Priartinti:
100%
+
Atstata
- Galite priartinti spausdami „Ctrl“ ir slinkdami

-QM31 -QZ2 -FL2 -CM1 -EB100 - B T1 XL 1 6 3 7 2 4 -QZ3 -BP5 P -QM42 -QM12 -CM2 -FL3 -QM34 -EB100- B T25 -EB100-GP10 -EP44 - AA25 -EP44-QN18 -EP 44 - B T6 4 -EP44-GP10 -EP 44 - B T6 5 -EP 44 - R M 1 -EP44 -CM3 -BP6 -FL3 P -CP10.2 -EQ1- B T57 -EQ1-QN18 -EQ1-QN12 -EQ1 - AA25 -EQ1 -CM3 -BP6 -FL3 P -EP45-GP10 -EP45 -EQ 1 - B T6 4 -EP 12 -GP 3 -EP12-HQ40 -EP12-EP4 -EP12 - AA25 -EP12 -CP10.1 -EB100- B T25 -EP21-RM1 -EP21-GP10 -EP21- B T2 -EP 21 - AA2 5 -EP21- B T3 -EP21-QN25 -EP21 -CL11-HQ4 -CL11- B T51 -C L11 -GP 9 -CL11-EP5 -CL11-QN19 -CL11 - AA25 -CL11 -CM3 -BP6 -FL3 P - AZ10 -RM1 - AZ10 -CM3 -BP6 -FL3 P -QZ1 - AA25 -QZ 1 -F Q 3 -QZ1-GP11 -QZ 1 -RM 1 -QZ1-RN1 -QZ1 5 -EM1 - AA25 -EM1- B T52 -EM1-QN11 -EM 1 -EM1 -EB1 - AA25 -EB1 -RM1 -QZ20 -EB100 -GP7 -RM2 -EQ1-RM1 -EQ1-GP14 -EQ1-QN36 -EQ1-GP10 -EQ1-EP6 -EQ1 -EQ1- B T75 -EQ1-RM1 -EQ1-QN36 -EQ1-GP10 -EQ1 -EB100 - WM3.2 -EB100 - WM3.1 -EB100-CM4 -EB100-QN17 -EB100-RM1 -EB100-QM30 -EB100-FL1 -EB100-FQ1

Laikantis nacionalinių teisės aktų ir standartų, turi būti įrengta apsaugos įranga ir komponentai, padedantys atlikti techninę priežiūrą (t. y. atbuliniai, apsauginiai, viršslėgio ir uždaromieji vožtuvai).

Veikimas

Šilumos siurblys

S1255 kompresorius valdomas inverteriu. Kompresoriaus galia nustatoma pagal poreikį ir skiriama ruošti karštam vandeniui arba šildyti namams arba baseinui. Jei galios nepakanka, automatiškai įjungiamas papildomas šilumos įrenginys.

Eksploatavimo režimai

Šilumos gamyba

Prie S1255 pridedama šildymo kontrolės sistema, todėl pastatas šildomas pagal pasirinktas nuostatas. Jungiant prie sistemos, prie kurios visų radiatorių (ar grindų šildymo ) įrengti termostatai, būtina sumontuoti apėjimo vožtuvą arba išmontuoti kai kuriuos termostatus, kad būtų užtikrintas pakankamas srautas. Daugiau informacijos apie šildymą žr. montuotojo vadove.

Karšto vandens ruošimas

Kai reikia karšto vandens, šilumos siurblys teikia jam pirmenybę ir įsijungia karšto vandens režimas. Šiuo režimu nešildoma.

Vėsinimo gamyba

Pasyvusis vėsinimas (be kompresoriaus) atliekamas prijungus vėsinimo sistemą prie šilumos siurblio sūrymo kontūro. Kolektoriaus žema temperratūra gali būti naudojama komfortiškam vėsinimui

Kai atsiranda vėsinimo poreikis (jį sužadina lauko temperatūros jutiklis ir bet kuris kambario temperatūros jutiklis), įsijungia cirkuliacinis siurblys ir aplankos vožtuvas.

Funkcijos / priedai

Išorinis cirkuliacinis siurblys

Naudojant priedą AXC 40 (kiekvienai funkcijai reikia vieno priedo), prie šilumos siurblio galima prijungti išorinį cirkuliacinį siurblį (klimato sistemai), jei dėl kitos funkcijos suaktyvinta įspėjamojo signalo relė (AUX išvadas). Jei negalima naudoti AUX įvesties išoriniam cirkuliaciniam siurbliui, funkciją galima rasti:

  • papildomas įrenginys

  • aplankos vožtuvo valdoma papildomos šilumos sistema

  • baseinas

Papildoma šildymo sistema

Šiai funkcijai reikalingas priedas ECS 40/41. Aplankos vožtuvas, tiekimo ir grįžimo linijos jutikliai bei cirkuliacinis siurblys prijungiami prie antros šildymo sistemos, kuriai reikia mažiau šilumos, pvz., grindinio šildymo sistemos. Papildomos klimato sistemos temperatūra priklauso nuo pasirinkto kreivės nuolydžio ir nuokrypio nuostatos. Prie sistemos galima prijungti tiek papildomų klimato sistemų: 8 ir kiekvienos jų temperatūra turi būti mažesnė nei sistemos, kurioje jos veikia kaip aplanka. Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Itin karštas vanduo

Sistemai reikalingas papildomas vandens šildytuvas, jei yra sumontuota didelė vonia ar kitas įrenginys, kuriam naudojama daug karšto vandens.

Papildomas sūrymo siurblys

Jei sūrymo dalyje smarkiai nukrenta slėgis, gali prireikti išorinio sūrymo siurblio.

Išmetamo oro šilumos energijos grąžinimas

Išmetamo oro šilumos energijos grąžinimas grąžinamas – tai reiškia, kad siurblys grąžina išmetamo oro šilumą į šildymo sistemą.

Šiai funkcijai reikalingas priedas FLM S45. FLM S45 integruota orapūtė ištraukia orą iš įvairių namo vietų į grąžinimo įrenginį. Per jį šilumos energija perduodama į sistemą, taip padidinant temperatūrą ir sistemos naudingumo koeficientą.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Gruntinio vandens sistema

Naudojant AXC 40, prie šilumos siurblio galima prijungti gruntinio vandens siurblį, jei programine įranga kontroliuojama išvestis (AUX išvadas) naudojama kitam tikslui.

Taip prijungus, galima šildyti naudojant gruntinį vandenį. Gruntinis vanduo pumpuojamasį tarpinį šilumokaitį. Tarpinis šilumokaitis apsaugo šilumos siurblio šilumokaitį nuo purvo ir užšalimo. Vanduo išleidžiamas į požeminį filtravimo mazgą arba gręžinį.

Gruntinio vandens siurblys įsijungia kartu su sūrymo siurbliu.

Aktyvusis vėsinimas (vėsinama 4 vamzdžių sistemoje)

Šiai funkcijai reikalingas priedas ACS 45. Vėsinimo sistema jungiama prie šilumos siurblio sūrymo kontūro, per kurį vėsinimas tiekiamas iš kolektoriaus per cirkuliacinį siurblį ir aplankos vožtuvą.

Kai atsiranda vėsinimo poreikis (jį sužadina lauko temperatūros jutiklis ir bet kuris kambario temperatūros jutiklis), įsijungia aplankos vožtuvas ir cirkuliacinis siurblys.

Naudojant šią funkciją galima vienu metu ir šildyti, ir vėsinti.

Pasyvusis vėsinimas (vėsinama 4 vamzdžių sistemoje)

Šiai funkcijai reikalingas priedas PCS 44. Vėsinimo sistema jungiama prie šilumos siurblio sūrymo kontūro, per kurį vėsinimas tiekiamas iš kolektoriaus per cirkuliacinį siurblį ir aplankos vožtuvą.

Kai atsiranda vėsinimo poreikis (jį sužadina lauko temperatūros jutiklis ir bet kuris kambario temperatūros jutiklis), įsijungia aplankos vožtuvas ir cirkuliacinis siurblys.

Pamaišymo vožtuvas reguliuoja sistemą taip, kad vėsinimo jutiklis pasiektų esamą nustatytąją vertę, kuri atitinka lauko temperatūrą ir nustatytąją mažiausią vėsinimo temperatūrą (kad būtų išvengta kondensacijos).

Jei priedas PCS 44 sumontuotas kartu su NIBE FLM, vėsinimo galia bus mažesnė.

Baseinas

POOL 40 – tai priedas, suteikiantis galimybę šildyti baseiną per sistemą su kompresoriumi.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Papildomas įrenginys

Papildomas šildymas, kuriam reikia priedo AXC 40. Naudojant AXC 40, per valdymo signalą galima valdyti pakopomis valdomą papildomą šilumą. Papildomas šildytuvas naudojamas šilumai generuoti.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Aplankos vožtuvo valdoma papildomos šilumos sistema

Papildomas šildymas, kuriam reikia priedo AXC 40. Naudojant AXC 40, per valdymo signalą galima valdyti papildomą šilumą, kuriai gali būti teikiama pirmenybė. Papildomas šildytuvas naudojamas šilumai generuoti.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Pripildymo komplektas

Norint lengvai užpildyti sistemą sūrymu, galima pasinaudoti priedais KB 25 / KB 32. Juos sudaro rutulinis, atbulinis ir uždaromasis / pildymo vožtuvai. Yra du galimi dydžiai.

KB 25 iki 12 kW šilumos siurbliams ir KB 32 iki 30 kW šilumos siurbliams.

Kambario temperatūros reguliavimas

S1255 tiekiamas su pridedamu kambario temperatūros jutikliu (BT50). Kambario temperatūros jutiklis atlieka keletą funkcijų:

  1. S1255 ekrane rodo esamą kambario temperatūrą.

  2. Galimybė pakeisti kambario temperatūrą, išreikštą °C.

  3. Suteikia galimybę koreguoti kambario temperatūrą.

Daugiau informacijos apie kambario temperatūros jutiklį žr. S1255 montuotojo vadove.

UKV

UKV yra kaupimo talpykla, tinkama prijungti prie šilumos siurblio ar kito išorinio šilumos šaltinio ir galinti turėti keletą skirtingų paskirčių. Ji taip pat gali būti naudojama šildymo sistemos išorinio valdymo metu.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedo montuotojo vadovą.

Karšto vandens cirkuliacija

Karštam vandeniui cirkuliuoti galima valdyti cirkuliacinį siurblį naudojant S1255. Cirkuliuojantis vanduo turi būti tinkamos temperatūros, kad apsaugotų nuo bakterijų augimo, bet nenudegintų ir atitiktų nacionalinius standartus. Jei reikia daugiau informacijos, žr. atitinkamą montuotojo vadovą.

Šilumos šalinimas

Esant šilumos pertekliui, jis išmetamas į kolektorių arba aplinkos orą per lauko ventiliatoriaus bloką.

Komponentų sąrašas

Paskirtis

Pavadinimas

Specifikacija

Dalies Nr.

Komentarai

-AA25-BT1

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie S1255

-AA25-BT6

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie S1255

-AA25-BT7

Karšto vandens jutiklis parodantis temperatūrą.

Pridedama prie S1255

-AA25-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

-AA25-BT63

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis po QN10

-AA25-BT71

Išorinis grąžinimo linijos jutiklis

Pridedama prie S1255

-AA25-GP10

Išorinės šildymo terpės siurblys

-AA25-GP12.1

EB101 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

067 321

-AA25-GP12.2

EB102 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

067 321

-AA25-GP12.3

EB103 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

067 321

-AA25-GP12.4

EB104 tiekimo siurblys

NIBE CPD 11

067 321

-AA25-QN10

Perjungimo vožtuvas, šildymo sistema / karštas vanduo

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EB100

Šilumos siurblio sistema

S1255

-EP14

Šaldymo modulis

Daugiau informacijos apie atitinkamą vėsinimo modulį žr. montuotojo vadove.

-EP15

Šaldymo modulis

Daugiau informacijos apie atitinkamą vėsinimo modulį žr. montuotojo vadove.

-BT6

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie S1255

-EB100-BT6

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie S1255

-EB100-BT7

Karšto vandens jutiklis parodantis temperatūrą.

Pridedama prie S1255

-BT7

Karšto vandens jutiklis parodantis temperatūrą.

Pridedama prie S1255

-EB100-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

-EB100-BT71

Išorinis grąžinimo linijos jutiklis

Pridedama prie S1255

-EB100-CM4

Išsiplėtimo indas, karštas vanduo

Pridedama prie S1255

-EB100-FL1

Karšto vandens apsauginis vožtuvas

Pridedama prie S1255

-EB100-FL5

T&P vožtuvas

Pridedama prie S1255

-EB100-FL6

Vakuuminis vožtuvas

Pridedama prie S1255

-EB100-FQ1

Sumaišymo vožtuvas

Pridedama prie S1255

-EB100-QN17

Slėgio sumažinimo vožtuvas

Pridedama prie S1255

-EB100-QM30

Uždaromasis vožtuvas

-EB100-RM1

Atbulinis vožtuvas

-EB100-WM3.1

Tundish, šaltas vanduo

Pridedama prie S1255

-EB100-WM3.2

Tundish, T&P vožtuvas

Pridedama prie S1255

-EB100-GP7

Išorinis sūrymo siurblys

-EB100-GP10

Išorinės šildymo terpės siurblys

-EB100-QN10

Perjungimo vožtuvas, šildymo sistema / karštas vanduo

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-BT1

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie S1255

-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

-EP4

Šilumokaitis, gruntinis vanduo

-FL10

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL11

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL12

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-FL13

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-GP16

Cirkuliacinis siurblys, sūrymas

Pridedama prie S1255 40/60

-QN11

Trieigis vožtuvas

-QM12

Pildymo vožtuvas, sūrymas

-QM21

Nuorintojas, sūrymas

-QM31

Uždaromasis vožtuvas, šildymo terpės tiekimo linija

-QM32

Uždaromasis vožtuvas, šildymo terpės grįžtamoji linija

-QM33

Sūrimo įvado uždaromasis vožtuvas

-QM40

Uždaromasis vožtuvas

-QM42

Sūrimo įvado uždaromasis vožtuvas

-QM50

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM51

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM52

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM53

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM54

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM55

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM56

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM57

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QZ2

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie S1255

-QZ3

Rutulinis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie S1255

-RM10

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie S1255

-RM11

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie S1255

-RM12

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie S1255

-RM13

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie S1255

-RN20

Balansinis vožtuvas

-RN21

Balansinis vožtuvas

-EB101

Šilumos siurblio sistema 1

-EB101-FL10

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-EB101-QM1

Išleidimo vožtuvas, šildymo terpė

-EB101-QM40

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-EB101-QZ2

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie S1255

-EB101-RM1

Atbulinis vožtuvas, šildymo terpė

-EB102

Šilumos siurblio sistema 2

-EB102-FL10

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-EB102-QM1

Išleidimo vožtuvas, šildymo terpė

-EB102-QM40

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-EB102-QZ2

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie S1255

-EB102-RM1

Atbulinis vožtuvas, šildymo terpė

-EB103

Šilumos siurblio sistema 3

-EB103-AA25

AXC modulis

Pridedama prie AXC 40

067 060

-EB103-FL10

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-EB103-QM1

Išleidimo vožtuvas, šildymo terpė

-EB103-QM40

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-EB103-QZ2

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie S1255

-EB103-RM1

Atbulinis vožtuvas, šildymo terpė

-EB104

Šilumos siurblio sistema 4

-EB104-FL10

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-EB104-QM1

Išleidimo vožtuvas, šildymo terpė

-EB104-QM40

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-EB104-QZ2

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie S1255

-EB104-RM1

Atbulinis vožtuvas, šildymo terpė

XL

XL jungtys

1

Šildymo terpės jungtis, tiekimas

XL1

Šildymo terpės jungtis, tiekimas

2

Šildymo terpės jungtis, grįžtamas

XL2

Šildymo terpės jungtis, grįžtamas

3

Šalto vandens jungtis

4

Karšto vandens jungtis

5

Karšto vandens cirkuliacijos prijungimas

6

Sūrymo prijungimas, tiekimas

7

Sūrymo prijungimas, grįžimas

8

Jungčių sistema, tiekimas

9

Jungčių sistema, grįžimas

13

Saulės šilumos prijungimas, tiekimas

14

Saulės šilumos prijungimas, grįžimas

18

Jungčių sistema, tiekimas

19

Jungčių sistema, grįžimas

29

T&P vožtuvas

30

Išsiplėtimo indo prijungimas

39

Jungčių sistema, baseinas

0

Išmetamo oro grąžinimas 1

-RN1

Balansinis vožtuvas

-AZ10

Išmetamo oro modulis

NIBE FLM S45

067 011

-AZ10-RM1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie NIBE FLM S45

-AZ10-RN11

Reguliavimo vožtuvas

Pridedama prie NIBE FLM S45

-AZ10-RN1

Balansinis vožtuvas

Pridedama prie NIBE FLM S45

0

Išmetamo oro modulis

NIBE F135

067 075

0

Išmetamo oro modulis

NIBE S135

067 075

-CL11

Baseino sistema

POOL 40

067 062

-CL11-AA25

AXC modulis, baseinas

Pridedama prie POOL 40

-CL11-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

Pridedama prie POOL 40

-CL11-BT51

Baseino jutiklis

Pridedama prie POOL 40

-CL11-EP5

Šilumokaitis baseino

-CL11-GP9

Cirkuliacinis siurblys baseinui

-CL11-GP12

Tiekimo siurblys, baseinas

Pridedama prie POOL 40

-CL11-HQ4

Dalelių filtras, baseinas

-CL11-QN19

Trieigis perjungimo vožtuvas baseinui

Pridedama prie POOL 40

-CL11-RM1

Atbulinis vožtuvas, baseinas

-CL12

Baseino sistema 2

POOL 40

067 062

-CL12-AA25

AXC modulis

Pridedama prie POOL 40

-CL12-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

Pridedama prie POOL 40

-CL12-BT51

Baseino jutiklis

Pridedama prie POOL 40

-CL12-EP5

Šilumokaitis baseino

-CL12-GP9

Cirkuliacinis siurblys baseinui

-CL12-GP12

Tiekimo siurblys, baseinas

Pridedama prie POOL 310

-CL12-HQ4

Dalelių filtras, baseinas

-CL12-QN19

Trieigis perjungimo vožtuvas baseinui

Pridedama prie POOL 40

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-CL12-RM1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie POOL 40

-CP1

Akumuliacinė talpykla

-CP1-CM4

Išsiplėtimo indas, karštas vanduo

Pridedama prie S1255

-CP1-FL1

Karšto vandens apsauginis vožtuvas

Pridedama prie S1255

-CP1-FL5

T&P vožtuvas

Pridedama prie S1255

-CP1-FL6

Vakuuminis vožtuvas

Pridedama prie S1255

-CP1-FQ1

Terminis maišymo vožtuvas

-CP1-QN17

Slėgio sumažinimo vožtuvas

Pridedama prie S1255

-CP1-QM30

Uždaromasis vožtuvas

-CP1-RM1

Atbulinis vožtuvas

-CP1-WM3.1

Tundish, šaltas vanduo

Pridedama prie S1255

-CP1-WM3.2

Tundish, T&P vožtuvas

Pridedama prie S1255

-CP1-RN60.1

Balansinis vožtuvas

-CP1-RN60.2

Balansinis vožtuvas

-CP2-RN60.1

Balansinis vožtuvas

-CP2-RN60.2

Balansinis vožtuvas

-CP2-RN60

Balansinis vožtuvas

-CP2-RN61

Balansinis vožtuvas

-CP2

Vandens šildytuvas

-CP2-FQ1

Terminis maišymo vožtuvas

Dalies Nr. 624 922

-CP4

Papildomas karšto vandens šildytuvas

-CP10.4

Indai

-CP10.4

Akumuliacinė talpykla

UKV 20

Dydis priklauso nuo šilumos siurblio ir sistemos tūrio

-CP10.5

Akumuliacinė talpykla

UKV 20

Dydis priklauso nuo šilumos siurblio ir sistemos tūrio

-CP10.6

Akumuliacinė talpykla

UKV 20

Dydis priklauso nuo šilumos siurblio ir sistemos tūrio

-CP10.7

Akumuliacinė talpykla

UKV 20

Dydis priklauso nuo šilumos siurblio ir sistemos tūrio

-EB1

Papildomas pakopomis valdomas šildytuvas / elektrinis katilas

-EB1-AA25

AXC modulis

Pridedama prie AXC 40

624 66 76

067 060

-EB1-BT25

Tiekimo temperatūros jutiklis, šildymo terpė, išorinis

Pridedama prie AXC 40

-EB1-BT52

Katilo jutiklis

Pridedama prie AXC 40

-EB1-CM5

Uždaras išsiplėtimo indas, šildymo terpė

-EB1-EP7

Centralizuoto šildymo šilumokaitis

-EB1-FL2

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-EB1-GP10

Cirkuliacinis siurblys, šildymo terpės, išorinis

-EB1-QM40

Uždaromasis vožtuvas

-EB1-QM41

Uždaromasis vožtuvas

-EB1-QN11

Trieigis vožtuvas

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EB1-RM5

Atbulinis vožtuvas

-EB1-RN11

Reguliavimo vožtuvas

-EB2

Išorinis atsarginis elektros prietaisas

-EB15

Vidinis modulis

S1255

-EB15-BT1

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie S1255

-EB15-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

Pridedama prie AXC 40

-EB15-CM4

Išsiplėtimo indas, karštas vanduo

-EB15-FL1

Karšto vandens apsauginis vožtuvas

-EB15-RM2

Atbulinis vožtuvas

-EB15-QM30

Karšto vandens uždaromasis vožtuvas

-EB15-WM4

Tundish, T&P vožtuvas

Pridedama prie S1255

-EM1

Aplankos vožtuvo valdoma papildomos šilumos sistema

-EM1-AA25

AXC modulis

Pridedama prie AXC 40

624 66 76

067 060

-EM1-QN11

Aplankos vožtuvas papildomam šildytuvui

-EM1-BT52

Katilo jutiklis

Pridedama prie AXC 40

-EM1-BT25

Tiekimo temperatūros jutiklis, šildymo terpė, išorinis

Pridedama prie AXC 40

-EM1-GP10

Išorinės šildymo terpės siurblys

-EM1/EB1

Elektrinis katilas, medienos katilas, granulių katilas, skystojo kuro katilas arba centralizuotas šildymas

-EM1/EB1-GP10

Cirkuliacinis siurblys

-EP1

Centralizuotas šildymas

-EP1-AA25

AXC modulis

Pridedama prie AXC 40

624 66 76

067 060

-EP1-BT25

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

Pridedama prie AXC 40

-EP1-BT52

Katilo jutiklis

Pridedama prie AXC 40

-EP1-CM5

Uždaras išsiplėtimo indas, šildymo terpė

-EP1-EP3

Centralizuoto šildymo šilumokaitis, karštas vanduo

-EP1-EP7

Centralizuoto šildymo šilumokaitis

-EP1-FL2

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-EP1-QN11

Maišymo vožtuvas, papildomas

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP1-RM1

Atbulinis vožtuvas

-EP10

Aplankos vožtuvu valdomas sūrymas

-EP10-AA25

AXC modulis

Pridedama prie AXC 40

067 060

-EP10-BT26

Sūrymo įvado temperatūros jutiklis

Pridedama prie AXC 40

-EP10-QN41

Aplankos vožtuvas, sūrymo temperatūra

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP10-EP10

Šilumokaitis

-EP12

Gruntinio vandens sistema

-EP12-AA25

AXC modulis, gruntinis vanduo

Pridedama prie AXC 40

067 060

-EP12-EP4

Gruntinio vandens šilumokaitis

-EP12-GP3

Cirkuliacinis siurblys, gruntinis vanduo

-EP12-HQ40

Dalelių filtras, gruntinis vanduo

-EP21

Šildymo sistema 2

ECS 40/41

067 287 / 067 288

-EP21-AA25

AXC modulis, šildymo sistema 2

Pridedama prie ECS 40/41

-EP21-BT2

Tiekimo temperatūros jutiklis, šildymo sistema 2

Pridedama prie ECS 40/41

-EP21-BT3

Grįžimo linijos jutiklis, šildymo sistema 2

Pridedama prie ECS 40/41

-EP21-GP10

Cirkuliacinis siurblys, šildymo sistema 2

Pridedama prie ECS 40/41

-EP21-QN25

Aplankos vožtuvas, šildymo sistema 2

Pridedama prie ECS 40/41

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP21-RM1

Atbulinis vožtuvas

-EP22

Šildymo sistema 3

ECS 40/41

067 287 / 067 288

-EP22-AA25

AXC modulis, šildymo sistema 3

Pridedama prie ECS 40/41

-EP22-BT2

Tiekimo temperatūros jutiklis, šildymo sistema 3

Pridedama prie ECS 40/41

-EP22-BT3

Grįžimo linijos jutiklis, šildymo sistema 3

Pridedama prie ECS 40/41

-EP22-GP20

Cirkuliacinis siurblys, šildymo sistema 3

Pridedama prie ECS 40/41

-EP22-QN25

Aplankos vožtuvas, šildymo sistema 3

Pridedama prie ECS 40/41

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP30

Šildymo saulės energija sistema

SCA 35

067 245

-EP30-AA25

AXC modulis

Pridedama prie SCA 35

-EP8

Saulės kolektoriai

-EP30-EP9

Šilumokaitis, saulės energija

-EP30-GP10

Cirkuliacinis siurblys

-EP44

Vėsinimo sistema 1

PCS 44

067 296

-EP44-AA25

AXC modulis, vėsinimo sistema 1

Pridedama prie PCS 44

-EP44-BT2

Tiekiamo srauto temperatūros jutiklis, vėsinimo sistema 1

-EP44-BT3

Grįžtamojo srauto linijos jutiklis, vėsinimo sistema 1

-EP44-BT64

Srauto temperatūros jutiklis, vėsinimas

Pridedama prie PCS 44

-EP44-BT65

Grįžtamojo srauto linijos jutiklis, vėsinimas

Pridedama prie PCS 44

-EP44-GP10

Cirkuliacinis siurblys, vėsinimo sistema 1

Pridedama prie PCS 44

-EP44-QN18

Aplankos vožtuvas, vėsinimo sistema 1

Pridedama prie PCS 44

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP44-RM1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie PCS 44

-EP45

Vėsinimo sistema 1

-EP45-AA25

AXC modulis, vėsinimo sistema 1

Pridedama prie AXC 40

067 060

-EP45-GP10

Cirkuliacinis siurblys, vėsinimo sistema 1

-EP25

Pasyviojo vėsinimo sistema

PCS 44

067 296

-EP25-AA25

AXC modulis, vėsinimas

Pridedama prie PCS 44

-EP25-BT64

Temperatūros jutiklis, vėsinimo srauto linija

Pridedama prie PCS 44

-EP25-BT65

Temperatūros jutiklis, vėsinimo grįžtamoji linija

Pridedama prie PCS 44

-EP25-EP13

Tiekiamo oro gyvatukas / ventiliatorinis konvektorius

-EP25-GP13

Vėsinimo linijos cirkuliacinis siurblys

Pridedama prie PCS 44

-EP25-QN18

Sumaišymo vožtuvas, vėsinimas

Pridedama prie PCS 44

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EP25-RM1

Atbulinis vožtuvas

-EQ1

Aktyvusis vėsinimas.

NIBE ACS 45

067 195

-EQ1-AA25

AXC modulis, vėsinimas

Pridedama prie NIBE ACS 45

-EQ1-BT57

Temperatūros jutiklis, kolektorius

Pridedama prie NIBE ACS 45

-EQ1-BT64

Srauto temperatūros jutiklis, vėsinimas

Pridedama prie NIBE ACS 45

-EQ1-BT75

Temperatūros jutiklis, srauto linijos vėsinimas po šilumos šalinimo

Pridedama prie NIBE ACS 45

-EQ1-EP6

Šilumokaitis

-EQ1-GP10

Cirkuliacinis siurblys

-EQ1-GP12

Cirkuliacinis siurblys

Pridedama prie NIBE ACS 45

-EQ1-GP14

Šilumos šalinimo cirkuliacinis siurblys

-EQ1-GP20

Cirkuliacinis siurblys, šilumos šalinimas

-EQ1-QM40.1

Uždaromasis vožtuvas

-EQ1-QM40.2

Uždaromasis vožtuvas

-EQ1-QN12

Perjungimo vožtuvas, vėsinimas

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EQ1-QN18

Aplankos vožtuvas, vėsinimo aplanka

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EQ1-QN36

Aplankos vožtuvas, šildymo aplanka

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EQ1-RM1

Atbulinis vožtuvas, šilumos šalinimas

-EQ2

Šilumos šalinimas

-EQ2-EP6

Šilumokaitis

-EQ2-GP14

Šilumos šalinimo cirkuliacinis siurblys

-EQ2-GP10

Cirkuliacinis siurblys, šilumos šalinimas

-EQ2-QN36

Sumaišymo vožtuvas, šilumos šalinimas

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-QZ1

Karšto vandens cirkuliacija (HWC)

-QZ1-AA25

AXC modulis

Pridedama prie AXC 40

067 060

-QZ1-BT70

Tiekiamo srauto temperatūros jutiklis, HWC

Pridedama prie AXC 40

-QZ1-BT82

Grįžtamojo srauto linijos jutiklis, HWC

Pridedama prie AXC 40

-QZ1-FQ3

Sumaišymo vožtuvas, HWC

-QZ1-GP11

Cirkuliacinis siurblys, HWC

-QZ1-QN2

4 krypčių vožtuvas, HWC

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-QZ1-RM1

Atbulinis vožtuvas, HWC

-QZ1-RN1

Balansinis vožtuvas, HWC

-QZ1-RN4

Balansinis vožtuvas, HWC

-QZ20

Pripildymo komplektas

KB 25/ KB 32

KB 25 (maks. 12 kW), KB 32 (maks. 30 kW)

-XL27

Sūrymo pildymo jungtis

-XL28

Sūrymo pildymo jungtis

-FL2

Kita

-BP5

Manometras, šildymo terpė

-BP6

Manometras, sūrymas

-CM1

Uždaras išsiplėtimo indas, šildymo terpė

-CM2

Lygio indas, sūrymas

Pridedama prie S1255

Lygio indas atviroje sistemoje

-CM3

Išsiplėtimo indas, sūrymas

Išsiplėtimo indas uždaroje sistemoje

-CM4

Išsiplėtimo indas, karštas vanduo

Pridedama prie S1255

-CP10.1

Buferinis rezervuaras

UKV 100/ UKV 200/ UKV 300/ UKV 500

Dydis priklauso nuo šilumos siurblio ir sistemos tūrio

-CP10.2

Išsiplėtimo indas, vėsinimas

UKV 200/UKV 300

080321 / 080330

Nuo kondensacijos izoliuotas indas vėsinimui

-CP10.3

Buferinis rezervuaras

UKV 100/UKV 200/UKV 300/UKV 500

Dydis priklauso nuo šilumos siurblio ir sistemos tūrio

-FL1

Karšto vandens apsauginis vožtuvas

-FL2

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-FL3

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie S1255

-FQ1

Sumaišymo vožtuvas

Terminis

-HQ1

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie S1255

-HQ2

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie S1255

-HQ3

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie S1255

-HQ4

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie S1255

-RM1

Atbulinis vožtuvas

-RM2

Atbulinis vožtuvas

-RM3

Atbulinis vožtuvas

-RN1.1

Balansinis vožtuvas

-RN1.2

Balansinis vožtuvas

-RN1.3

Balansinis vožtuvas

-RN2.1

Balansinis vožtuvas

-RN2.2

Balansinis vožtuvas

-RN3.1

Balansinis vožtuvas

-RN3.2

Balansinis vožtuvas

-RN4.1

Balansinis vožtuvas

-RN4.2

Balansinis vožtuvas

-RN5.1

Balansinis vožtuvas

-RN5.2

Balansinis vožtuvas

-QM1

Išleidimo vožtuvas, šildymo terpė

-QM30

Karšto vandens uždaromasis vožtuvas

-QM34

Sūrimo išvado uždaromasis vožtuvas

-QN17

Slėgio sumažinimo vožtuvas

-WM3

Tundish, šaltas vanduo

Pridedama prie S1255

-WM4

Tundish, T&P vožtuvas

Pridedama prie S1255

Pavadinimai pagal standartą EN 81346-2.

Marko was here

X

All checkbox configurations

IDs in red do not exist in the HTML and can either be removed from the recipe or should be added to the content.
The configurations are sorted in the order the checkboxes appear in the master file (and hence in the HTML). The configurations with missing IDs are listed first.
X
Back to Top