiai sujungtas buferinis rezervuaras naudojamas aukštos temperatūros ir (arba) mažo srauto sistemoms. Šis sujungimo principas naudojamas kaip buferis šilumos siurbliui (tūriui padidinti) ir kaip buferis klimato sistemai (didelei, laikinai galiai, pvz., atitirpinant, fankoilams ir kt.).

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Komponentų sąrašas

Paskirtis

Pavadinimas

Specifikacija

RSK Nr. / Dalies Nr.

Komentarai

-EB100-11xx-0

Šilumos siurblio sistema (pagrindinis modulis)

-EB100-11xx

NIBE S1155

-EB100-12xx-0

Šilumos siurblio sistema (pagrindinis modulis)

-EB100-12xx

NIBE S1255

-EB100-13xx-0

Šilumos siurblio sistema (pagrindinis modulis)

-EB100-13xx

NIBE F1355

-BT1-11xx

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie S1155

Modbus: 1 (input)

-BT1-12xx

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie S1255

Modbus: 1 (input)

-BT1-13xx

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie F1355

Modbus: 40004

-EB100-BT6_11xx

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie S1155

Modbus: 9 (input)

-EB100-BT6

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie S1155

Modbus: 9 (input)

-EB100-BT7

Karšto vandens jutiklis parodantis temperatūrą.

Pridedama prie S1155

Modbus: 8 (input)

-EB100-BT6-13xx

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie F1355

Modbus: 40014

-EB100-BT6-11xx

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie S1155

Modbus: 9 (input)

-EB100-BT7-11xx

Karšto vandens jutiklis parodantis temperatūrą.

Pridedama prie S1155

Modbus: 8 (input)

-EB100-BT7-13xx

Karšto vandens jutiklis parodantis temperatūrą.

Pridedama prie F1355

Modbus: 40013

-EB100-BT25-11xx

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

Pridedama prie S1155 / F1345 / F1355

S1155 / S1255:  Modbus: 39 (input)

F1355:  Modbus: 40071

-EB100-BT71-11xx

Išorinis grąžinimo linijos jutiklis

Pridedama prie S1155 / F1345 / F1355

S1155 / S1255:  Modbus: 88 (input)

F1355:  Modbus: 40152

-EP14

Šaldymo modulis

Daugiau informacijos apie atitinkamą vėsinimo modulį žr. montuotojo vadove.

-EP15

Šaldymo modulis

Daugiau informacijos apie atitinkamą vėsinimo modulį žr. montuotojo vadove.

-FL10

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL11

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL12

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-FL13

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-EB100-GP10

Išorinės šildymo terpės siurblys

S1155 / S1255:  Modbus: 1825

F1355:  Modbus: 43189

-QM33

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM50

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM51

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM52

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM53

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM54

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM55

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM56

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM57

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-EB100-QN10

Perjungimo vožtuvas, šildymo sistema / karštas vanduo

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EB100-QZ2-11xx

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie S1155