Priartinti:
100%
+
Atstata
- Galite priartinti spausdami „Ctrl“ ir slinkdami
-EB100-GP10 - XL27 - XL28 -QM33 -FL3 P -BP6 -CM3 -RM1.1 -EB100 - B T25 -11xx -EB100- B T71 -11xx -QM33 -BP5 -CM1 -FL2 -EB100-QZ2 -11xx -QM31 P -RM1.3 -EB100 -11x x -0 -QZ3 -11xx -EB100 -11xx XL 1 6 9 7 2 - B T1 -11xx -RM1.4 -QM33 -EB100-QZ2 -12xx -QM31 -BP5 -CM1 -FL2 P -RM1.3 -EB100 -12x x -0 -QZ3 -12xx -EB100 -12xx XL 1 6 3 7 2 4 - B T1 -12xx -RM1.4 -EB100 -13xx -BP5 -CM1 -FL2 P -EB100 -13x x -0 - B T1 -13xx -QZ2.2 -QZ2.1 -QZ2.3 -QZ2.4 -RM12 -RM13 -FL13 -FL12 -RM11 -RM10 -FL11 -QM50 -EP15 -EP14 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -QM52 -FL10 -QM55 -QM57 -BP6 -CM3 -EB101 P -FL3 -11xx -FL11 -1 -QM53 -1 -HQ2 -1 -QM52 -1 -RM11 -1 -QM51 -1 -HQ1 -1 -FL10 -1 -QM50 -1 -RM10 -1 -RM13 -1 -QM57 -1 -FL13 -1 -HQ3 -1 -QM56 -1 -RM12 -1 -QM55 -1 -FL12 -1 -HQ4 -1 -QM54 -1 -EB101 -13x x -1 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -EP15 -1 -EP14 -1 -EB100-GP7 -RM1.2 -BP6 -CM3 P -FL3 -11xx -EB102 -13x x -2 -EB102 -FL11 -2 -QM53 -2 -HQ2 -2 -QM52 -2 -RM11 -2 -QM51 -2 -HQ1 -2 -FL10 -2 -QM50 -2 -RM10 -2 -RM13 -2 -QM57 -2 -FL13 -2 -HQ3 -2 -QM56 -2 -RM12 -2 -QM55 -2 -FL12 -2 -HQ4 -2 -QM54 -2 XL 1 2 1 2 XL 6 7 6 7 -EP15 -2 -EP14 -2 -EB100 -QN10 -CP1 -EB100- B T7 -13xx -EB100- B T6 -13xx -CP1 -EB100- B T7 -11xx -EB100- B T6 -11xx

Laikantis nacionalinių teisės aktų ir standartų, turi būti įrengta apsaugos įranga ir komponentai, padedantys atlikti techninę priežiūrą (t. y. atbuliniai, apsauginiai, viršslėgio ir uždaromieji vožtuvai).

Veikimas

Kelių komponentų įrenginys

Galima tarpusavyje sujungti kelis šilumos siurblius, vieną iš jų pasirenkant kaip pagrindinį, o kitus – kaip pagalbinius. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, kaip pagrindinį įrenginį pasirinkite šilumos siurblį su inverteriu valdomu kompresoriumi. Šilumos siurblys visada tiekiamas kaip pagrindinis įrenginys ir prie jo galima prijungti iki 8 pagalbinių šilumos siurblių ir tiekti iki 540 kW (su 9 x F1345-60 kW) toje pačioje sistemoje. Sistemose su keliais šilumos siurbliais kiekvienam siurbliui suteikiamas unikalus pavadinimas. Išoriniai temperatūros jutikliai ir valdymo signalai jungiami tik prie pagrindinio įrenginio, išskyrus išorinį kompresoriaus modulio ir perjungimo vožtuvo (-ų) (QN10), kurie gali būti jungiami prie kiekvieno pastate naudojamo šilumos siurblio, valdymą.

Karšto vandens ruošimas

Jei reikalingas karšto vandens šildymas, prijungiamas bent vienas išorinis vandens šildytuvas / akumuliacinė talpykla.

Karšto vandens ruošimą atlieka kompresorius (-iai), nustatytas ruošti karštą vandenį.

Jei karšto vandens temperatūra viršija 60  °C, įrenginyje būtina sumontuoti pamaišymo vožtuvą.

Prireikus daugiau informacijos apie karšto vandens ruošimą, žr. šilumos siurblio vadovą.

Daugiau informacijos apie karšto vandens ruošimą žr. šilumos siurblio ir (arba) vandens šildytuvo / akumuliacinės talpyklos vadove.

Komponentų sąrašas

Paskirtis

Pavadinimas

Specifikacija

RSK Nr. / Dalies Nr.

Komentarai

-EB100-11xx-0

Šilumos siurblio sistema (pagrindinis modulis)

-EB100-11xx

NIBE S1155

-EB100-12xx-0

Šilumos siurblio sistema (pagrindinis modulis)

-EB100-12xx

NIBE S1255

-EB100-13xx-0

Šilumos siurblio sistema (pagrindinis modulis)

-EB100-13xx

NIBE F1355

-BT1-11xx

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie S1155

-BT1-12xx

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie S1255

-BT1-13xx

Lauko temperatūros jutiklis

Pridedama prie F1355

-EB100-BT6-11xx

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie S1155

-EB100-BT6-13xx

Karšto vandens jutiklis atliekantis valdymą.

Pridedama prie F1355

Modbus: 40014

-EB100-BT7-11xx

Karšto vandens jutiklis parodantis temperatūrą.

Pridedama prie S1155

-EB100-BT7-13xx

Karšto vandens jutiklis parodantis temperatūrą.

Pridedama prie F1355

Modbus: 40013

-EB100-BT25-11xx

Išorinis tiekimo temperatūros jutiklis

Pridedama prie S1155 / F1345 / F1355

F1355:  Modbus: 40071

-EB100-BT71-11xx

Išorinis grąžinimo linijos jutiklis

Pridedama prie S1155 / F1345 / F1355

F1355:  Modbus: 40152

-EP14

Šaldymo modulis

Daugiau informacijos apie atitinkamą vėsinimo modulį žr. montuotojo vadove.

-EP15

Šaldymo modulis

Daugiau informacijos apie atitinkamą vėsinimo modulį žr. montuotojo vadove.

-FL10

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL11

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL12

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-FL13

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-EB100-GP7

Išorinis sūrymo siurblys

-EB100-GP10

Išorinės šildymo terpės siurblys

F1355:  Modbus: 43189

-QM33

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM50

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM51

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM52

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM53

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM54

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM55

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM56

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM57

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-EB100-QN10

Perjungimo vožtuvas, šildymo sistema / karštas vanduo

Prievadų aprašus žr. vožtuvo vadove.

-EB100-QZ2-11xx

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie S1155

-EB100-QZ2-12xx

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie S1255

-QZ2.1

Rutulinis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F1355

-QZ2.2

Rutulinis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie F1355

-QZ2.3

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F1355

-QZ2.4

Rutulinis vožtuvas, šildymo terpė

Pridedama prie F1355

-QZ3-11xx

Rutulinis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie S1155

-QZ3-12xx

Rutulinis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie S1255

-RM10

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1355

-RM11

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1355

-RM12

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1355

-RM13

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1355

XL

XL jungtys

1

Šildymo terpės jungtis, tiekimas

2

Šildymo terpės jungtis, grįžtamas

3

Šalto vandens jungtis

4

Karšto vandens jungtis

6

Sūrymo prijungimas, tiekimas

7

Sūrymo prijungimas, grįžimas

9

Jungčių sistema, grįžimas

-EB101-13xx-1

Šilumos siurblio sistema 1

-EB101

NIBE F1345

-EP14-1

Šaldymo modulis

Daugiau informacijos apie atitinkamą vėsinimo modulį žr. montuotojo vadove.

-EP15-1

Šaldymo modulis

Daugiau informacijos apie atitinkamą vėsinimo modulį žr. montuotojo vadove.

-FL10-1

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL11-1

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL12-1

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-FL13-1

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-HQ1-1

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F1345

-HQ2-1

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F1345

-HQ3-1

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F1345

-HQ4-1

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F1345

-QM50-1

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM51-1

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM52-1

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM53-1

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM54-1

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM55-1

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM56-1

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM57-1

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-RM10-1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1345

-RM11-1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1345

-RM12-1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1345

-RM13-1

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1345

XL

XL jungtys

1

Šildymo terpės jungtis, tiekimas

2

Šildymo terpės jungtis, grįžtamas

6

Sūrymo prijungimas, tiekimas

7

Sūrymo prijungimas, grįžimas

-EB102-13xx-2

Šilumos siurblio sistema 2

-EB102

NIBE F1345

-EP14-2

Šaldymo modulis

Daugiau informacijos apie atitinkamą vėsinimo modulį žr. montuotojo vadove.

-EP15-2

Šaldymo modulis

Daugiau informacijos apie atitinkamą vėsinimo modulį žr. montuotojo vadove.

-FL10-2

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL11-2

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

-FL12-2

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-FL13-2

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-HQ1-2

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F1345

-HQ2-2

Dalelių filtras, sūrymas

Pridedama prie F1345

-HQ3-2

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F1345

-HQ4-2

Dalelių filtras, šildymo terpė

Pridedama prie F1345

-QM50-2

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM51-2

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM52-2

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM53-2

Uždaromasis vožtuvas, sūrymas

-QM54-2

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM55-2

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM56-2

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-QM57-2

Šildymo terpės uždaromasis vožtuvas

-RM10-2

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1345

-RM11-2

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1345

-RM12-2

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1345

-RM13-2

Atbulinis vožtuvas

Pridedama prie F1345

XL

XL jungtys

1

Šildymo terpės jungtis, tiekimas

2

Šildymo terpės jungtis, grįžtamas

6

Sūrymo prijungimas, tiekimas

7

Sūrymo prijungimas, grįžimas

-CP1

Akumuliacinė talpykla

-QM34

Sūrymo pripildymo jungtis

-QM34

Sūrimo išvado uždaromasis vožtuvas

-XL27

Pildymo sūrymas

-XL28

Pildymo sūrymas

-BP5

Kita

-BP5

Manometras, šildymo terpė

-BP6

Manometras, sūrymas

-CM1

Šildymo terpės plėtimosi indas

-CM3

Išsiplėtimo indas, sūrymas

-FL2

Apsauginis vožtuvas, šildymo terpė

-FL3-11xx

Apsauginis vožtuvas, sūrymas

Pridedama prie S1155 / S1255 / F1345 / F1355

-QM31

Uždaromasis vožtuvas, šildymo terpės tiekimo linija

-RM1.1

Atbulinis vožtuvas

-RM1.2

Atbulinis vožtuvas

-RM1.3

Atbulinis vožtuvas

-RM1.4

Atbulinis vožtuvas

Pavadinimai pagal standartą EN 81346-2.

X

All checkbox configurations

IDs in red do not exist in the HTML and can either be removed from the recipe or should be added to the content.
The configurations are sorted in the order the checkboxes appear in the master file (and hence in the HTML). The configurations with missing IDs are listed first.
X
Back to Top