Priartinti:
100%
+
Atstata
- Galite priartinti spausdami „Ctrl“ ir slinkdami
-QM31 -QZ2 -FL2 -CM1 -EB100 - B T1 XL 1 6 3 7 2 4 -QZ3 -BP5 P -QM42 -QM12 -CM2 -FL3 -QM34 -EB100 XL 1 6 3 7 4 2 -EB100- B T25 -CP4 -EB100-GP10 -EP44 - AA25 -EP44-QN18 -EP 44 - B T6 4 -EP44-GP10 -EP 44 - B T6 5 -EP 44 - R M 1 -EP44 -CM3 -BP6 -FL3 P -CM3 -BP6 -FL3 P -EQ1- B T57 -EQ1-QN18 -EQ1-QN12 -EQ1 - AA25 -EQ1 -EP45 -EQ 1 - B T6 4 -CP10.2 -EP 12 -GP 3 -EP12-HQ40 -EP12-EP4 -EP12 - AA25 -EP12 -CP3 -CP10.1 -EB100- B T25 -EP21-GP10 -EP21- B T2 -EP 21 - AA2 5 -EP21- B T3 -EP21-QN25 -EP21 -CL11-HQ4 -CL11- B T51 -C L11 -GP 9 -CL11-EP5 -CL11-QN19 -CL11 - AA25 -CL11 - AZ11 -CM3 -BP6 -FL3 P - AZ10 -RM1 -CM3 -BP6 -FL3 P - AZ10 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 5 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 -EM1 - AA25 -EM1- B T52 -EM1-QN11 -EM 1 -EM1 -EB1 - AA25 -EB1 -RM1 -QZ20 -EB100 -GP7 -RM2 -EQ1-RM1 -EQ1-GP14 -EQ1-EP6 -EQ1-QN36 -EQ1-GP10 -EQ1 -EQ1-RM1 -EQ1-RM1 -EQ1-EP6 -EQ1-QN36 -EQ1-GP10 -EQ1 -EQ1-GP14 -EQ1-CM3 -EQ1-BP6 -EQ1-FL3 P -EQ1-RM2 -EQ1- B T75 -EB100- B T71 -EB100 - WM3.2 -EB100 - WM3.1 -EB100-CM4 -EB100-QN17 -EB100-RM1 -EB100-QM30 -EB100-FL1 -EB100-FQ1 -GC1 - AZ30

Laikantis nacionalinių teisės aktų ir standartų, turi būti įrengta apsaugos įranga ir komponentai, padedantys atlikti techninę priežiūrą (t. y. atbuliniai, apsauginiai, viršslėgio ir uždaromieji vožtuvai).

Svarbi komponento informacija

Atkreipkite dėmesį į papildomą informaciją apie toliau nurodytus komponentus:

Veikimas

Šilumos siurblys

F1245 kompresorius yra įjungimo / išjungimo tipo. Visa kompresoriaus galia skiriama šildyti, karštam vandeniui ruošti, vėsinti arba baseinui šildyti. Jei galios nepakanka šildymo poreikiui patenkinti, automatiškai prijungiamas papildomas šildymo įrenginys.

F1255 kompresorius valdomas inverteriu. Kompresoriaus galia nustatoma pagal poreikį ir skiriama šildyti, karštam vandeniui ruošti, vėsinti arba baseinui šildyti. Jei galios nepakanka šildymo poreikiui patenkinti, automatiškai prijungiamas papildomas šildymo įrenginys.

Eksploatavimo režimai

Šilumos gamyba

Prie F1245/F1255 pridedama šildymo kontrolės sistema, todėl pastatas šildomas pagal pasirinktas nuostatas. Jungiant prie sistemos, prie kurios visų radiatorių (ar grindų šildymo ) įrengti termostatai, būtina sumontuoti apėjimo vožtuvą arba išmontuoti kai kuriuos termostatus, kad būtų užtikrintas pakankamas srautas. Daugiau informacijos apie šildymą žr. montuotojo vadove.

Karšto vandens ruošimas

Kai reikia karšto vandens, F1245/F1255 teikia jam pirmenybę ir įsijungia karšto vandens režimas. Šiuo režimu nešildoma.

Jei karšto vandens temperatūra viršija 60  °C, įrenginyje būtina sumontuoti pamaišymo vožtuvą.

Daugiau informacijos, kaip paruošti karštą vandenį, žr. F1245/F1255 vadove.

Vėsinimo gamyba

Pasyvusis vėsinimas (be kompresoriaus) atliekamas prijungus vėsinimo sistemą prie šilumos siurblio sūrymo kontūro. Kolektoriaus žema temperratūra gali būti naudojama komfortiškam vėsinimui

Kai atsiranda vėsinimo poreikis (jį sužadina lauko temperatūros jutiklis ir bet kuris kambario temperatūros jutiklis), įsijungia cirkuliacinis siurblys ir aplankos vožtuvas.

Funkcijos / priedai

Išorinės šildymo terpės siurblys

Naudojant priedą AXC 40 (kiekvienai funkcijai reikia vieno priedo), prie F1245/F1255 galima prijungti išorinį šildymo terpės siurblį, jei dėl kitos funkcijos suaktyvinta įspėjamojo signalo relė (AUX išvadas). Jei negalima naudoti AUX išvesties išoriniam šildymo terpės siurbliui, funkciją galima rasti:

  • papildomas įrenginys

  • aplankos vožtuvo valdoma papildomos šilumos sistema

  • baseinas

2 šildymo sistema

Šiai funkcijai reikalingas priedas ECS 40/41. Aplankos vožtuvas, tiekimo ir grįžimo linijos jutikliai, taip pat cirkuliacinis siurblys prijungiami prie kitų šildymo sistemų, kurioms reikia žemesnės temperatūros, pvz., grindinio šildymo sistemos. Papildomos šildymo sistemos temperatūra atitinka pasirinkto kreivės nuolydžio ir nuokrypio nuostatas. Prie sistemos galima prijungti tiek papildomų šildymo sistemų: 8. Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą. Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

Itin karšto vandens šildytuvai

Sistemai reikalingas papildomas vandens šildytuvas, jei sumontuota didelė vonia ar kitas įrenginys, kuriam naudojama daug karšto vandens.

Išorinis sūrymo siurblys

Jei sūrymo dalyje smarkiai nukrenta slėgis, gali prireikti išorinio sūrymo siurblio.

HRV įr.

Šiai funkcijai reikalingas priedas ERS, kurį valdo F1245/F1255. ERS atgauna energiją iš vėdinimo oro ir tiekia ją į pastatą

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Išmetamo oro šilumos energijos grąžinimas

Šiai funkcijai reikalingas priedas NIBE FLM. NIBE FLM yra ištraukiamojo oro modulis, kurį valdo F1245/F1255. NIBE FLM atgauna energiją iš ištraukiamojo oro ir tiekia ją sūrymui.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Gruntinio vandens sistema

Taip prijungus, galima šildyti naudojant gruntinį vandenį. Gruntinis vanduo pumpuojamasį tarpinį šilumokaitį. Tarpinis šilumokaitis apsaugo šilumos siurblio šilumokaitį nuo purvo ir užšalimo. Vanduo išleidžiamas į požeminį filtravimo mazgą arba gręžinį.

Gruntinio vandens siurblys įsijungia kartu su sūrymo siurbliu.

Aktyvusis vėsinimas (vėsinama 4 vamzdžių sistemoje)

Naudojant priedą ACS 45, per reversinį vožtuvą galima prijungti atskirą aušinimo sistemą. Naudojant ACS 45, galima gaminti šilumą ir vėsinti atskiriant šias funkcijas.

Pasyvusis vėsinimas atliekamas be kompresoriaus, aktyvusis vėsinimas – kompresoriui veikiant. Vėsinimo sistema prijungta prie šilumos siurblio sūrymo kontūro.

Kai atsiranda vėsinimo poreikis (jį sužadina lauko temperatūros jutiklis EB100-BT1 ir kambario temperatūros jutiklis EB100-BT50, jei taikytina), įsijungia aplankos vožtuvas EQ1-QN18 ir cirkuliacinis siurblys EQ1-GP10.

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

Šilumos šalinimas

Jei yra šilumos perteklius, jis išleidžiamas į aušinimo skysčio radiatorių arba kolektorių.

Pasyvusis vėsinimas (vėsinama 4 vamzdžių sistemoje)

Šiai funkcijai reikalingas priedas AXC 40. Vėsinimo sistema jungiama prie šilumos siurblio sūrymo kontūro, per kurį vėsinimas tiekiamas iš kolektoriaus per cirkuliacinį siurblį ir aplankos vožtuvą.

Kai atsiranda vėsinimo poreikis (jį sužadina lauko temperatūros jutiklis EB100-BT1 ir kambario temperatūros jutiklis EB100-BT50, jei taikytina), įsijungia EP44-QN18 ir cirkuliacinis siurblys EP44-GP10.

Pamaišymo vožtuvas reguliuoja sistemą taip, kad vėsinimo jutiklis pasiektų esamą nustatytąją vertę, kuri atitinka lauko temperatūrą ir nustatytąją mažiausią vėsinimo temperatūrą (kad būtų išvengta kondensacijos).

Jei priedas AXC 40 sumontuotas kartu su NIBE FLM, vėsinimo galia bus mažesnė.

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

Baseinas

Naudojant POOL 40 priedą, šilumos siurbliu galima šildyti baseiną.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Pripildymo komplektas

Norint lengvai užpildyti sistemą sūrymu, galima pasinaudoti priedais KB 25 / KB 32. Juos sudaro rutulinis, atbulinis ir uždaromasis / pildymo vožtuvai. Yra du galimi dydžiai.

KB 25 iki 12 kW šilumos siurbliams ir KB 32 iki 30 kW šilumos siurbliams.

Saulės kolektoriai

Šiai funkcijai reikalingas priedas NIBE PV. NIBE PV yra modulinė sistema su saulės kolektoriais keliuose pagrindiniuose išėjimuose. NIBE PV yra prijungtas prie F1245/F1255, kuris prisitaiko prie gaminamos saulės elektros energijos.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Papildomas įrenginys

Papildomas šildymas, kuriam reikia priedo AXC 40. Naudojant AXC 40, per valdymo signalą galima valdyti pakopomis valdomą papildomą šilumą. Papildomas šildytuvas naudojamas šilumai generuoti.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Aplankos vožtuvo valdoma papildomos šilumos sistema

Papildomas šildymas, kuriam reikia priedo AXC 40. Naudojant AXC 40, per valdymo signalą galima valdyti papildomą šilumą, kuriai gali būti teikiama pirmenybė. Papildomas šildytuvas naudojamas šilumai generuoti.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Buferinis rezervuaras (UKV)

Trimis vamzdžiais sujungtas buferinis rezervuaras naudojamas, kai sistemos tūris klimato sistemoje yra mažesnis už minimalų rekomenduojamą ir (arba) srautas šildymo sistemoje ribojamas nekontroliuojant.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Karšto vandens cirkuliacija

Karštam vandeniui cirkuliuoti galima valdyti cirkuliacinį siurblį naudojant F1245/F1255. Cirkuliuojantis vanduo turi būti tinkamos temperatūros, kad apsaugotų nuo bakterijų augimo, bet nenudegintų ir atitiktų nacionalinius standartus. Jei reikia daugiau informacijos, žr. atitinkamą montuotojo vadovą.

Komponentų sąrašas

Paskirtis

Pavadinimas

Specifikacija

Dalies Nr.

Komentarai

-AA35-BT1

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie F1245/F1255

-AA35-BT6

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie F1245/F1255

-AA35-BT7

Karšto vandens jutiklis parodantis temperatūrą.

Pridedama prie F1245/F1255

-AA35-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

Pridedama prie F1245/F1255

-AA35-BT63

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis iki QN10

Pridedama prie F1245/F1255

-AA35-BT71

Išorinis grąžinimo linijos jutiklis

Pridedama prie F1245/F1255

-AA35-GP10

Išorinės šildymo terpės siurblys

-AA35-GP12

EB101 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.1

EB101 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.2

EB102 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.3

EB103 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.4

EB104 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-GP12.5

EB105 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

067 321 / 067 320

-AA35-QN10

Perjungimo vožtuvas, šildymo sistema / karštas vanduo

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-AA35-QN43

Aplankos vožtuvas, vėsinimas

-EB100

Šilumos siurblio sistema (pagrindinis modulis)

NIBE F1245/F1255

-EB100F1355

Šilumos siurblio sistema (pagrindinis modulis)

F1255

-EB100F1330

Šilumos siurblio sistema (pagrindinis modulis)

F1245

-EB100F1360

Šilumos siurblio sistema (pagrindinis modulis)

?

-EP14

Šaldymo modulis

Daugiau informacijos apie atitinkamą vėsinimo modulį žr. montuotojo vadove.

-EP15

Šaldymo modulis

Daugiau informacijos apie atitinkamą vėsinimo modulį žr. montuotojo vadove.

-EB100-BT1

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie F1245/F1255

-BT1

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie F1245/F1255

-BT6

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie F1245/F1255

-EB100-BT6

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie F1245/F1255

-EB100-BT7

Karšto vandens jutiklis parodantis temperatūrą.

Pridedama prie F1245/F1255

-BT7

Karšto vandens jutiklis parodantis temperatūrą.

Pridedama prie F1245/F1255

-EB100-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

-EB100-BT71

Išorinis grąžinimo linijos jutiklis

-BT71

Išorinis grąžinimo linijos jutiklis

-EB100-CM4

Išsiplėtimo indas, karštas vanduo

Pridedama prie F1245/F1255

-EB100-FL1

Karšto vandens apsauginis vožtuvas

Pridedama prie F1245/F1255

-EB100-FL5

T&P vožtuvas

Pridedama prie F1245/F1255

-EB100-FL6

Vakuuminis vožtuvas

Pridedama prie F1245/F1255

-EB100-FQ1

Sumaišymo vožtuvas

Pridedama prie F1245/F1255

-EB100-QN17

Slėgio sumažinimo vožtuvas

Pridedama prie F1245/F1255

-EB100-QM30

Uždaromasis vožtuvas

-EB100-RM1

Atbulinis vožtuvas

-EB100-WM3.1

Tundish, šaltas vanduo

Pridedama prie F1245/F1255

-EB100-WM3.2

Tundish, T&P vožtuvas

Pridedama prie F1245/F1255

-EB100-GP7

Išorinis sūrymo siurblys

-EB100-GP10

Išorinės šildymo terpės siurblys

-GP10

Išorinės šildymo terpės siurblys

-EB100-QN10

Perjungimo vožtuvas, šildymo sistema / karštas vanduo

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-QN10

Perjungimo vožtuvas, šildymo sistema / karštas vanduo

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP4

Šilumokaitis, gruntinis vanduo

-FL3

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F1245/F1255

-FL3

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F1245/F1255

-FL311xx

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F1255/F1245/F1245/F1255

-FL10

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL10-0

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL11-0

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL12-0

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-FL13-0

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-HQ1-F1360

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie ?

-HQ1-F1330

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F1245

-HQ2-F1360

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie ?

-HQ2-F1330

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F1245

-HQ3-F1360

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie ?

-HQ3-F1330

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F1245

-HQ4-F1360

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie ?

-HQ4-F1330

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F1245

-GP16-0

Cirkuliacinis siurblys, sūrymas

Pridedama prie F1245 40/60

-QN11

Trieigis vožtuvas

-QM12

Pildymo vožtuvas, sūrymas

-QM21

Nuorintojas, sūrymas

-QM31

Uždaromasis vožtuvas, šildymo terpės tiekimo linija

-QM32

Uždaromasis vožtuvas, šildymo terpės grįžtamoji linija

-QM33

Sūrimo įvado uždaromasis vožtuvas

-QM34

Sūrimo išvado uždaromasis vožtuvas

-QM40

Uždaromasis vožtuvas

-QM42

Sūrimo įvado uždaromasis vožtuvas

-QM50-0

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM51-0

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM52-0

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM53-0

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM54-0

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM55-0

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM56-0

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM57-0

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QZ2

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F1255

Prie F1245 pridedamas dalelių filtras, kurį reikėtų naudoti su uždaromuoju vožtuvu.

-QZ2.1-0

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F1255

-QZ2.2-0

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F1255

-QZ2.3-0

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F1255

-QZ2.4-0

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F1255

-QZ3

Rutulinis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F1255

Prie F1245 pridedamas dalelių filtras, kurį reikėtų naudoti su uždaromuoju vožtuvu.

-QZ4

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F1255

Prie F1245 pridedamas dalelių filtras, kurį reikėtų naudoti su uždaromuoju vožtuvu.

-QZ5

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F1255

Prie F1245 pridedamas dalelių filtras, kurį reikėtų naudoti su uždaromuoju vožtuvu.

-RM10-F1360

Atbulinis vožtuvas

-RM10-F1330

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1245

-RM10-F1355

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1255

-RM11-F1360

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie ?

-RM11-F1330

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1245

-RM11-F1355

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1255

-RM12-F1360

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie ?

-RM12-F1330

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1245

-RM12-F1355

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1255

-RM13-F1360

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie ?

-RM13-F1330

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1245

-RM13-F1355

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1255

-RN20

Balansinis vožtuvas

-RN21

Balansinis vožtuvas

-EB10011xx

Šilumos siurblio sistema (pagrindinis modulis)

F1255

-EB10012xx

Šilumos siurblio sistema (pagrindinis modulis)

F1245

-EB10013xx

Šilumos siurblio sistema (pagrindinis modulis)

?

-BT111xx

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie F1255

-BT112xx

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie F1245

-BT113xx

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie ?

-QZ311xx

Rutulinis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F1255

-QZ312xx

Rutulinis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F1245

-EB100-BT2511xx

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

Pridedama prie F1255/F1245/F1255

-EB100-BT7111xx

Išorinis grąžinimo linijos jutiklis

Pridedama prie F1255/F1245/F1255

-EB100-QZ211xx

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F1255

-EB100-QZ212xx

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F1245

-EB101F1355

Šilumos siurblio sistema 1

F1255

-EB101F1330

Šilumos siurblio sistema 1

F1245

-EB101F1360

Šilumos siurblio sistema 1

?

-EB101

Šilumos siurblio sistema 1

-GP16-1

Cirkuliacinis siurblys, sūrymas

Pridedama prie F1245 40/60

-EB101-FL10

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL10-1

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL11-1

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL12-1

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-FL13-1

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-HQ1-1361

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie ?

-HQ1-F1330-1

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F1245

-HQ2-1362

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie ?

-HQ2-F1330-1

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F1245

-HQ3-1362

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie ?

-HQ3-F1330-1

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F1245

-HQ4-1362

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie ?

-HQ4-F1330-1

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F1245

-EB101-QM1

Išleidimo vožtuvas, šildymo terpė

-EB101-QM40

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM50-1

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM51-1

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM52-1

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM53-1

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM54-1

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM55-1

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM56-1

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM57-1

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QZ2.1-1

Rutulinis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F1255

-QZ2.2-1

Rutulinis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F1255

-QZ2.3-1

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F1255

-QZ2.4-1

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F1255

-RM10-F1361

Atbulinis vožtuvas

-RM10-F1330-1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1245

-RM10-F1355-1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1255

-RM11-F1361

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie ?

-RM11-F1330-1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1245

-RM11-F1355-1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1255

-RM12