Zakres:
100%
+
Reset
- Aby pomniejszyć/powiększyć, można też użyć klawisza Ctrl i rolki myszy
-QM31 -QZ2 -FL2 -CM1 -EB100 - B T1 XL 1 6 3 7 2 4 -QZ3 -BP5 P -QM42 -QM12 -CM2 -FL3 -QM34 -EB100 XL 1 6 3 7 4 2 -EB100- B T25 -CP4 -EB100-GP10 -EP44 - AA25 -EP44-QN18 -EP 44 - B T6 4 -EP44-GP10 -EP 44 - B T6 5 -EP 44 - R M 1 -EP44 -CM3 -BP6 -FL3 P -CM3 -BP6 -FL3 P -EQ1- B T57 -EQ1-QN18 -EQ1-QN12 -EQ1 - AA25 -EQ1 -EP45 -EQ 1 - B T6 4 -CP10.2 -EP 12 -GP 3 -EP12-HQ40 -EP12-EP4 -EP12 - AA25 -EP12 -CP3 -CP10.1 -EB100- B T25 -EP21-GP10 -EP21- B T2 -EP 21 - AA2 5 -EP21- B T3 -EP21-QN25 -EP21 -CL11-HQ4 -CL11- B T51 -C L11 -GP 9 -CL11-EP5 -CL11-QN19 -CL11 - AA25 -CL11 - AZ11 -CM3 -BP6 -FL3 P - AZ10 -RM1 -CM3 -BP6 -FL3 P - AZ10 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 5 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 -EM1 - AA25 -EM1- B T52 -EM1-QN11 -EM 1 -EM1 -EB1 - AA25 -EB1 -RM1 -QZ20 -EB100 -GP7 -RM2 -EQ1-RM1 -EQ1-GP14 -EQ1-EP6 -EQ1-QN36 -EQ1-GP10 -EQ1 -EQ1-RM1 -EQ1-RM1 -EQ1-EP6 -EQ1-QN36 -EQ1-GP10 -EQ1 -EQ1-GP14 -EQ1-CM3 -EQ1-BP6 -EQ1-FL3 P -EQ1-RM2 -EQ1- B T75 -EB100- B T71 -EB100 - WM3.2 -EB100 - WM3.1 -EB100-CM4 -EB100-QN17 -EB100-RM1 -EB100-QM30 -EB100-FL1 -EB100-FQ1 -GC1 - AZ30

Sprzęt ochronny i zabezpieczający, a także elementy ułatwiające serwisowanie (np. zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, zawory przelewowe, zawory odcinające) należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami i normami.

Ważna informacja dotycząca komponentów

Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe informacje dotyczące następujących komponentów:

Działanie

Pompa ciepła

W pompie ciepła F1245 znajduje się sprężarka typu ON/OFF. Pełna moc sprężarki jest wykorzystywana na potrzeby ogrzewania, produkcji ciepłej wody, chłodzenia lub ogrzewania basenu. Jeśli moc jest niewystarczająca do zapotrzebowania na ogrzewanie, automatycznie włącza się podgrzewacz pomocniczy.

Sprężarka w urządzeniu F1255 jest sterowana inwerterowo. Moc sprężarki dostosowuje się do zapotrzebowania i jest wykorzystywana na potrzeby ogrzewania, produkcji ciepłej wody, chłodzenia lub ogrzewania basenu. Jeśli moc jest niewystarczająca do zapotrzebowania na ogrzewanie, automatycznie włącza się podgrzewacz pomocniczy.

Tryby pracy

Ogrzewanie

Urządzenie F1245/F1255 jest wyposażone w układ sterowania ogrzewaniem, co oznacza, że ogrzewanie budynku przebiega zgodnie z wybranymi ustawieniami. Podczas podłączania do instalacji, w której wszystkie grzejniki (lub pętle ogrzewania podłogowego) wyposażono w zawory termostatyczne, należy zainstalować zawór nadmiarowo-upustowy lub usunąć kilka termostatów, aby zapewnić odpowiedni przepływ. Dodatkowe informacje na temat realizacji ogrzewania zawiera Instrukcja instalatora.

Produkcja c.w.u.

Kiedy wystąpi zapotrzebowanie na ciepłą wodę, F1245/F1255 traktuje je priorytetowo i przełącza się w tryb c.w.u. W tym trybie nie działa ogrzewanie.

Jeśli temperatura c.w.u. przekracza 60°C, instalację należy wyposażyć w zawór antyoparzeniowy.

Dodatkowe informacje na temat produkcji ciepłej wody zawiera instrukcja F1245/F1255.

Chłodzenie

Chłodzenie pasywne, funkcja chłodzenia bez działania sprężarki, uzyskuje się, podłączając system chłodzenia do obiegu czynnika dolnego źródła pompy ciepła. Niską temperaturę kolektora można wykorzystać do komfortowego chłodzenia.

Kiedy jest wymagane chłodzenie (aktywowane przez czujnik temperatury zewnętrznej i dowolny czujnik pokojowy), zostaje uruchomiona pompa obiegowa i zawór trójdrogowy zapewnia prawidłową temperaturę zasilania.

Funkcje/akcesoria

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

Wyposażenie dodatkowe AXC 40 (po jednym dla każdej planowanej funkcji dodatkowej) umożliwia podłączenie zewnętrznej pompy czynnika grzewczego do F1245/F1255, jeśli przekaźnik alarmowy (wyjście AUX) zostanie przypisany dla innej funkcji. Jeśli nie można użyć wyjścia AUX dla zewnętrznej pompy czynnika grzewczego, funkcja jest dostępna w:

  • podgrzewacz pomocniczy

  • podgrzewacz pomocniczy sterowany przez zawór trójdrogowy

  • basen

System grzewczy 2

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego ECS 40/41. Zawór trójdrogowy, czujniki temperatury zasilania i powrotu, a także pompa obiegowa są podłączone do kolejnych obiegów grzewczych o niższej wymaganej temperaturze (np. systemu ogrzewania podłogowego). Temperatura w dodatkowym systemie grzewczym jest zgodna z wybranym ustawieniem nachylenia i przesunięcia krzywej grzewczej. Do instalacji można podłączyć maks. 8 dodatkowych obiegów grzewczych. Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego. Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

Dodatkowe zasobniki c.w.u.

Jeśli zainstalowano dużą wannę lub inny duży odbiornik ciepłej wody użytkowej, system należy wyposażyć w dodatkowy ogrzewacz c.w.u.

Zewnętrzna pompa obiegu dolnego źródła

Jeśli po stronie czynnika obiegu dolnego źródła występuje duży spadek ciśnienia, może być wymagana zewnętrzna pompa obiegu dolnego źródła.

Rekuperator

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego ERS, które jest sterowane przez F1245/F1255. ERS odzyskuje energię z powietrza wentylacyjnego i przekazuje ją do budynku.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego NIBE FLM. NIBE FLM to moduł wentylacyjny, który jest sterowany przez F1245/F1255. NIBE FLM odzyskuje energię z powietrza wywiewanego i przekazuje ją czynnikowi obiegu dolnego źródła.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

System wykorzystujący wodę gruntową

Takie podłączenie umożliwia wykorzystanie wód gruntowych jako źródła ciepła. Wody gruntowe są tłoczone do pośredniego wymiennika ciepła. Pośredni wymiennik ciepła służy do ochrony wymiennika pompy ciepła przed zanieczyszczeniami i zamarzaniem. Woda jest odprowadzana do zasypanego modułu filtrującego lub wywierconej studni.

Pompa wód gruntowych działa równolegle z pompą obiegu czynnika dolnego źródła.

Chłodzenie aktywne (chłodzenie w systemie 4-rurowym)

Wyposażenie dodatkowe ACS 45 umożliwia podłączenie oddzielnego systemu chłodzenia przez zawór przełączający. ACS 45 umożliwia niezależne od siebie ogrzewanie i chłodzenie.

Chłodzenie pasywne odbywa się przy wyłączonej, a chłodzenie aktywne przy włączonej sprężarce. System chłodzenia jest podłączony do obiegu czynnika dolnego źródła pompy ciepła.

Kiedy jest wymagane chłodzenie (aktywowane odpowiednio przez czujnik temperatury zewnętrznej EB100-BT1 i dowolny czujnik pokojowy EB100-BT50), zawór trójdrogowy EQ1-QN18 i pompa obiegowa EQ1-GP10 zostają uruchomione.

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

Zrzut ciepła

W razie nadmiaru ciepła, zostaje ono skierowane do chłodnicy lub do kolektora.

Chłodzenie pasywne (chłodzenie w systemie 4-rurowym)

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego AXC 40. System chłodzenia jest podłączony do obiegu czynnika dolnego źródła pompy ciepła, który dostarcza chłodzenie z kolektora przez pompę obiegową i zawór trójdrogowy.

Kiedy jest wymagane chłodzenie (aktywowane odpowiednio przez czujnik temperatury zewnętrznej EB100-BT1 i dowolny czujnik pokojowy EB100-BT50), EP44-QN18 i pompa obiegowa EP44-GP10 zostają uruchomione.

Zawór trójdrogowy tak wyreguluje temperaturę czynnika, że czujnik chłodzenia wskaże wartość zadaną obliczoną na podstawie temperatury zewnętrznej, ale nie przekroczy wartości min. dla chłodzenia (aby zapobiec kondensacji).

Jeśli wyposażenie dodatkowe NIBE FLM zostanie zainstalowane z AXC 40, moc chłodzenia będzie ograniczona.

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

Basen

Z wyposażeniem dodatkowym POOL 40 pompa ciepła może służyć do ogrzewania basenu.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Zestaw do napełniania

Do łatwego napełniania systemu czynnikiem obiegu dolnego źródła służy wyposażenie dodatkowe KB 25/KB 32. W jego skład wchodzi filtrozawór, zawór przełączający i zawory odcinające/do napełniania. Zestaw jest dostępny w dwóch rozmiarach.

KB 25 do pomp ciepła o mocy do 12 kW i KB 32 do pomp ciepła o mocy do 30 kW.

Panele słoneczne

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego NIBE PV. NIBE PV to kompletny system modułowy obejmujący panele słoneczne o kilku podstawowych mocach. NIBE PV podłącza się do urządzenia F1245/F1255, które dostosowuje generowaną elektryczność solarną.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Podgrzewacz pomocniczy

Podgrzewacz pomocniczy, który wymaga wyposażenia dodatkowego AXC 40. AXC 40 za pomocą sygnału sterującego może sterować podgrzewaczem pomocniczym sterowanym krokowo. Podgrzewacz pomocniczy służy do produkcji ogrzewania.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Podgrzewacz pomocniczy sterowany przez zawór trójdrogowy

Podgrzewacz pomocniczy, który wymaga wyposażenia dodatkowego AXC 40. AXC 40 za pomocą sygnału sterującego może sterować podgrzewaczem pomocniczym, który może być traktowany priorytetowo. Podgrzewacz pomocniczy służy do produkcji ogrzewania.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Zbiornik buforowy (UKV)

Podłączony 3-rurowy zbiornik buforowy jest używany, kiedy objętość systemu grzewczego jest niższa od minimalnej zalecanej objętości dla pompy ciepła i/lub brak regulacji ogranicza przepływ w systemie grzewczym.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Obieg c.w.u.

Za pomocą F1245/F1255 można sterować pompą obiegową w zakresie cyrkulacji ciepłej wody. Krążąca woda musi mieć temperaturę, która zapobiega rozwojowi bakterii i oparzeniom, spełniając krajowe normy. Dodatkowe informacje zawiera odpowiednia Instrukcja instalatora.

Lista elementów

Oznaczenie

Nazwa

Specyfikacja

Nr części

Uwagi

-AA35-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w F1245/F1255

-AA35-BT6

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w F1245/F1255

-AA35-BT7

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w F1245/F1255

-AA35-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w F1245/F1255

-AA35-BT63

Zewnętrzny czujnik temperatury zasilania przed QN10

Zawarty w F1245/F1255

-AA35-BT71

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

Zawarty w F1245/F1255

-AA35-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

-AA35-GP12

Pompa zasilająca do EB101

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.1

Pompa zasilająca do EB101

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.2

Pompa zasilająca do EB102

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.3

Pompa zasilająca do EB103

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.4

Pompa zasilająca do EB104

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.5

Pompa zasilająca do EB105

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-QN10

Zawór przełączający, ogrzewanie/ciepła woda

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-AA35-QN43

Zawór nadmiarowo-upustowy, chłodzenie

-EB100

System pompy ciepła (urządzenie główne)

NIBE F1245/F1255

-EB100F1355

System pompy ciepła (urządzenie główne)

F1255

-EB100F1330

System pompy ciepła (urządzenie główne)

F1245

-EB100F1360

System pompy ciepła (urządzenie główne)

?

-EP14

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-EP15

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-EB100-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w F1245/F1255

-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w F1245/F1255

-BT6

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w F1245/F1255

-EB100-BT6

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w F1245/F1255

-EB100-BT7

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w F1245/F1255

-BT7

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w F1245/F1255

-EB100-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

-EB100-BT71

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

-BT71

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

-EB100-CM4

Naczynie przeponowe, ciepła woda

Zawarty w F1245/F1255

-EB100-FL1

Zawór bezpieczeństwa, c.w.u.

Zawarty w F1245/F1255

-EB100-FL5

Zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Zawarty w F1245/F1255

-EB100-FL6

Zawór podciśnienia

Zawarty w F1245/F1255

-EB100-FQ1

Zawór mieszający

Zawarty w F1245/F1255

-EB100-QN17

Zawór redukcyjny

Zawarty w F1245/F1255

-EB100-QM30

Zawór odcinający

-EB100-RM1

Zawór zwrotny

-EB100-WM3.1

Tundish, zimna woda

Zawarty w F1245/F1255

-EB100-WM3.2

Tundish, zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Zawarty w F1245/F1255

-EB100-GP7

Zewnętrzna pompa obiegu dolnego źródła

-EB100-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

-EB100-QN10

Zawór przełączający, ogrzewanie/ciepła woda

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-QN10

Zawór przełączający, ogrzewanie/ciepła woda

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EP4

Wymiennik ciepła, wody gruntowe

-FL3

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

Zawarty w F1245/F1255

-FL3

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

Zawarty w F1245/F1255

-FL311xx

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

Zawarty w F1255/F1245/F1245/F1255

-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL10-0

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL11-0

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL12-0

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL13-0

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-HQ1-F1360

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w ?

-HQ1-F1330

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1245

-HQ2-F1360

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w ?

-HQ2-F1330

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1245

-HQ3-F1360

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w ?

-HQ3-F1330

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F1245

-HQ4-F1360

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w ?

-HQ4-F1330

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F1245

-GP16-0

Pompa obiegowa, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1245 40/60

-QN11

Zawór trójdrogowy

-QM12

Zawór do napełniania, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM21

Zawór odpowietrzający, obieg dolnego źródła

-QM31

Zawór odcinający, rurociąg zasilający czynnika grzewczego

-QM32

Zawór odcinający, rurociąg powrotny czynnika grzewczego

-QM33

Zawór odcinający, wejście obiegu dolnego źródła

-QM34

Zawór odcinający, wyjście obiegu dolnego źródła

-QM40

Zawór odcinający

-QM42

Zawór odcinający, wejście obiegu dolnego źródła

-QM50-0

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM51-0

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM52-0

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM53-0

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM54-0

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM55-0

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM56-0

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM57-0

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QZ2

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w F1255

Urządzenie F1245 zawiera filtr zanieczyszczeń, który należy zainstalować z zaworem odcinającym.

-QZ2.1-0

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w F1255

-QZ2.2-0

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w F1255

-QZ2.3-0

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w F1255

-QZ2.4-0

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w F1255

-QZ3

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1255

Urządzenie F1245 zawiera filtr zanieczyszczeń, który należy zainstalować z zaworem odcinającym.

-QZ4

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w F1255

Urządzenie F1245 zawiera filtr zanieczyszczeń, który należy zainstalować z zaworem odcinającym.

-QZ5

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w F1255

Urządzenie F1245 zawiera filtr zanieczyszczeń, który należy zainstalować z zaworem odcinającym.

-RM10-F1360

Zawór zwrotny

-RM10-F1330

Zawór zwrotny

Zawarty w F1245

-RM10-F1355

Zawór zwrotny

Zawarty w F1255

-RM11-F1360

Zawór zwrotny

Zawarty w ?

-RM11-F1330

Zawór zwrotny

Zawarty w F1245

-RM11-F1355

Zawór zwrotny

Zawarty w F1255

-RM12-F1360

Zawór zwrotny

Zawarty w ?

-RM12-F1330

Zawór zwrotny

Zawarty w F1245

-RM12-F1355

Zawór zwrotny

Zawarty w F1255

-RM13-F1360

Zawór zwrotny

Zawarty w ?

-RM13-F1330

Zawór zwrotny

Zawarty w F1245

-RM13-F1355

Zawór zwrotny

Zawarty w F1255

-RN20

Zawór równoważący

-RN21

Zawór równoważący

-EB10011xx

System pompy ciepła (urządzenie główne)

F1255

-EB10012xx

System pompy ciepła (urządzenie główne)

F1245

-EB10013xx

System pompy ciepła (urządzenie główne)

?

-BT111xx

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w F1255

-BT112xx

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w F1245

-BT113xx

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w ?

-QZ311xx

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1255

-QZ312xx

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1245

-EB100-BT2511xx

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w F1255/F1245/F1255

-EB100-BT7111xx

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

Zawarty w F1255/F1245/F1255

-EB100-QZ211xx

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w F1255

-EB100-QZ212xx

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w F1245

-EB101F1355

System pompy ciepła 1

F1255

-EB101F1330

System pompy ciepła 1

F1245

-EB101F1360

System pompy ciepła 1

?

-EB101

System pompy ciepła 1

-GP16-1

Pompa obiegowa, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1245 40/60

-EB101-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL10-1

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL11-1

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL12-1

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL13-1

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-HQ1-1361

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w ?

-HQ1-F1330-1

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1245

-HQ2-1362

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w ?

-HQ2-F1330-1

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1245

-HQ3-1362

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w ?

-HQ3-F1330-1

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F1245

-HQ4-1362

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w ?

-HQ4-F1330-1

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F1245

-EB101-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-EB101-QM40

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM50-1

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM51-1

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM52-1

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM53-1

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM54-1

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM55-1

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM56-1

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM57-1

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QZ2.1-1

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1255

-QZ2.2-1

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1255

-QZ2.3-1

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w F1255

-QZ2.4-1

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w F1255

-RM10-F1361

Zawór zwrotny

-RM10-F1330-1

Zawór zwrotny

Zawarty w F1245

-RM10-F1355-1

Zawór zwrotny

Zawarty w F1255

-RM11-F1361

Zawór zwrotny

Zawarty w ?

</