Schemat podłączania urządzenia NIBE S1155/S1255/F1355 do F1345
Zakres:
100%
+
Reset
- Aby pomniejszyć/powiększyć, można też użyć klawisza Ctrl i rolki myszy
-EB100-GP10 - XL27 - XL28 -QM33 -FL3 P -BP6 -CM3 -RM1.1 -EB100 - B T25 -11xx -EB100- B T71 -11xx -QM33 -BP5 -CM1 -FL2 -EB100-QZ2 -11xx -QM31 P -RM1.3 -EB100 -11x x -0 -QZ3 -11xx -EB100 -11xx XL 1 6 9 7 2 - B T1 -11xx -RM1.4 -QM33 -EB100-QZ2 -12xx -QM31 -BP5 -CM1 -FL2 P -RM1.3 -EB100 -12x x -0 -QZ3 -12xx -EB100 -12xx XL 1 6 3 7 2 4 - B T1 -12xx -RM1.4 -EB100 -13xx -BP5 -CM1 -FL2 P -EB100 -13x x -0 - B T1 -13xx -QZ2.2 -QZ2.1 -QZ2.3 -QZ2.4 -RM12 -RM13 -FL13 -FL12 -RM11 -RM10 -FL11 -QM50 -EP15 -EP14 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -QM52 -FL10 -QM55 -QM57 -BP6 -CM3 -EB101 P -FL3 -11xx -FL11 -1 -QM53 -1 -HQ2 -1 -QM52 -1 -RM11 -1 -QM51 -1 -HQ1 -1 -FL10 -1 -QM50 -1 -RM10 -1 -RM13 -1 -QM57 -1 -FL13 -1 -HQ3 -1 -QM56 -1 -RM12 -1 -QM55 -1 -FL12 -1 -HQ4 -1 -QM54 -1 -EB101 -13x x -1 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -EP15 -1 -EP14 -1 -EB100-GP7 -RM1.2 -BP6 -CM3 P -FL3 -11xx -EB102 -13x x -2 -EB102 -FL11 -2 -QM53 -2 -HQ2 -2 -QM52 -2 -RM11 -2 -QM51 -2 -HQ1 -2 -FL10 -2 -QM50 -2 -RM10 -2 -RM13 -2 -QM57 -2 -FL13 -2 -HQ3 -2 -QM56 -2 -RM12 -2 -QM55 -2 -FL12 -2 -HQ4 -2 -QM54 -2 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -EP15 -2 -EP14 -2 -EB100 -QN10 -CP1 -EB100- B T7 -13xx -EB100- B T6 -13xx -CP1 -EB100- B T7 -11xx -EB100- B T6 -11xx

Sprzęt ochronny i zabezpieczający, a także elementy ułatwiające serwisowanie (np. zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa, zawory przelewowe, zawory odcinające) należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami i normami.

Działanie

Kaskada PC

Można połączyć kilka pomp ciepła, wybierając jedną z nich jako urządzenie główne, a pozostałe jako podrzędne pompy ciepła. Aby zapewnić optymalne działanie, jako urządzenie główne należy wybrać pompę ciepła ze sprężarką sterowaną inwerterowo. Pompa ciepła jest zawsze skonfigurowana fabrycznie jako urządzenie główne i można do niej podłączyć maks. 8 podrzędnych pomp ciepła, które zapewnią maks. 540 kW (z 9 x F1345-60 kW) w tym systemie. W systemach kaskadowych każdej pompie ciepła należy nadać niepowtarzalną nazwę. Zewnętrzne czujniki temperatury i sygnały sterowania należy podłączyć tylko do urządzenia głównego z wyjątkiem zewnętrznego sterowania modułu sprężarki i zaworów przełączających (QN10), które można podłączyć po jednym do właściwej pompy ciepła.

Produkcja c.w.u.

Jeśli jest wymagane podgrzewanie c.w.u., zostaje podłączony jeden lub kilka zewnętrznych ogrzewaczy c.w.u./zbiorników c.w.u.

Produkcja c.w.u. odbywa się przy użyciu sprężarek skonfigurowanych do produkcji ciepłej wody.

Jeśli temperatura c.w.u. przekracza 60°C, instalację należy wyposażyć w zawór antyoparzeniowy.

Dodatkowe informacje na temat produkcji ciepłej wody zawiera instrukcja pompy ciepła.

Dodatkowe informacje na temat produkcji ciepłej wody zawiera instrukcja obsługi pompy ciepła i/lub ogrzewacza c.w.u./zbiornika c.w.u.

Lista elementów

Oznaczenie

Nazwa

Specyfikacja

Nr RSK / Nr kat.

Uwagi

-EB100-11xx-0

System pompy ciepła (urządzenie główne)

-EB100-11xx

NIBE S1155

-EB100-12xx-0

System pompy ciepła (urządzenie główne)

-EB100-12xx

NIBE S1255

-EB100-13xx-0

System pompy ciepła (urządzenie główne)

-EB100-13xx

NIBE F1355

-BT1-11xx

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w S1155

-BT1-12xx

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w S1255

-BT1-13xx

Czujnik temperatury zewnętrznej

Zawarty w F1355

-EB100-BT6-11xx

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w S1155

-EB100-BT6-13xx

Sterujący czujnik c.w.u.

Zawarty w F1355

Modbus: 40014

-EB100-BT7-11xx

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w S1155

-EB100-BT7-13xx

Wyświetlacz czujnika c.w.u.

Zawarty w F1355

Modbus: 40013

-EB100-BT25-11xx

Czujnik temperatury zewnętrznego zasilania

Zawarty w S1155 / F1345 / F1355

F1355:  Modbus: 40071

-EB100-BT71-11xx

Zewnętrzny czujnik temperatury powrotu

Zawarty w S1155 / F1345 / F1355

F1355:  Modbus: 40152

-EP14

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-EP15

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-FL10

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL11

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL12

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL13

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-EB100-GP7

Zewnętrzna pompa obiegu dolnego źródła

-EB100-GP10

Zewnętrzna pompa czynnika grzewczego

F1355:  Modbus: 43189

-QM33

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM50

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM51

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM52

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM53

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM54

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM55

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM56

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM57

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-EB100-QN10

Zawór przełączający, ogrzewanie/ciepła woda

Opis portu można znaleźć w instrukcji zaworu.

-EB100-QZ2-11xx

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w S1155

-EB100-QZ2-12xx

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w S1255

-QZ2.1

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1355

-QZ2.2

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1355

-QZ2.3

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w F1355

-QZ2.4

Filtrozawór, czynnik grzewczy

Zawarty w F1355

-QZ3-11xx

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S1155

-QZ3-12xx

Filtrozawór, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w S1255

-RM10

Zawór zwrotny

Zawarty w F1355

-RM11

Zawór zwrotny

Zawarty w F1355

-RM12

Zawór zwrotny

Zawarty w F1355

-RM13

Zawór zwrotny

Zawarty w F1355

XL

Przyłącza XL

1

Przyłącze czynnika grzewczego, zasilanie

2

Przyłącze czynnika grzewczego, powrót

3

Przyłącze zimnej wody

4

Przyłącze ciepłej wody

6

Przyłącze czynnika obiegu dolnego źródła, zasilanie

7

Przyłącze czynnika obiegu dolnego źródła, powrót

9

Przyłącze, powrót

-EB101-13xx-1

System pompy ciepła 1

-EB101

NIBE F1345

-EP14-1

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-EP15-1

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-FL10-1

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL11-1

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL12-1

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL13-1

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-HQ1-1

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1345

-HQ2-1

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1345

-HQ3-1

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F1345

-HQ4-1

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F1345

-QM50-1

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM51-1

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM52-1

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM53-1

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM54-1

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM55-1

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM56-1

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM57-1

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-RM10-1

Zawór zwrotny

Zawarty w F1345

-RM11-1

Zawór zwrotny

Zawarty w F1345

-RM12-1

Zawór zwrotny

Zawarty w F1345

-RM13-1

Zawór zwrotny

Zawarty w F1345

XL

Przyłącza XL

1

Przyłącze czynnika grzewczego, zasilanie

2

Przyłącze czynnika grzewczego, powrót

6

Przyłącze czynnika obiegu dolnego źródła, zasilanie

7

Przyłącze czynnika obiegu dolnego źródła, powrót

-EB102-13xx-2

System pompy ciepła 2

-EB102

NIBE F1345

-EP14-2

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-EP15-2

Moduł chłodniczy

Dodatkowe informacje na temat danego moduł chłodniczego zawiera Instrukcja instalatora.

-FL10-2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL11-2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

-FL12-2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL13-2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-HQ1-2

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1345

-HQ2-2

Filtr zanieczyszczeń, czynnik obiegu dolnego źródła

Zawarty w F1345

-HQ3-2

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F1345

-HQ4-2

Filtr zanieczyszczeń, czynnik grzewczy

Zawarty w F1345

-QM50-2

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM51-2

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM52-2

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM53-2

Zawór odcinający, czynnik obiegu dolnego źródła

-QM54-2

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM55-2

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM56-2

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-QM57-2

Zawór odcinający, czynnik grzewczy

-RM10-2

Zawór zwrotny

Zawarty w F1345

-RM11-2

Zawór zwrotny

Zawarty w F1345

-RM12-2

Zawór zwrotny

Zawarty w F1345

-RM13-2

Zawór zwrotny

Zawarty w F1345

XL

Przyłącza XL

1

Przyłącze czynnika grzewczego, zasilanie

2

Przyłącze czynnika grzewczego, powrót

6

Przyłącze czynnika obiegu dolnego źródła, zasilanie

7

Przyłącze czynnika obiegu dolnego źródła, powrót

-CP1

Zasobnik c.w.u.

-QM34

Przyłącze do uzupełniania czynnika obiegu dolnego źródła

-QM34

Zawór odcinający, wyjście obiegu dolnego źródła

-XL27

Uzupełnianie czynnika obiegu dolnego źródła

-XL28

Uzupełnianie czynnika obiegu dolnego źródła

-BP5

Różne

-BP5

Manometr, czynnik grzewczy

-BP6

Manometr, czynnik obiegu dolnego źródła

-CM1

Naczynie przeponowe, czynnik grzewczy

-CM3

Naczynie przeponowe, czynnik obiegu dolnego źródła

-FL2

Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy

-FL3-11xx

Zawór bezpieczeństwa, czynnik dolnego źródła

Zawarty w S1155 / S1255 / F1345 / F1355

-QM31

Zawór odcinający, rurociąg zasilający czynnika grzewczego

-RM1.1

Zawór zwrotny

-RM1.2

Zawór zwrotny

-RM1.3

Zawór zwrotny

-RM1.4

Zawór zwrotny

Oznaczenia zgodnie z normą EN 81346-2.

X

All checkbox configurations

IDs in red do not exist in the HTML and can either be removed from the recipe or should be added to the content.
The configurations are sorted in the order the checkboxes appear in the master file (and hence in the HTML). The configurations with missing IDs are listed first.
X
Back to Top