NIBE VVM 225 z pompą ciepła, podgrzewaczem pomocniczym i wyposażeniem dodatkowym
Zakres:
100%
+
Reset
- Aby pomniejszyć/powiększyć, można też użyć klawisza Ctrl i rolki myszy

-EP21-RM1 -EP21-GP10 -EP21- B T2 -EP 21 - AA2 5 -EP21- B T3 -EP21-QN25 -EP21 -EB101-QM1 -EB101-FL10 -EB101-QZ2 XL1 XL2 -EB15 -EB15- B T1 -EB101 -EB101 -QZ1 - AA25 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 -QZ1 - AA25 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 P XL 8 9 4 3 2 1 P XL 8 4 3 2 1 9 5 -EB15 -RM2 -EB15 -QM30 -EB15 -FL1 P XL 8 4 3 2 1 9 5 -EB15 -CM4 -EB15 - WM4 P XL 8 9 4 2 1 3 5 -CP4 -EP45-GP10 -EP45 - AA25 -EP45 -EQ 1 - B T6 4 -CP10.2 -EQ1-QN12 -EQ1 - AA25 -EQ 1 -QM 40. 2 -EQ1-GP12 -EQ 1 -QM 40. 1 -EQ1 -RM1 - AZ10-GP12 - AZ10-QM1 - AZ10-HQ1 - AZ10-QM2 - AZ10 -EB1 - AA25 -EB1 -EB15-GP10 -EB15- B T25 -RM2 -EM1 - AA25 -EM1- B T52 -EM1-QN11 -EM1 -EM1 -EB15-GP10 -EB15- B T25 -RM2 -CP10.1 -CL11-GP12 -C L11 -GP 9 -CL11- B T51 -CL11-EP5 -CL11 - AA25 -CL11 -CL11-HQ4 -CL11-QN19 -EB2

Sprzęt ochronny i zabezpieczający, a także elementy ułatwiające serwisowanie (np. zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, zawory przelewowe, zawory odcinające) należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami i normami. Instalację należy tak zwymiarować, aby zapewniła minimalny przepływ podczas odszraniania przy 100% pracy pompy obiegowej.

Działanie

Tryby pracy

Ogrzewanie

Urządzenie VVM 225 jest wyposażone w układ sterowania ogrzewaniem, co oznacza, że ogrzewanie budynku przebiega zgodnie z wybranymi ustawieniami. Podczas podłączania do instalacji, w której wszystkie grzejniki (lub pętle ogrzewania podłogowego) wyposażono w zawory termostatyczne, należy zainstalować zawór nadmiarowo-upustowy lub usunąć kilka termostatów, aby zapewnić odpowiedni przepływ. Dodatkowe informacje na temat realizacji ogrzewania zawiera Instrukcja instalatora.

Produkcja c.w.u.

VVM 225 zawiera zasobnik c.w.u., który jest ładowany za pomocą wężownicy zasilającej. W trybie normalnym instalacja nadaje priorytet zapotrzebowaniu na c.w.u., a w trakcie grzania c.w.u. ogrzewanie nie działa.

Funkcje/akcesoria

Dodatkowy system grzewczy

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego NIBE ECS 40/41. Zawór trójdrogowy, czujniki temperatury zasilania i powrotu oraz pompa obiegowa są podłączone do drugiego obiegu grzewczego o niższym zapotrzebowaniu na ogrzewanie (np. systemu ogrzewania podłogowego). Temperatura w dodatkowym systemie grzewczym jest zgodna z wybranym ustawieniem nachylenia i przesunięcia krzywej. Do instalacji można podłączyć maks. 8 dodatkowych systemów grzewczych, a każdy dodatkowy system grzewczy musi pracować z niższą temperaturą niż system, z którego jest wyprowadzony. Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Dodatkowa c.w.u.

Pompę ciepła można wyposażyć w elektryczny ogrzewacz c.w.u., na przykład NIBE COMPACT, jeśli zainstalowano wannę z hydromasażem lub inny duży odbiornik ciepłej wody użytkowej.

Obieg c.w.u.

Za pomocą VVM 225 można sterować pompą obiegową w zakresie cyrkulacji ciepłej wody. Krążąca woda musi mieć temperaturę, która zapobiega rozwojowi bakterii i oparzeniom, spełniając krajowe normy. Dodatkowe informacje zawiera odpowiednia Instrukcja instalatora.

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego oznacza, że pompa ciepła odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego i dostarcza je do systemu grzewczego.

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego F135. Zintegrowany wentylator w F135 wyciąga powietrze z różnych stref budynku do rekuperatora. Tutaj energia cieplna jest przesyłana do powietrza nawiewanego, zwiększając temperaturę i współczynnik sprawności instalacji.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Chłodzenie aktywne (chłodzenie w systemie 4-rurowym)

Ta funkcja wymaga wyposażenia dodatkowego NIBE ACS 310. System chłodzenia jest podłączony za pompą ciepła, chłodzenie jest dostarczane z pompy ciepła przez pompę obiegową GP12 i zawór trójdrogowy QN12.

Kiedy jest wymagane chłodzenie (aktywowane przez czujnik temperatury zewnętrznej BT1 i dowolny czujnik pokojowy BT50), zawór trójdrogowy QN12 i pompa obiegowa GP12 zostają uruchomione.

Basen

POOL 310 to wyposażenie dodatkowe, które umożliwia podgrzewanie basenu za pomocą sprężarki w instalacji.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Zbiornik buforowy UKV

UKV to zbiornik c.w.u., który może zostać podłączony do pompy ciepła lub innego zewnętrznego źródła ciepła i mieć kilka różnych zastosowań. Może także być używany w czasie zewnętrznego sterowania systemem grzewczym.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Podgrzewacz pomocniczy

Podgrzewacz pomocniczy, który wymaga wyposażenia dodatkowego AXC 40. AXC 40 za pomocą sygnału sterującego może sterować podgrzewaczem pomocniczym sterowanym krokowo. Podgrzewacz pomocniczy służy do produkcji ogrzewania.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Podgrzewacz pomocniczy sterowany przez zawór trójdrogowy

Podgrzewacz pomocniczy, który wymaga wyposażenia dodatkowego AXC 40. AXC 40 za pomocą sygnału sterującego może sterować podgrzewaczem pomocniczym, który może być traktowany priorytetowo. Podgrzewacz pomocniczy służy do produkcji ogrzewania.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Elektryczne rezerwowe źródło ciepła

Kocioł elektryczny może być uruchamiany przez wyjście AUX, kiedy sprężarka zostanie zablokowana z powodu niskiej temperatury zewnętrznej. Maks. zalecana moc to 4,5 kW.

Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja instalatora wyposażenia dodatkowego.

Lista elementów

Oznaczenie

Nazwa

Specyfikacja

Nr części

Uwagi

-AA25-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w VVM 225

Modbus: 40004

-AA25-BT6

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w VVM 225

Modbus: 40014

-AA25-BT7

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w VVM 225

Modbus: 40013

-AA25-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Modbus: 40071

-AA25-BT63

Zewnętrzny czujnik temperatury zasilania za QN10

Modbus: 40121

-AA25-BT71

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

Zawarty w VVM 225

Modbus: 40152

-AA25-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

Modbus: 43189

-AA25-GP12.1

Pompa zasilająca do EB101

NIBE CPD 11

Modbus: 44396

621 23 47

067 321

-AA25-GP12.2

Pompa zasilająca do EB102

NIBE CPD 11

Modbus: 44395

621 23 47

067 321

-AA25-GP12.3

Pompa zasilająca do EB103

NIBE CPD 11

Modbus: 44394

621 23 47

067 321

-AA25-GP12.4

Pompa zasilająca do EB104

NIBE CPD 11

Modbus: 44393

621 23 47

067 321

-AA25-QN10

Zawór przełączający, ogrzewanie/ciepła woda

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EB100

System pompy ciepła

VVM 225

-EP14

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-EP15

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-BT6

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w VVM 225

Modbus: 40014

-EB100-BT6

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w VVM 225

Modbus: 40014

-EB100-BT7

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w VVM 225

Modbus: 40013

-BT7

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w VVM 225

Modbus: 40013

-EB100-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Modbus: 40071

-EB100-BT71

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

Zawarty w VVM 225

Modbus: 40152

-EB100-CM4

Naczynie przeponowe, ciepła woda

Zawarty w VVM 225

-EB100-FL1

Zawór bezpieczeństwa, c.w.u.

Zawarty w VVM 225

-EB100-FL5

Zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Zawarty w VVM 225

-EB100-FL6

Zawór podciśnienia

Zawarty w VVM 225

-EB100-FQ1

Zawór mieszający

Zawarty w VVM 225

-EB100-QN17

Zawór redukcyjny

Zawarty w VVM 225

-EB100-QM30

Zawór odcinający

-EB100-RM1

Zawór zwrotny

-EB100-WM3.1

Tundish, zimna woda

Zawarty w VVM 225

-EB100-WM3.2

Tundish, zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Zawarty w VVM 225

-EB100-GP7

Zewnętrzna pompa obiegu dolnego źródła

-EB100-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

Modbus: 43189

-EB100-QN10

Zawór przełączający, ogrzewanie/ciepła woda

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w VVM 225

Modbus: 40004

-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Modbus: 40071

-EP4

Wymiennik ciepła, wody gruntowe

-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL11

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL12

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL13

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-GP16

Pompa obiegowa, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F2120/F2040 40/60

Modbus: 43439

-QN11

Zawór trójdrogowy

-QM12

Zawór do napełniania, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM21

Zawór odpowietrzający, obieg dolnego źródła

-QM31

Zawór odcinający, rurociąg zasilający czynnika grzewczego

-QM32

Zawór odcinający, rurociąg powrotny czynnika grzewczego

-QM33

Zawór odcinający, wejście obiegu dolnego źródła

-QM40

Zawór odcinający

-QM42

Zawór odcinający, wejście obiegu dolnego źródła

-QM50

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM51

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM52

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM53

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM54

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM55

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM56

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM57

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QZ2

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120/F2040

Urządzenie F2120/F2040 zawiera filtr zanieczyszczeń, który należy zainstalować z zaworem odcinającym.

-QZ3

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w NIBE F2120/F2040

Urządzenie F2120/F2040 zawiera filtr zanieczyszczeń, który należy zainstalować z zaworem odcinającym.

-QZ4

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120/F2040

Urządzenie F2120/F2040 zawiera filtr zanieczyszczeń, który należy zainstalować z zaworem odcinającym.

-QZ5

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120/F2040

Urządzenie F2120/F2040 zawiera filtr zanieczyszczeń, który należy zainstalować z zaworem odcinającym.

-RM10

Zawór zwrotny

Zawarty w VVM 225

-RM11

Zawór zwrotny

Zawarty w VVM 225

-RM12

Zawór zwrotny

Zawarty w VVM 225

-RM13

Zawór zwrotny

Zawarty w VVM 225

-RN20

Zawór równoważący

-RN21

Zawór równoważący

-EB101

Pompa ciepła

NIBE F2120/F2040

-EB101-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EB101-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-EB101-QM40

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-EB101-QZ2

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120/F2040

-EB101-RM1

Zawór zwrotny, czynnik grzewczy

-EB102

System pompy ciepła 2

NIBE F2120/F2040

-EB102-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EB102-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-EB102-QM40

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-EB102-QZ2

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120/F2040

-EB102-RM1

Zawór zwrotny, czynnik grzewczy

-EB103

System pompy ciepła 3

NIBE F2120/F2040

-EB103-AA25

Moduł AXC

Zawarty w AXC 40

624 66 76

067 060

-EB103-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EB103-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-EB103-QM40

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-EB103-QZ2

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120/F2040

-EB103-RM1

Zawór zwrotny, czynnik grzewczy

-EB104

System pompy ciepła 4

NIBE F2120/F2040

-EB104-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EB104-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-EB104-QM40

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-EB104-QZ2

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w NIBE F2120/F2040

-EB104-RM1

Zawór zwrotny, czynnik grzewczy

XL

Przyłącza XL

1

Przyłącze czynnika grzewczego, zasilanie

XL1

Przyłącze czynnika grzewczego, zasilanie

2

Przyłącze czynnika grzewczego, powrót

XL2

Przyłącze czynnika grzewczego, powrót

3

Przyłącze zimnej wody

4

Przyłącze ciepłej wody

5

Przyłącze cyrkulacji c.w.u.

6

Przyłącze czynnika obiegu dolnego źródła, zasilanie

7

Przyłącze czynnika obiegu dolnego źródła, powrót

8

Przyłącze, zasilanie

9

Przyłącze, powrót

13

Przyłącze ogrzewania solarnego, zasilanie

14

Przyłącze ogrzewania solarnego, powrót

18

Przyłącze, zasilanie

19

Przyłącze, powrót

29

zawór T&P

30

Przyłącze naczynia przeponowego

39

Przyłącze, basen

0

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego 1

-RN1

Zawór równoważący

-AZ10

Moduł wentylacyjny

NIBE F135

625 12 41

067 075

-AZ10-GP12

Pompa obiegowa

Zawarty w F135

Modbus: 40961

-AZ10-HQ1

Filtr cząstek stałych

-AZ10-QM1

Zawór odcinający

-AZ10-QM2

Zawór odcinający

0

Moduł wentylacyjny

NIBE S135

625 12 41

067 075

-CL11

Obieg basenu

POOL 310

624 69 14

067 247

-CL11-AA25

Moduł AXC, basen

Zawarty w POOL 310

-CL11-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w POOL 310

Modbus: 40071

-CL11-BT51

Czujnik basenowy

Zawarty w POOL 310

Modbus: 40042

-CL11-EP5

Wymiennik, basen

-CL11-GP9

Pompa obiegowa, basen

Modbus: 44749

-CL11-GP12

Pompa zasilająca, basen

Zawarty w POOL 310

Modbus: 44749

-CL11-HQ4

Filtr zanieczyszczeń, basen

-CL11-QN19

Zawór trójdrogowy, basen

Zawarty w POOL 310

Modbus: 43564

-CL11-RM1

Zawór zwrotny, basen

-CL12

Obieg basenu 2

POOL 310

624 69 14

067 247

-CL12-AA25

Moduł AXC

Zawarty w POOL 310

Zawarty w POOL 500

-CL12-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w POOL 310

Modbus: 40071

-CL12-BT51

Czujnik basenowy

Zawarty w POOL 310

Modbus: 40042

-CL12-EP5

Wymiennik, basen

-CL12-GP9

Pompa obiegowa, basen

Modbus: 44748

-CL12-GP12

Pompa zasilająca, basen

Zawarty w POOL 310

Modbus: 44748

-CL12-HQ4

Filtr zanieczyszczeń, basen

-CL12-QN19

Zawór trójdrogowy, basen

Zawarty w POOL 310

Modbus: 43564

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-CL12-RM1

Zawór zwrotny

Zawarty w POOL 310

-CP1

Zasobnik c.w.u.

-CP1-CM4

Naczynie przeponowe, ciepła woda

Zawarty w VVM 225

-CP1-FL1

Zawór bezpieczeństwa, c.w.u.

Zawarty w VVM 225

-CP1-FL5

Zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Zawarty w VVM 225

-CP1-FL6

Zawór podciśnienia

Zawarty w VVM 225

-CP1-FQ1

Termiczny zawór mieszający

-CP1-QN17

Zawór redukcyjny

Zawarty w VVM 225

-CP1-QM30

Zawór odcinający

-CP1-RM1

Zawór zwrotny

-CP1-WM3.1

Tundish, zimna woda

Zawarty w VVM 225

-CP1-WM3.2

Tundish, zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Zawarty w VVM 225

-CP1-RN60.1

Zawór równoważący

-CP1-RN60.2

Zawór równoważący

-CP2-RN60.1

Zawór równoważący

-CP2-RN60.2

Zawór równoważący

-CP2-RN60

Zawór równoważący

-CP2-RN61

Zawór równoważący

-CP2

Zasobnik c.w.u.

-CP2-FQ1

Termiczny zawór mieszający

Nr części 624 922

-CP4

Dodatkowy ogrzewacz c.w.u.

-CP10.4

Zbiorniki

-CP10.4

Zasobnik c.w.u.

UKV 20

Wielkość różni się w zależności od pompy ciepła i objętości systemu

-CP10.5

Zasobnik c.w.u.

UKV 20

Wielkość różni się w zależności od pompy ciepła i objętości systemu

-CP10.6

Zasobnik c.w.u.

UKV 20

Wielkość różni się w zależności od pompy ciepła i objętości systemu

-CP10.7

Zasobnik c.w.u.

UKV 20

Wielkość różni się w zależności od pompy ciepła i objętości systemu

-EB1

Podgrzewacz pomocniczy sterowany krokowo/kocioł elektryczny

Modbus: 43091

-EB1-AA25

Moduł AXC

Zawarty w AXC 40

624 66 76

067 060

-EB1-BT25

Czujnik temperatury zasilania, czynnik grzewczy, zewnętrzny

Zawarty w AXC 40

Modbus: 40071

-EB1-BT52

Czujnik temperatury, kocioł

Zawarty w AXC 40

Modbus: 40070

-EB1-CM5

Zamknięte naczynie przeponowe, czynnik grzewczy

-EB1-EP7

Wymiennik węzła cieplnego

-EB1-FL2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EB1-GP10

Pompa obiegowa, zewnętrzny czynnik grzewczy

Modbus: 43189

-EB1-QM40

Zawór odcinający

-EB1-QM41

Zawór odcinający

-EB1-QN11

Zawór trójdrogowy

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EB1-RM5

Zawór zwrotny

-EB1-RN11

Zawór regulacyjny

-EB2

Zewnętrzne elektryczne rezerwowe źródło ciepła

-EB3

Grzałka zanurzeniowa w zbiorniku

ze skrzynką przyłączeniową K11

IU 3 kW: 695 20 30

IU 6 kW: 695 20 71

IU 9 kW: 695 20 97

K11: 695 22 38

-QA1

Stycznik pomocniczy

HR 10

624 67 79

-EB15

Moduł wewnętrzny

VVM 225

-EB15-BT1

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w VVM 225

Modbus: 40004

-EB15-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w AXC 40

Modbus: 40071

-EB15-CM4

Naczynie przeponowe, ciepła woda

-EB15-GP10

Pompa obiegowa, zewnętrzny czynnik grzewczy

Modbus: 43189

-EB15-FL1

Zawór bezpieczeństwa, c.w.u.

-EB15-RM2

Zawór zwrotny

-EB15-QM30

Zawór odcinający, c.w.u.

-EB15-WM4

Tundish, zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Zawarty w VVM 225

-EM1

Podgrzewacz pomocniczy sterowany przez zawór trójdrogowy

-EM1-AA25

Moduł AXC

Zawarty w AXC 40

624 66 76

067 060

-EM1-QN11

Zawór trójdrogowy podgrzewacza pomocniczego

Modbus: 43098

-EM1-BT52

Czujnik temperatury, kocioł

Zawarty w AXC 40

Modbus: 40070

-EM1-BT25

Czujnik temperatury zasilania, czynnik grzewczy, zewnętrzny

Zawarty w AXC 40

Modbus: 40071

-EM1-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

Modbus: 43189

-EM1/EB1

Kocioł elektryczny, kocioł na drewno, kocioł na pelety, kocioł olejowy lub węzeł cieplny

-EM1/EB1-AA25

Moduł AXC

Zawarty w wyposażeniu dodatkowym AXC 40

624 66 76

067 060

-EM1/EB1-GP10

Pompa obiegowa

Modbus: 43189

-EP1

Węzeł cieplny

-EP1-AA25

Moduł AXC

Zawarty w AXC 40

624 66 76

067 060

-EP1-BT25

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w AXC 40

Modbus: 40071

-EP1-BT52

Czujnik temperatury, kocioł

Zawarty w AXC 40

Modbus: 40070

-EP1-CM5

Zamknięte naczynie przeponowe, czynnik grzewczy

-EP1-EP3

Wymiennik węzła cieplnego, ciepła woda

-EP1-EP7

Wymiennik węzła cieplnego

-EP1-FL2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EP1-GP10

Pompa obiegowa, zewnętrzny czynnik grzewczy

Modbus: 43189

-EP1-QN11

Zawór mieszający, podgrzewacz pomocniczy

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

Modbus: 43098

-EP1-RM1

Zawór zwrotny

-EP10

Czynnik chł. ster. zaw. trójd.

-EP10-AA25

Moduł AXC

Zawarty w AXC 40

624 66 76

067 060

-EP10-BT26

Czujnik temperatury, wejście obiegu dolnego źródła

Zawarty w AXC 40

Modbus: 40179

-EP10-QN41

Zawór trójdrogowy, temperatura czynnika obiegu dolnego źródła

Modbus: 44778

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EP10-EP10

Wymiennik ciepła

-EP12

System wykorzystujący wodę gruntową

-EP12-AA25

Moduł AXC, woda gruntowa

Zawarty w AXC 40

624 66 76

067 060

-EP12-EP4

Wymiennik wód gruntowych

-EP12-GP3

Pompa obiegowa, wody gruntowe

Modbus: 44756

-EP12-HQ40

Filtr zanieczyszczeń, woda gruntowa

-EP21

System grzewczy 2

NIBE ECS 40/41

-EP21-AA25

Moduł AXC, system grzewczy 2

Zawarty w NIBE ECS 40/41

-EP21-BT2

Czujnik temperatury zasilania, system grzewczy 2

Zawarty w NIBE ECS 40/41

Modbus: 40007

-EP21-BT3

Czujnik temperatury powrotu, system grzewczy 2

Zawarty w NIBE ECS 40/41

Modbus: 40129

-EP21-GP10

Pompa obiegowa, system grzewczy 2

Zawarty w NIBE ECS 40/41

Modbus: 44746

-EP21-QN25

Zawór trójdrogowy, system grzewczy 2

Zawarty w NIBE ECS 40/41

Modbus: 43095

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EP21-RM1

Zawór zwrotny

-EP22

System grzewczy 3

NIBE ECS 40/41

624 74 93 / 624 74 94

067 287 / 067 288

-EP22-AA25

Moduł AXC, system grzewczy 3

Zawarty w NIBE ECS 40/41

-EP22-BT2

Czujnik temperatury zasilania, system grzewczy 3

Zawarty w NIBE ECS 40/41

Modbus: 40006

-EP22-BT3

Czujnik temperatury powrotu, system grzewczy 3

Zawarty w NIBE ECS 40/41

Modbus: 40128

-EP22-GP20

Pompa obiegowa, system grzewczy 3

Zawarty w NIBE ECS 40/41

Modbus: 44745

-EP22-QN25

Zawór trójdrogowy, system grzewczy 3

Zawarty w NIBE ECS 40/41

Modbus: 43094

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EP30

Solarny system grzewczy

SCA 35

624 69 12

067 245

-EP30-AA25

Moduł AXC

Zawarty w SCA 35

-EP8

Kolektory słoneczne

-EP30-EP9

Wymiennik, zestaw solarny

-EP30-GP10

Pompa obiegowa

Modbus: 43183

-EP44

System chłodzenia 1

624 74 98

067 296

-EP44-AA25

Moduł AXC, system chłodzenia 1

Zawarty w 

-EP44-BT2

Czujnik temperatury zasilania, system chłodzenia 1

Modbus: 40007

-EP44-BT3

Czujnik temperatury powrotu, system chłodzenia 1

Modbus: 40129

-EP44-BT64

Czujnik temperatury na zasilaniu, chłodzenie

Zawarty w 

Modbus: 40045

-EP44-BT65

Czujnik powrotu, chłodzenie

Zawarty w 

Modbus: 40046

-EP44-GP10

Pompa obiegowa, system chłodzenia 1

Zawarty w 

Modbus: 44754

-EP44-QN18

Zawór trójdrogowy, system chłodzenia 1

Zawarty w 

Modbus: 44278

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EP44-RM1

Zawór zwrotny

Zawarty w 

-EP45

System chłodzenia 1

-EP45-AA25

Moduł AXC, system chłodzenia 1

Zawarty w AXC 40

624 66 76

067 060

-EP45-GP10

Pompa obiegowa, system chłodzenia 1

Modbus: 44754

-EP25

System chłodzenia pasywnego

624 74 98

067 296

-EP25-AA25

Moduł AXC, chłodzenie

Zawarty w 

-EP25-BT64

Czujnik temperatury, zasilanie chłodzenia

Zawarty w 

Modbus: 40045

-EP25-BT65

Czujnik temperatury, rurociąg powrotny chłodzenia

Zawarty w 

Modbus: 40046

-EP25-EP13

Wężownica powietrza nawiewanego/klimakonwektor

-EP25-GP13

Pompa obiegowa, chłodzenie

Zawarty w 

Modbus: 44754

-EP25-QN18

Zawór mieszający, chłodzenie

Zawarty w 

Modbus: 44278

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EP25-RM1

Zawór zwrotny

-EQ1

Chłodzenie aktywne.

NIBE ACS 310

624 69 16

067 248

-EQ1-AA25

Moduł AXC, chłodzenie

Zawarty w NIBE ACS 310

-EQ1-BT57

Czujnik temperatury, kolektor

Zawarty w NIBE ACS 310

Modbus: 40155

-EQ1-BT64

Czujnik temperatury na zasilaniu, chłodzenie

Zawarty w NIBE ACS 310

Modbus: 40045

-EQ1-BT75

Czujnik temperatury, rurociąg zasilający za zrzutem ciepła

Zawarty w NIBE ACS 310

Modbus: 40156

-EQ1-EP6

Wymiennik ciepła

-EQ1-GP10

Pompa obiegowa

Modbus: 44322

-EQ1-GP12

Pompa obiegowa

Zawarty w NIBE ACS 310

Modbus: 44322

-EQ1-GP14

Pompa obiegowa do zrzutu ciepła

-EQ1-GP20

Pompa obiegowa, zrzut ciepła

Modbus: 44752

-EQ1-QM40.1

Zawór odcinający

-EQ1-QM40.2

Zawór odcinający

-EQ1-QN12

Zawór przełączający, chłodzenie

Zawarty w NIBE ACS 310

Modbus: 44751

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EQ1-QN18

Zawór trójdrogowy, zawór trójdrogowy chłodzenia

Modbus: 44278

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EQ1-QN36

Zawór trójdrogowy, zawór trójdrogowy ogrzewania

Modbus: 44277

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EQ1-RM1

Zawór zwrotny, zrzut ciepła

-EQ2

Zrzut ciepła

-EQ2-EP6

Wymiennik ciepła

-EQ2-GP14

Pompa obiegowa do zrzutu ciepła

-EQ2-GP10

Pompa obiegowa, zrzut ciepła

Modbus: 44752

-EQ2-QN36

Zawór mieszający, zrzut ciepła

Modbus: 44277

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-QZ1

Cyrkulacja c.w.u. (HWC)

-QZ1-AA25

Moduł AXC

Zawarty w AXC 40

624 66 76

067 060

-QZ1-BT70

Czujnik temperatury zasilania, HWC

Zawarty w AXC 40

Modbus: 40147

-QZ1-BT82

Czujnik temperatury powrotu, HWC

Zawarty w AXC 40

Modbus: xxxxxx

-QZ1-FQ3

Zawór antyoparzeniowy, HWC

-QZ1-GP11

Pompa obiegowa, HWC

Modbus: 43180

-QZ1-QN2

Zawór 4-drogowy, HWC

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-QZ1-RM1

Zawór zwrotny, HWC

-QZ1-RN1

Zawór równoważący, HWC

-QZ1-RN4

Zawór równoważący, HWC

-QZ20

Zestaw do napełniania

KB 25/ KB 32

624 65 25/ 624 65 27

KB 25 (maks. 12 kW), KB 32 (maks. 30 kW)

-XL27

Przyłącze do uzupełniania czynnika obiegu dolnego źródła

-XL28

Przyłącze do uzupełniania czynnika obiegu dolnego źródła

-FL2

Różne

-AA25

Karta rozszerzeń

AXC 40

624 66 76

Wymagane, jeśli do VVM 225 została podłączona pompa wód gruntowych lub pompa obiegowa c.w.u. w tym samym czasie, co alarm wspólny. Styki przekaźników na karcie rozszerzeń mogą mieć maksymalne obciążenie 2 A (230 V).

-BP5

Manometr, czynnik grzewczy

-BP6

Manometr, czynnik obiegu dolnego źródła

-CM1

Zamknięte naczynie przeponowe, czynnik grzewczy

-CM2

Naczynie wzbiorcze, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w VVM 225

Naczynie wzbiorcze w systemie otwartym

-CM3

Naczynie przeponowe, czynnik obiegu dolnego źródła

Naczynie przeponowe w systemie zamkniętym

-CM4

Naczynie przeponowe, ciepła woda

Zawarty w VVM 225

-CP10.1

Zbiornik buforowy

UKV 100/ UKV 200/ UKV 300/ UKV 500

Wielkość różni się w zależności od pompy ciepła i objętości systemu

-CP10.2

Zbiornik buforowy, chłodzenie

UKV 200/UKV 300

686 19 41 / 686 19 42

080321 / 080330

Zbiornik izolowany przed kondensacją do chłodzenia

-CP10.3

Zbiornik buforowy

UKV 100/UKV 200/UKV 300/UKV 500

Wielkość różni się w zależności od pompy ciepła i objętości systemu

-FL1

Zawór bezpieczeństwa, c.w.u.

-FL2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL3

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

Zawarty w VVM 225

-FQ1

Zawór mieszający

Termiczny

-HQ1

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F2120/F2040

-HQ2

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F2120/F2040

-HQ3

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F2120/F2040

-HQ4

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F2120/F2040

-RM1

Zawór zwrotny

-RM2

Zawór zwrotny

-RM3

Zawór zwrotny

-RN1.1

Zawór równoważący

-RN1.2

Zawór równoważący

-RN1.3

Zawór równoważący

-RN2.1

Zawór równoważący

-RN2.2

Zawór równoważący

-RN3.1

Zawór równoważący

-RN3.2

Zawór równoważący

-RN4.1

Zawór równoważący

-RN4.2

Zawór równoważący

-RN5.1

Zawór równoważący

-RN5.2

Zawór równoważący

-QM1

Zawór spustowy, czynnik grzewczy

-QM30

Zawór odcinający, c.w.u.

-QM34

Zawór odcinający, wyjście obiegu dolnego źródła

-QN17

Zawór redukcyjny

-WM3

Tundish, zimna woda

Zawarty w VVM 225

-WM4

Tundish, zawór ciśnieniowo-temperaturowy

Zawarty w VVM 225

Oznaczenia zgodnie z normą EN 81346-2.

Marko was here

X

All checkbox configurations

IDs in red do not exist in the HTML and can either be removed from the recipe or should be added to the content.
The configurations are sorted in the order the checkboxes appear in the master file (and hence in the HTML). The configurations with missing IDs are listed first.
X
Back to Top